Poluarea mediului

2x puncte

categorie: Geografie

nota: 9.55

nivel: Liceu

CE E POLUAREA MEDIULUI ?
O definiție atotcuprinzătoare nu putem afirma că există încă, deși în decursul timpului, s-au mai dat multe, cea mai completă dintre toate fiind considerată cea formulată de CONFERINȚA MONDIALĂ a O.N.U. asupra mediului și anume: mod. componenților naturali sau prezența unor componente străine, ca urmare a acțiunii omului și care în lumina cunoștințelor noastre [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Poluarea mediului

CE E POLUAREA MEDIULUI ?
O definiție atotcuprinzătoare nu putem afirma că există încă, deși în decursul timpului, s-au mai dat multe, cea mai completă dintre toate fiind considerată cea formulată de CONFERINȚA MONDIALĂ a O.N.U. asupra mediului și anume: mod. componenților naturali sau prezența unor componente străine, ca urmare a acțiunii omului și care în lumina cunoștințelor noastre actuale provoacă prin natura lor , prin concentrația în care se găsesc și prin timpul cât acționează, efecte nocive asupra sănătății , creează disconfort sau impietează asupra diferitelor utilizări ale mediului la care acesta putea servi în forma sa anterioară (STOCKHOLM-1972).

Din cuprinsul definiției se poate constata, deci, că cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul , poluarea fiind consecința activității fiziologice dar mai ales social-economice a acestuia. Nu se poate neglija totuși faptul că în mediul înconjurător are loc și o auto-poluare, datorită prezenței unor elemente naturale, care îl degradează ca, de exemplu ridicarea în atmosferă a prafului de sol sau distrugerea în masă a unor plante acvatice, care urmează unei perioade propice de dezvoltare, așa-numita "înflorire" a apelor. Exemple de acest gen mai pot fi date, dar ele sunt relativ puține față de frecvența celor care rezultă în urma activității omului. Referindu-ne la poluare, în general și la efectele nocive ale acesteia asupra sănătății și confortului omului, în special, este util să ne oprim aici la două noțiuni multă vreme considerate sinonime și care nici astăzi nu sunt acceptate de toți cercetătorii ca fiind total diferite. Este vorba despre poluarea și impurificarea mediului.

Prin impurificarea mediului se înțelege prezența în mediului înconjurător a unor elemente sau componente care nu se găsesc în mod obișnuit în alcătuirea acestuia. Din definiția dată mai devreme reiese însă că poluarea cuprinde atât prezența unor elemente străine, cât și modificarea componentelor naturale
ale mediului. Un exemplu în acest sens îl constituie creșterea concentrației de dioxid de carbon din aer ca urmare a activităților industriale ale omului. Este vorba de poluare, deși dioxidul de carbon face parte din compoziția normală a aerului. Pe de altă parte, simpla prezență a unor elemente străine față de componența normală a mediului înconjurător nu este de natură să provoace efecte nocive sau nedorite decât în cazul când prin natura lor, concentrația în care se găsesc și timpul cât acționează produc asemenea consecințe.
Din cele arătate reiese deosebirea care se poate face între poluare și impuritate deși așa cum am mai arătat, în vorbirea comună cele două noțiuni se confundă frecvent.

Există mai multe feluri de poluare:
-Poluare fizică: este generată de diverse radiații, îndeosebi de cele nucleare accidentale, cea termică, zgomote și infrasunete.
-Poluare biologică: creată de contaminări microbiologice, ca urmare a introducerii abuzive sau accidentale a unor specii sau varietăți de specii
-Poluare chimică: foarte diversă, poate fi provocată de produse naturale, minerale sau organice, precum și de substanțe de sinteză, inexistente, inițial în natură. Se produce cu:
- derivați ai carbonului și hidrocarburi lichide
- derivați ai sulfului și azotului
- derivați ai metalelor grele(Pb, Cr)
- derivați ai fluorului
- materii plastice
-pesticide
-materii organice fermentescibile

Pesticidele, care constituie, astăzi cea mai eficace armă de protecție a culturilor nu trebuie deloc considerate ca acea metodă absolută de confruntare cu dăunătorii. Ele trebuie considerate întotdeauna ca o armă , cu care se poate interveni suplimentar sau auxiliar.
În contrast cu factorii poluanți din mediu care merită o tratare specială pentru a fi eliminați , există însă și substanțe, numite biodegradabile, care nu poluează natura. Un produs este numit biodegradabil atunci când se transformă, se descompun și se elimină în mod natural. Resturile de mâncare, hârtie și materialele de origine vegetală sau animală, cum sunt bumbacul sau lâna, sunt biodegradabile. În schimb , numeroase materiale plastice nu sunt. Rezistente la uzură, la rupere și la acțiuni chimice, ele formează depozite după utilizare. Pentru aceste materiale , chimiștii au inventat metode de reciclare.

. Unele materiale plastice sunt rupte în bucăți și folosite apoi la fabricarea aglomeratelor, a materialelor de construcție sau pentru asfaltarea drumurilor. Alte materiale plastice, care nu degajează gaze nocive, sunt arse și folosite la încălzitul urban. Cu toate acestea, în viitor se încearcă punerea la punct a unor materiale biodegradabile, care să se descompună tot atât de natural ca și lemnul. Dacă omenirea ar rămâne în stadiul actual de dezvoltare, ea ar nevoită să-și semneze actul de deces peste aproximativ 200 de ani. Așa că este foarte important să știm mai multe despre poluare și despre felul în care aceasta acționează asupra sănătății noastre. Trebuie să știm să ne apărăm pământul, căci el este pe zi ce trece mai poluat.

POLUAREA SOLULUI: Solul reprezintă acel strat viu de la suprafața litosferei care permite nașterea ecosistemelor vegetale și face legătura între litosferă și biosferă. Solul este un sistem strategic al biosferei care, în limite foarte largi, contribuie la dezintoxicarea acesteia , prin sistemele de biodegradare foarte multiple pe care le pune la dispoziția ei.
Capacitatea solului de a prelungi noxele societății umane este limitată, iar abuzurile creează dezechilibre și funcționalitatea este greu de reparat.
Poluarea solului constă în acele acțiuni antropice care, de regulă conduc la dereglarea funcționalității normale a acestuia ca suport și mediu de viață în cadrul diferitelor ecosisteme.

Dereglările solului se manifestă diferit:
-dereglări fizice: fenomene de compactare, generatoare, generate de lucrări ale solului, stricarea structurii solului .
-dereglări chimice: sunt generate îndeosebi de poluarea solului cu metale grele, diferite pesticide și îngrășăminte, modificarea ph-ului solului.
-dereglări biologice: generată de poluarea solului cu germeni de boli transmisibile plantelor și animalelor.
-dereglări radioactive: solurile captează foarte ușor poluarea radioactivă pe care le transmit cu ușurință plantelor și animalelor pentru o perioadă lungă de timp.

POLUAREA APEI. O dată cu prezența circuitului apei în natură, s-a arătat și cantitatea de apă de care dispune planeta. Nu toată apa este disponibilă utilității umane și necesității ecosistemului natural sau antropic. Am putea spune că, deși apa este o resursă regeneratoare, ea este insuficientă planetei și devine din ce în ce mai restrictivă.
Nu toată apa disponibilă poate fi din cauza numeroaselor restricții, din care poluarea este una dintre ele. Există mai multe feluri de poluare a apelor, în funcție de substanțele dizolvate sau aflate în stare de dispunere. Să nu uităm că apa este cel mai bun solvent și dispersat existent în natură. Din acest punct de vedere, distingem:
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.