Poluarea - tipuri de poluare

5x puncte

categorie: Geografie

nota: 8.54

nivel: Liceu

Referat despre Poluarea - tipuri de poluare
Poluarea aerului
Din activitatea specifică de metalurgie neferoasă se emit în atmosferă gaze cu dioxid de sulf, trioxid de sulf, vapori de acid sulfuric și pulberi cu conținut de plumb, cadmiu, arsen și alte metale. La acestea se adaugă poluarea provocată de pulberile cu conținut de metale grele, antrenate de la iazurile de decantare, prec[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Poluarea - tipuri de poluare

Referat despre Poluarea - tipuri de poluare
Poluarea aerului
Din activitatea specifică de metalurgie neferoasă se emit în atmosferă gaze cu dioxid de sulf, trioxid de sulf, vapori de acid sulfuric și pulberi cu conținut de plumb, cadmiu, arsen și alte metale. La acestea se adaugă poluarea provocată de pulberile cu conținut de metale grele, antrenate de la iazurile de decantare, precum și emisiile în atmosferă provenite din arderile de combustibili din procesele tehnologice și de la centralele termice pentru producerea căldurii și apei calde menajere.

Aerul este un amestec de gaze, alcătuit astfel:
- oxigen 20,93% volum
-azot cca. 78% volum
- argon 0,93% volum
- dioxid de carbon 0,03%
- 0,07% (în zonele industrializate)

1. Oxigenul
Determină în cea mai mare măsură însușirile fizice și chimice ale aerului, însușiri care fac din acesta un adevărat scut protector, la adăpostul căruia se desfășoară viața pe Pământ. Prezintă o deosebită importanță biologică, fiind răspunzător de procesele fundamentale care au loc la nivelul regnului animal sau vegetal, dar și un constituent important al materiei din organismele vii.

2. Azotul
Este gazul cel mai răspândit în atmosfera terestră. Molecula azotului este cea mai stabilă dintre combinațiile azotului. Azotul are un rol foarte important în viața plantelor și animalelor, fiind constituentul tuturor celulelor vii, proteinelor și acizilor nucleici. Animalele și plantele nu pot asimila direct azotul din aerul atmosferic; ele au nevoie de azot sub formă de săruri solubile pe care plantele le iau din sol. Azotul intră în sol pe doua căi:
- prin intermediul unor bacterii fixatoare de azot care utilizează acest element la biosinteza unor compuși azotați, necesari și plantelor gazdă;
- prin dizolvarea unor compuși ai azotului în apa de ploaie, cand se formează acizii azotos și azotic.

3.Argonul
Este al treilea component al aerului. Nu are un rol ecologic deosebit.

4. Dioxidul de carbon
Este principalul purtător al carbonului în natură. Circuitul carbonului cuprinde toate procesele prin care carbonul trece în atmosferă, în oceane si în corpul viețuitoarelor.
Dioxidul de carbon (CO2) provine din:
- arderea combustibililor;
- putrezirea plantelor, animalelor si a bacteriilor moarte;
- erupțiile vulcanilor;
- respirația viețuitoarelor.

Ziua, concentrația de dioxid de carbon scade datorită fotosintezei, iar noaptea crește, datorită respirației viețuitoarelor și absenței fotosintezei. Dioxidul de carbon este un component important, care participă la procesul de fotosinteză, proces prin care plantele verzi convertesc energia solară în energie chimică, stocată ca material organic.

Poluarea solului
Solul poate fi poluat :
-direct, prin deversări de deșeuri pe terenuri urbane sau rurale, sau din îngrășăminte și pesticide aruncate pe terenurile agricole ;
-indirect, prin depunerea agenților poluanți ejectați inițial în atmosferă, apa ploilor contaminate cu agenți poluanți “spălați” din atmosfera contaminată, transportul agenților poluanți de către vânt de pe un loc pe altul, infiltrarea prin sol a apelor contaminate.

Poluarea este deosebit de evidentă și în cazul solului. Deșeurile de tot felul care nu au fost evacuate în ape și aer acoperă uscatul tocmai în locurile aglomerate unde fiecare metru pătrat este intens și multiplu solicitat, degradează terenurile agricole tocmai acolo unde sunt mai fertile, urâțesc natura tocmai acolo unde este mai căutată pentru frumusețea ei. Încă o contradicție a civilizației: alături de capacitatea de a creea un mediu de viață acceptabil, chiar și în spațiul cosmic, stă rezolvarea precară a salubrității solului. Dar deșeurile solide constituie numai un aspect al problemei. Solul mai este supus acțiunilor poluărilor din aer și apă.

