Prefectura Judetului Ilfov

7x puncte

categorie: Economie

nota: 7.46

nivel: Facultate

Referat despre Prefectura Judetului Ilfov
Între categoria de putere politică și cea de putere de stat există un raport de la întreg la parte. Analizându-se acest raport s-a precizat că trăsăturile puterii politice se regăsesc în puterile statului, dar trăsăturile statului nu se regăsesc în totalitate în ansamblul puterii politice. Puterea de stat este, așadar, o putere specializată și încr[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Prefectura Judetului Ilfov

Referat despre Prefectura Judetului Ilfov
Între categoria de putere politică și cea de putere de stat există un raport de la întreg la parte. Analizându-se acest raport s-a precizat că trăsăturile puterii politice se regăsesc în puterile statului, dar trăsăturile statului nu se regăsesc în totalitate în ansamblul puterii politice. Puterea de stat este, așadar, o putere specializată și încredințată de popor anumitor organisme sau autorități publice care realizează funcțiunea legislativă, executivă și pe cea judecătorească.
Apariția puterii instituționalizate, a puterii de stat, repartizată ierarhic unei mulțimi de agenți politici, manifestându-se prin autorități publice înzestrate cu forța de dominație și constrângere, a avut un rol important în ordonarea relațiilor sociale, în realizarea echilibrului social.

Îndeplinindu-și rolul de garant al intereselor generale, statul exercită, în virtutea puterii sale, un ansamblu de competențe, înfăptuite de organisme specializate, care acționează în limitele delegării primite. Cu alte cuvinte, autoritățile statului exercită mai degrabă funcții decât puteri. Exercitarea de către autoritățile publice a anumitor funcții, presupune dreptul exclusiv al autorității respective de a comanda în nume propriu, drept conferit sau delegat de popor.

Puterea politică reprezintă un fenomen unic, dar aceasta nu înseamnă ca ea să nu poată fi distribuită,pentru a fi exercitată, unor organisme diferite, cărora le sunt repartizate anumite atribute de conducere. În realitate, acestea sunt competențe, și nu drepturi subiective, puterea neputând fi divizată. Statul personifică agenți ai săi încredințându-le exercițiul puterii de comandă administrativă. Nici unul dintre aceste organisme nu poate exercita puterea în nume ori în folosul propriu și în afara controlului deținătorului suveran și legitim al puterii.
Privite la nivelul general al activității statale, actele de conducere specializate, realizate de organismele statului, formează conținutul funcțiilor statului.

În democrațiile consolidate, un rol strategic în implementarea deciziilor politice îl au administratorii publici, ale căror acțiuni pot afecta libertatea și bunăstarea cetățenilor. Dacă oamenii politici au în principal angajamente pe termen mai scurt — de obicei pe durata unui mandat — administrația publică preia sarcina dezvoltării durabile a societății (proiecte pe termen lung). Între politicile particulare ale partidelor aflate succesiv la putere trebuie să existe coerență, iar această coerență este vegheată de către administrația publică.

2. Noțiunea de administrație publică
Administrația publică s-a dezvoltat ca o anexă a puterii executive, pe măsura extinderii sarcinilor pe care guvernarea și le-a asumat sau a celor care i-au fost impuse într-un fel sau altul de către societate.
Categoria de administrație publică are valoare fundamentală pentru dreptul administrativ, normele acestei ramuri de drept fiind cele care reglementează principalele relații sociale din sfera administrației publice.

Conceptul de administrație are mai multe accepțiuni. În limbajul curent, a administra înseamnă a conduce, a organiza, a dirija activități publice și particulare. În orice compartiment al vieții sociale, procesul complex al administrării — administrația — constă într-o activitate rațională și eficientă de utilizare a resurselor umane, materiale și financiare, în scopul obținerii unor rezultate maxime cu eforturi minime. Complexitatea cerințelor sociale ridică în fața administrației o serie de probleme care trebuie rezolvate. Societatea cunoaște un proces continuu de multiplicare și diversificare a sarcinilor administrației, care impune necontenite îmbunătățiri și perfecționări în structura și activitatea administrației, prin utilizarea unor metode și tehnici moderne. Doctrina consideră că în conținutul complex al administrației se cuprind imperativele: a prevedea, a organiza, a conduce, a coordona, a controla.

Este imperios necesar ca acest conținut al administrației să se desfășoare pe baze științifice. Perfecționarea structurii și activității administrației sunt posibile prin aplicarea principiilor și criteriilor științei administrației, care cercetează întregul conținut al administrației, în scopul optimizării, utilizând investigații sociologice și alte forme moderne de cunoaștere. Pentru înțelegerea complexității fenomenului cercetat, știința administrației nu se mărginește numai la studierea aspectelor juridice ale administarației, ci examinează interferențele subsistemului administarației cu mediul social, politic, juridic, cu componentele sistsemului social global.
Noțiunea de administrație este mai largă decât aceea de administrație publică, ea cuprinzând și administrația paraticulară. Ca orice activitate umană, atât administrația publică, cât și administrația particulară urmăresc un scop, utilizând anumite mijloace. Dar, sub raportul finalității și al resurselor folosite, există diferențe esențiale între ele.

Spre deosebire de administrația privată, administrația publică urmărește satisfacerea interesului public, a utilității publice, în mod dezinteresat, inclusiv prin realizarea de servicii publice. Mobilul activității administrației publice este satisfacerea, în mod regulat și continuu, a unor cerințe esențiale, comune întregii colectivități umane, care exced prin amploarea lor, sunt nerentabile și nimeni nu s-ar oferi să le asigure. Relevăm faptul că noțiunea de interes public, în general, are un conținut istoric, determinat de voința politică dominantă. Sub aspectul mijloacelor pe care le are la dispoziție administrația publică pentru realizarea scopului său, relevăm, în mod esențial, puterea discreționară, folosirea prerogativelor de putere publică permițându-i impunerea unilaterală a voinței juridice.
Deciziile administrației publice sunt obligatorii, fără a se cere acordul celor cărora li se aplică, administrația publică, spre deosebire de cea privată, putând utiliza, atunci când este necesar, procedee de autoritate, mijloace de constrângere statală.

Noțiunea de administrație publică este susceptibilă a căpăta două sensuri: unul material și altul formal. "În sens material — administrația publică reprezintă o activitate de organizare a executării și de executare în concret a legii, realizată prin acțiuni cu caracter de dispoziție sau acțiuni cu caracter de prestație.
Prin activitățile executive cu caracter de dispoziție se organizează executarea legii, stabilindu-se reguli de conduită pentru terți. Aceste activități se realizează prin acte juridice, operațiuni administrative, fapte materiale înfăptuite de titularii funcțiilor publice din sistemul organelor administrației publice.

Administrația publică în sens material nu se poate reduce la activitățile executive de dispoziție, de prescripție, ci ea constă și în diferite prestații realizate pe baza și în executarea legii, pentru îndeplinirea interesului general, prin asigurarea de servicii publice.
În epoca contemporană, extinderea considerabilă a domeniilor în care intervine administrația ne determină a considera ca depășită teoria activităților administrative prin natura lor. Aceeași acțiune poate fi realizată de către persoane publice, dar și de către particulari, aceeași activitate poate face obiectul preocupărilor administrației publice într-o epocă istorică, iar în alta nu. Desigur, opțiunea politică este cea care influențează și conținutul conceptului de administrație publică, în sensul său material.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.