Practica specialitate-contabilitate

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.82

nivel: Liceu

Societatea ASSA ABLOY ROMANIA SRL a luat fiinta in data de 01.05.1998. Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J40/3566/09.04.1998 . Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare R 10473502 din data de 27.04.1998.
La infiintare, in anul 1998 ,societatea comerciala avea denumirea de << URBIS SECURITY << SRL .[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Practica specialitate-contabilitate

Societatea ASSA ABLOY ROMANIA SRL a luat fiinta in data de 01.05.1998. Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J40/3566/09.04.1998 . Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare R 10473502 din data de 27.04.1998.
La infiintare, in anul 1998 ,societatea comerciala avea denumirea de << URBIS SECURITY << SRL . In decursul timpului a absorbit alte doua societati comerciale care aveau acelasi patronat :
o In data de de 01.11.2003 a absorbit societatea comerciala URBIS INTERNATIONAL SRL , cu sediul in Bucuresti, Str. Preciziei, Nr. 5. In urma absorbtiei societatea comerciala URBIS SECURITY SRL si-a pastrat toate coordonatele : CUI : R10473502 ; J40/3566/1998 ; obiect de activitate ; etc.
o In data de 01.08.2004 a absorbit societatea comerciala ASSA ABLOY ROMANIA SRL cu sediul in Loc. Brasov. In urma absorbtiei societatea comerciala URBIS SECURITY SRL si-a modificat decat numele , in ASSA ABLOY ROMANIA SRL, celelalte coordonate ramanand aceleasi : CUI R10473502; J40/3566/1998 ; obiect de activitate ; etc.
In prezent isi desfasoara activitatea de productie si vanzare in Bucuresti si in alte 6 puncte de lucru , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.

Actul constitutiv al societății ASSA ABLOY ROMANIA SRL cuprinde:
a) FORMA JURIDICA :
Subscrisa ASSA ABLOY OY , persoana juridica de nationaliatate finlandeza(reprezentata in Romania de o persoana fizica in calitate de mandatar) , a hotarat , in caliatate de asociat unic, infiintarea unei societati comerciale romane , cu sediul in Romania.
Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.
b) DENUMIREA SOCIETATII :
Numele dat este : << ASSA ABLOY ROMANIA >> SRL.
c) SEDIUL SOCIAL :
Sediul social se stabileste in Mun. BUCURESTI, B-dul Preciziei, Nr. 5, Sector 6.
Societatea are urmatorul fond de comert :
o Centrul de distributie in Loc. Brasov,
o Punct de lucru in Loc. Cluj-Napoca,
o Punct de lucru in Bucuresti , B-dul Preciziei, Nr. 5, Sector 6.
o Punct de lucru in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, Nr. 2, Sector 2,
o Punct de lucru in Loc. Timisoara,
o Punct de lucru in Loc. Bacau,
o Punct de lucru in Loc. Constanta,
d) DURATA SOCIETATII :
Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.
e) OBIECTUL SOCIETATII :
Activitatea principala a socitatii va fi :
2863 - Fabricarea articolelor de feronerie
f) CAPITALUL SOCIAL :
Capitalul subscris si varsat este de 14.699.400 RON .
Capitalul social se imparte in 146994 de parti sociale egale, in valoare nominala de 100 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.
g) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :
Societatea este administrata si reprezentata , pe durata nelimitata , de o persoana fizica , cetatean suedez.
h) BENEFICII SI PIERDERI :
Asociatul unic incaseaza in totalitate beneficiile si suporta in totalitate eventualele pierderi.
i) FORTA DE MUNCA:
Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui de asigurari sociale.Are in prezent 993 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si 18 salariati cu contract de munca suspendat.
j) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA :
Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.


2. Organizarea și ținerea contabilității. Organigrama organizatorică și funcțională a unității la care se efectuează practica; diagrama de relații a compartimentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unității.
Contabilitatea , in cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL, se tine in compartiment distinct , cu personal angajat cu pregatire de specilalitate .
Organizarea si tinerea contabilitatii revine Directorului Economic, care coordoneaza activitatea economica in cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei.

3.Registrele de contabilitate.

Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică și grupate în registrele contabile. Acestea se prezintă sub forma unor registre legate, fișe și situații ale căror conținut și formă corespund scopului pentru care se țin.
Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, în contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-mare și Registrul-inventar.
a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează, prin articole contabile, în mod cronologic, operațiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. In cadrul firmei ASSA ABLOY ROMANIA SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate << SCALA >> , pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsitul lunii , iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice sector 6 la data infiintarii firmei.
b) Registrul ,,Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, înregistrările efectuate în registrul-jurnal, stabilindu-se situația fiecărui cont, respectiv soldul inițial, rulajele debitoare, rulajele creditoare și soldurile finale. Formularele folosite drept registru ,,Cartea-mare" pot îmbrăca diverse forme, cum ar fi: fișe de cont pentru operațiuni diverse, fișe de cont șah sau pe conturi corespondente, forma ,,Cartea-mare" centralizatoare.
Forma folosita drept registru << Cartea-mare << de firma SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL , este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an - la sfarsitul anului.
c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistrează toate elementele de activ și de pasiv, grupate în funcție de natura lor, conform posturilor din bilanțul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conținutul fiecărui post din bilanțul contabil. Registrul-inventar cuprinde două părți: listele de inventariere și recapitulația inventarului. În cadrul recapitulației, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ și pasiv.
Acest registru in cadrul firmei SC ASSA ABLOY ROMANIA se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).
d) Registrul general de evidenta a salariatilor. Se numeroteaza pe feicare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.
Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.
In cazul SC ASSAABLOY ROMANIA SRL , Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului, in cadrul departamentului de Resurse Umane.
e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii prevazute de lege .
SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL are 6 astfel de registre in cele 6 puncte de lucru din Bucuresti si in alte localitati din tara. Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate.
f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilorcare au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.
Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL , in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate , unde se fac si inregistrarile in acesta.

4. Sistemul de documente privind organizarea contabilității imobilizarilor.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordine cronologica, pe baza documentelor primite.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate , pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.
a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar, pentru ficare mijloc fix.
b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :
 Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii(CP , DEPARTAMENT ; PUNCT DE LUCRU)
 Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate(CP, DEPARTAMEN ; PUNCT DE LUCRU) la alta.
 Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.
Circula la : persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii ; la CP-ul ,DEPARTAMENTUL , PUNCTUL DE LUCRU predator , pentru semnarea de predare de catre responsabilul cu mijloace fixe si pentru semnare de primire de catre delegatul CP-ului , DEPARTAMENTULUI , PUNCTULUI DE LUCRU , primitor. ; la serviciul Financiar-Contabilitate pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix .
c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice , precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii , in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte, specialisti-consultanti,asistenti la receptie.

d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca :
 Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe, de scoatere din uz .
 Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.
 Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate.

5. Sistemul de documente privind organizarea contabilității materialelor.

a) N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatte la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.
Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate , la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate , precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica , atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii).Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
b) Bonul de consum
Serveste ca:
- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale, dupa caz;
- document justificativ de scadere din gestiune;
- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla.
Se întocmeste în doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.
Circula:
- la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate - CENTRELE DE PROFIT (ambele exemplare);
- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).
Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

c) Aviz de insotire a marfii :
Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie , executat pe hartie autocopiativa securizata.
Serveste ca :
o Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
o Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;
o Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC ASSA ABLOY pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru situate in Timisoara, Bacau, Brasov, Constanta, Cluj-Napoca si la magazinele din Bucuresti) ;
o Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului ;
Circula la :
o furnizor ;
o la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de primire (ex. 1) ;
o la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura(ex. 3) ;
o la cumparator ;
o la magazie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex.1) ;
o la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica, atasat la factura (ex.1 ) ;

d) Dispozitie de livrare
Serveste ca :
o Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii ;
o Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;
o Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale , dupa caz .
Circula la :
o Magazie, pentru eliberarea produselor , marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate .
Se arhiveaza la : magazie(ex.1) ; la departamentul vanzari (ex.2)

e) Fise de magazie
Serveste ca:
- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;
- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.
Se întocmeste într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.
Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau în ordine alfabetica.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata, dar în mod obligatoriu zilnic.
f) Fise de magazie a formularelor cu regim special
Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe carton securizat.
Serveste ca :
o Document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;
o Document de evidenta a formularelor anulate ;
o Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.
Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.
Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.