Politici bugetare

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.99

nivel: Facultate

Veniturile bugetare cuprind: @ncas[rile din impozite pe profit ]i impozite pe salarii, impozite asupra patrimoniului, pe venitul gospod[rilor,impozite asupra consumului - taxa pe valoarea ad[ugat[ (TVA, tax[ asupra cifrei de afaceri etc.), precum ]i resursele nefiscale. #n anul 1988, @ncas[rile fiscale totale reprezentau, @n procente din P.I.B., la preul pieei 56,7% - @n Suedia, 52% - @n Danemarca[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Politici bugetare

Veniturile bugetare cuprind: @ncas[rile din impozite pe profit ]i impozite pe salarii, impozite asupra patrimoniului, pe venitul gospod[rilor,impozite asupra consumului - taxa pe valoarea ad[ugat[ (TVA, tax[ asupra cifrei de afaceri etc.), precum ]i resursele nefiscale. #n anul 1988, @ncas[rile fiscale totale reprezentau, @n procente din P.I.B., la preul pieei 56,7% - @n Suedia, 52% - @n Danemarca, 48,3% - @n Norvegia, 46,9% - @n Belgia, 44,8% - @n Frana, 37,5% - @n Marea Britanie, 35,9% - @n Finlanda, 30% - @n S.U.A., 30,2% - @n Japonia.

Cheltuielile bugetare cuprind: dot[rile de stat, cheltuielile de funcionare a puterii publice, investiii de capital - ce duc la m[rimea patrimoniului public -, cheltuieli destinate educaiei, culturii, ]tiinei, s[n[t[ii, proteciei sociale, cheltuieli militare etc.Bugetul de stat este o previziune deoarece coninutul s[u este reprezentat prin ceea ce se anticipeaz[ @n perioada respectiv[, at`t la venituri c`t ]i la cheltuieli.Elaborarea bugetului presupune un anumit comporta-ment al puterii politice, @nseamn[ alegerea din mai multe variante in`ndu-se seama de funcia de bun[stare colectiv[.

Execuia bugetar[, @ntr-o perioad[ sau alta poate fi: a) echilibrat[ atunci c`nd cheltuielile sunt egale cu veniturile prev[zute; b) excedentar[ c`nd veniturile perioadei sunt mai mari dec`t cheltuielile ]i c) deficitar[, @n cazul @n care cheltuielile dep[]esc @ncas[rile.
#n general, se consider[ c[ echilibrul bugetar corespunde funcion[rii echilibrate a economiei naionale. #n concepie clasic[, echilibrul bugetar era considerat ACregula de aurAC a gestiunii financiare publice; el constituia un criteriu de bun[ gestiune economic[.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.