Planul de conturi general

1x punct

categorie: Economie

nota: 9.71

nivel: Liceu

Clasa 1 - Conturi de capitulari

10 Capital si reserve
101 Capital social
1011 Capital social subscris nevarsat (P)
1012 Capital subscris varsat (P)
1015 Patrimoniul religiei (P)
1016 Patrimoniul public (P)
104 Prime de capital
1041 Prime de emisiune (P)
1042 Prime de fuziune (P)
1043 Prime de aport (P)
1044 Prime [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Planul de conturi general

Clasa 1 - Conturi de capitulari

10 Capital si reserve
101 Capital social
1011 Capital social subscris nevarsat (P)
1012 Capital subscris varsat (P)
1015 Patrimoniul religiei (P)
1016 Patrimoniul public (P)
104 Prime de capital
1041 Prime de emisiune (P)
1042 Prime de fuziune (P)
1043 Prime de aport (P)
1044 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)
105 Rezerve din reevaluare (P)
106 Rezerve
1061 Rezerve legale (P)
1062 Rezerve pentru actiuni proprii (P)
1063 Rezerve statuare (P)
1068 Alte rezerve (P)
107 Rezerve din conversie (B)

11 Rezultatul reportat
117 Rezultatul reportat (B)

12 Rezultatul exerciutului
121 Profit si pierdere (B)
129 Repartizarea profitului (A)

13 Subventii pentru investitii
131 Subventii pentru investitii (P)

15 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
1511 Provizioane pentru litigii (P)
1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
1513 Provizioane pentru dezafectare de imobilizari (P)
1514 Provizioane pentru restructurare (P)
1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (P)
16 Imprumuturi si datorii assimilate
161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)
162 Credite bancare pe termen mediu si lung (P)
1621 Credite bancare pe termen mediu si lung (P)
1622 Credite bancare pe termen mediu si lung nerambursate la scadenta (P)
1623 Credite externe guvernamentale (P)
1624 Credite externe garantate de stat (P)
1625 Credite externe garantate de banci (P)
1626 Credite de la trezoreria statului (P)
166 Datorii ce privesc imobilizarile financiare (P)
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)
168 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni (P)
1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen mediu si lung (P)
1686 Dobanzi aferente datoriilor legate de participatii (P)
1687 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii assimilate (P)
169 Prime privind rambursarea obligatiunilor(A)
Datorii financiare

Clasa 2- Conturi de imobilizari

Active imobilizate
20 Imobilizari necorporale
201 Cheltuieli de constituire(A)
203 Cheltuieli de cercetare si dezvoltare(A)
205 Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare(A)
207 Fond comercial(A)
208 Alte imobilizari necorporale(A)
Programe informatice

21 Imobilizari corporale
211 Terenuri(A)
2111 Terenuri(A)
2112 Amenajari de terenuri(A)
212 Constructii
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii(A)
2131 Echipamente tehnologice(A) (utilaje)
2132 Aparate de masura, control si reglare(A)
2133 Mijloace de transport(A)
2134 Animale de munca si plantatii(A) Active imobilizate
214 Mobilier, birotica, echipamente de protectie si altele(A)

23 Imobilizari in curs
231 Imobilizari corporale in curs(A)
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(A)
233 Imobilizari necorporale in curs(A)
234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale(A)

26 Imobilizari financiare
261 Titluri de participare detinute in cadrul grupului(A)
262 Titluri de participare detinute in afara grupului(A)
263 Imobilizari sub forma de interese de participare(A)
267 Creante imobilizate
2671 Sume datorate de filiale(A)
2672 Dobanzi aferente sumelor datorate de filiale(A)
2673 Imprumuturi acordate pe termen lung(A)
2678 Alte creante imobilizate(A)
269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare(P)

28 Amortizari privind imobilizarile
280 Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire(P)
2803 Amortizarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare(P)
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor si altor drepturi si valori similare(P)
2807 Amortizarea fondului commercial(P)
2808 Amortizarea altor imobilizari corporale(P)
281 Amortizari privind imobilizarile corporale
2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri(P)
2812 Amortizarea constructiilor(P)
2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor(P)
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale(P)

29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
290 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale(P)
291 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale(P)
293 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs(P)
296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare(P)

Clasa 3- Conturi de stocuri si productie in curs de executie
Active circulante materiale
30 Stocuri de materii si materiale
301 Materii prime(A)
302 Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare(A)
3022 Combustibili(A)
3023 Material pentru ambalat(A)
3024 Piese de schimb(A)
3025 Seminte si materiale de plantat(A)
3026 Furaje(A)
3028 Alte materiale consumabile(A)
303 Materiale de natura obiectelor de inventar(A)
308 Diferente de pret la materii prime si materiale(A)

33 Productia in curs de executie
331 Produse in curs de executie(A)
332 Lucrari si servicii in curs de executie(A)

34 Produse
341 Semifabricate(A)
345 Produse finite(A)
346 Produse reziduale(A)
348 Diferente de pret la produse(A)
3481 Diferente de pret la semifabricate(A)
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.