Solul este locul de intâlnire al poluanților. Pulberile din aer și gazele toxice dizolvate de ploaie în atmosferă se întorc pe sol. Apele de infiltrație impregnează solul cu poluanți antrenându-i spre adâncimi, iar râurile poluate infectează suprafețele inundate sau irigate. Aproape toate deșeurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau aruncate la întamplare pe sol.


De la mucul de țigară sau biletul de autobuz până la autoturismul abandonat, de la picătura de ulei scursă din tractorul care ară câmpul până la groapa de gunoi cu diverse deșeuri, toate sunt poluări directe ale solului. În orașe deșeurile sunt înlăturate mai mult sau mai puțin sistematic. Dacă nu ajung în ape, sunt depozitate pe anumite terenuri, limitând poluarea la suprafețe mai reduse, dar există și pericolul infiltrării în pânza freatică.

Poluarea apei
Apa folosită în scopuri casnice sau industriale se reîntoarce în natură cu proprietăți modificate, purtând cu sine deseuri (reziduuri) antrenate sau dizolvate. Îndepartarea reziduurilor pe cale umedă pare a fi o soluție comodă și economică, dar sarcina de a elimina deșeurile din apă este lasată numai pe seama naturii. Astăzi însă, când necesitățile de apa sunt din ce în ce mai mari, posibilitățile naturii sunt de multe ori depășite, iar consecintele se resimt imediat: calitatea surselor naturale este alterata, viata acvatica este periclitata, utilizarea ulterioara devine dificila sau chiar imposibila. O asemenea "rezolvare" se dovedeste profund daunatoare, caci apele uzate devin in majoritatea cazurilor poluate, aducatoare de pagube si de moarte.

O asemenea "rezolvare" se dovedește profund dăunătoare, căci apele uzate devin în majoritatea cazurilor poluate, aducătoare de pagube și de moarte. Primul semnal de alarmă la apariția poluării îl dau viețuitoarele acvatice mărunte. Pentru stabilirea modificărilor calității apei, sensibilitatea microorganismelor prezintă o importantă deosebită. În mișcare sau fixate pe fund și pe maluri, trăiesc miliarde de vietăți microscopice care se localizează unde găsesc condiții fizico-chimice favorabile (temperatura, lumina, oxigen dizolvat, saruri etc.). La rândul lor ele influentează compoziția apei și pot asimila, în anumite limite, substanțele aduse de apele uzate.

Metode de combatere a poluarii
Combaterea poluării aerului urmărește prevenirea, limitarea deteriorării și ameliorarea calității acestuia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sănătății și a bunurilor materiale. Pentru a preveni poluarea aerului atmosferic se iau următoarele măsuri :
- dotarea marilor întreprinderi
- industriale, a exploatărilor miniere
- subterane cu dispozitive care epurează
- și neutralizeaza substanțel poluante ;
- amplasarea noilor obiective industriale în afara zonelor de locuit ;
- reducerea emisiilor de oxizi de azot prin limitarea vitezei autovehiculelor și echiparea acestora cu convertoare catalice ;
- amplasarea în locuri speciale a rampelor de gunoi și transportul acestuia cu autovehicule închise ;
- realizarea unor perdele vegetale de protecție în jurul întreprinderilor industriale ;
- plantarea de arbori și arbusti, extinderea pădurilor.

Protectia apelor
Protecția apelor de suprafață și subterane are ca obiectiv menținerea si ameliorarea calității acestora.
Principalele măsuri în acest scop sunt :
- interzicerea evacuării la întamplare a reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa și, în primul rând, a apelor reziduale, comunale și industriale. Acestea trebuie colctate și îndepărtate prin sisteme de canalizare sau instalații locale de colectare ;
- construirea de instalații de epurare a apelor reziduale ale localității si unităților zootehnice si industriale ;
- depozitarea reziduurilor solide în locuri special amenajate astfel încât acestea să nu fie antrenate sau purtate in sursele de apa de suprafață sau subterane
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.