Potentialul turistic in Falticeni si in SE judetului Suceava

7x puncte

categorie: Geografie

nota: 7.96

nivel: Facultate

În lucrarea de față am prezentat la început cum este și normal o prefață asupra a ceea ce determină activitatea economică, și anume turismul, ce poate reprezenta o șansă economică pentru România doar dacă se “operează” profunde schimbări cantitative și calitative nu unumai în infrastrutura specifică generală, ci și incomponența mangerială.

În capitolul de introducere am [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Potentialul turistic in Falticeni si in SE judetului Suceava

În lucrarea de față am prezentat la început cum este și normal o prefață asupra a ceea ce determină activitatea economică, și anume turismul, ce poate reprezenta o șansă economică pentru România doar dacă se “operează” profunde schimbări cantitative și calitative nu unumai în infrastrutura specifică generală, ci și incomponența mangerială.

În capitolul de introducere am redactat importanța turismului în economie și societate, perspectivele acestuia pe plan mondial. Faptul că prin conținutul și rolul său turismul reprezintă astăzi, un domeniu distinct de activitate, o componență de primă importanță a vieții economice și sociale pentru un număr tot mai mare de țări ale lumii.

Receptive la prefacerile civilizației contemporane, turismul evoluează sub impactul acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare. La rândul său prin vastul potențial uman și material pe care îl antrenează turismul acționează ca un factor stimulator al progresului, al dezvoltării.

Multiplele sale conexiuni și implicații în plan economic și social, cultural și politic, rolul sau activ în societate, pe de o parte și transformările sale ca un fenomen, pe de alta, argumentează actualitatea preocupărilor pentru cunoașterea conținutului turismului, a sensibilităților și incidentelor sale, pentru descifrarea mecanismelor de funcționare.

Tot în acest capitol am introdus și date cu privire la istoricul acestei așezări urbane, și al diferitelor elemente naturale și antropice prin care orașul s-a dezvoltat, atât prin relief, climă, hidrografie cât și al unor funcții administrativ-economice.

În capitolul II dat de potențialul cultural al municipiului Fălticeni și al zonei alese, parte integrantă a ofertei turistice am constituit potențialul cultural ce prezintă interes prin valoarea estetică și aportul instructiv-educativ din Fălticeni cât și din satele turistice aferente acestuia. Rolul acestora și determinarea activității turistice depinde de valoarea și atractivitatea lor, de originalitate, de modul de conservare și exploatare, de amplasarea în spațiu și posibilitățile de acces.

Parte integrantă a ofertei turistice, potențialul constituie, prin dimensiunile și varietatea componentelor sale, prin valoarea și originalitatea acestora, condiția esențiala a dezvoltării turismului în limitele acestui perimetru de SE al județului Suceava incluzând și municpiul Fălticeni.

În acest context capătă semnificație deosebită, prin conturarea strategiei expansiunii turistice, evaluarea potențialului și a structurii sale, a gradului de atractivitate, a stadiului de exploatare și posibilităților de valorificare în viitor.

Capitolul III, valorificararea potențialului cultural, reflectă o analiză SWOT al turismului din zonă, cât și acțiuni de valorificare și dezvoltare ale acestuia luate de către autoritățile locale.

Dimensiunile și calitatea activității turistice sunt, în bună măsură, condiționate de gradul de echipare a teritoriului cu mijloace specifice, dar și de dotarea tehnică a sectoarelor adiacente, a celor care concură, într-o proporție mai mare sau mai mică, la producția, comercializarea și consumul produselor.

Cu alte cuvinte baza tehnico-materială deopotrivă cea specifică și infrastructura, joacă un rol major în dezvoltarea turismului, creșterile în domeniu neputând fi concepute în afara unor sporuri cantitative și calitative ale capitalului turistic.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.