Plan de amenajare a teritoriului

1x punct

categorie: Diverse

nota: 9.55

nivel: Facultate

In urma analizei a rezultat necesitatea actualizarii si completarii documentatiei, avandu-se in vedere unele elemente si reglementari nou aparute pe parcurs. De asemenea s-a facut corelarea cu Planurile Urbanistice Generale, elaborate in perioada 1992 - 2000, introducandu-se noile intravilane conform reglementarilor din P.U.G-uri, si s-a tinut cont si de faptul ca localitatea Otopeni a devenit ora[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Plan de amenajare a teritoriului

In urma analizei a rezultat necesitatea actualizarii si completarii documentatiei, avandu-se in vedere unele elemente si reglementari nou aparute pe parcurs. De asemenea s-a facut corelarea cu Planurile Urbanistice Generale, elaborate in perioada 1992 - 2000, introducandu-se noile intravilane conform reglementarilor din P.U.G-uri, si s-a tinut cont si de faptul ca localitatea Otopeni a devenit oras.

Lucrarea a fost elaborata in doua etape:
Etapa 2000 - in cadrul careia s-a realizat o actualizare a tuturor datelor din P.A.T.J., corelarea PA.T.J. cu Planurile Urbanistice Generale intocmite sau in curs de intocmite pentru unitatile administrativ-teritoriale din componenta judetului si s-a elaborat documentatia "Analize de evaluare a impactului asupra 'mediului", (conform reglementarii tehnice GM 008 - 2000).

Etapa 2001 - in cadrul careia s-a realizat actualizarea programului de masuri privind obiectivele de aplicare pe termen scurt si mediu si s-au intocmit seturi de documentatii pentru obtinerea, din partea organismelor teritoriale si centrale interesate, a avizelor necesare aprobarii P.A.T.J. de catre Consiliul Judetean Ilfov.Ca urmare a aparitiei unei investitii majore pe teritoriul judetului respectiv autostrada Bucuresti - Brasov, cu implicatii asupra tuturor domeniilor amenajarii teritoriului s-a impus necesitatea reactualizarii Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Ilfov.

Prin elaborarea acestei lucrari se va urmari in principal, valorificarea oportunitatilor oferite de noul traseu al viitoarei autostrazi Bucuresti - Brasov si stabilirea impactului acesteia asupra dezvoltarii economico-sociale si urbanistica a teritoriului si de prevenirea eventualelor efecte negative asupra mediului.Conform temei elaborate de catre beneficiar si a contractului intre parti documentatiile respective au fost elaborate in doua etape:Etapa I 2003 - in cadrul careia s-au analizat "Elementele care conditioneaza dezvoltarea si Problemele si Disfunctionalitatile".

Etapa a II-a 2004 - in cadrul careia s-a analizat "Strategia de dezvoltare si Programul de masuri".Domeniile si subdomeniile abordate au fost:Contextul suprateritorial.Retele de transport pan-european.Planul de Amenajare a Teritoriului National.

2. DATE GENERALE
Realizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean este necesara in contextul dezvoltarii accelerate a unor procese spatiale si social-economice care afecteaza teritoriul judetului Ilfov:
-urgenta evaluarii implicatiilor spatiale si socio-economice ale dezvoltarii axei de transport nord-sud, autostrada Bucuresti - Brasov si ale amplasarii unui parc tematic, ca dotare majora de recreere de importanta internationala pe teritoriul judetului;
-prezenta in teritoriu a unor trasee majore de transport si comunicatie cu acces la retelele majore supraregionale;

-tendinta de descentralizare, deconcentrare spatiala a activitatilor economice, comerciale, manufacturiere si de servicii din Capitala;
-tendinta de expansiune a locuirii urbane;
-cresterea si diversificarea activitatilor economice si sociale in unele zone specifice, in conditii de dezechilibru spatial;'
-necesitatea punerii in valoare a avantajelor prezentate de situarea geografica favorabila a judetului, in raport cu:
-proximitatea unei piete majore si a unei cereri solvabile semnificative de bunuri si servicii;
-proximitatea unor centre de difuzie in teritoriu a serviciilor de telecomunicatii si transfer de informatie, a inovatiei in general.

Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Ilfov va urmari armonizarea cu practicile europene privind dezvoltarea spatiala si va fi elaborat cu respectarea urmatoarelor principii si orientari inscrise in documentele europene:
-promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltari socio-economice echilibrate si prin cresterea competitivitatii;
-promovarea dezvoltarii functiilor urbane si dezvoltarea relatiilor urban - rural;

-promovarea unor conditii de accesibilitate mai echilibrate;
-dezvoltarea accesului la informatie si cunoastere;
-reducerea agresiunii asupra mediului;
-valorificarea si protejarea resurselor si a patrimoniului natural;
-valorificarea patrimoniului construit ca factor al dezvoltarii;
-dezvoltarea resurselor energetice, concomitent cu asigurarea securitatii;
-promovarea unui turism de calitate si durabil;
-limitarea preventiva a efectelor catastrofelor naturale.


DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Diverse

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.