Plan de afaceri

2x puncte

categorie: Management

nota: 6.62

nivel: Facultate

In urma analizei profunde de către comisie a proiectelor înaintate de agenții economici pentru crearea noilor locuri de muncă, sper, că proiectul meu (autor CWo,; LT>>^) va fi apreciat pozitiv deoarece suma solicitată este minimă (40000 lei) și întreprinderea are posibilitatea deplină de a rambursa această sumă în termenii stabiliți. Sunt de acord să închei cu Oficiul forței de muncă un contract î[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Plan de afaceri

In urma analizei profunde de către comisie a proiectelor înaintate de agenții economici pentru crearea noilor locuri de muncă, sper, că proiectul meu (autor CWo,; LT>>^) va fi apreciat pozitiv deoarece suma solicitată este minimă (40000 lei) și întreprinderea are posibilitatea deplină de a rambursa această sumă în termenii stabiliți. Sunt de acord să închei cu Oficiul forței de muncă un contract în care vor fi scrise concret datoriile și obligațiile părților ce participă la aplicarea în practică a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la susținerea financiară a șomerilor pentru organizarea
activității de antreprenoriat.

4) Rechizitele principale:

BC Moldova Agroindbanc Ungheni. Cod iesl,-j>z&ț , cont de decontare
C/f- 43^*3:1, SŁA , COd TVA
Data

II. Scopul elaborării planului de afaceri

Interpriderea: Societatea cu Răspundere Limitată " tiU i ^a y ", nr. de
inregistrare i-hZKuțu^iK de la data 2 a. .QS, A Adresa juridică: R.Moldova, jud.Ungheni ^A-g
Directorul înterprinderii (președintele societății) - C__o.<*J
Scopul de bază a proiectului propus:

finalizarea construcției unei mini-cafenele (sala de comercializare pentru 30 locuri) amplasată în partea laterală a magazinului și folosirea la maximum a încăperilor și suprafeței auxiliare a magazinului cu o suprafață de 173,7 m disponibilă la moment

Rezultatul realizării proiectului la I etapă:

1). Crearea noilor locuri de muncă și angajarea în câmpul muncii la etapa inițială, la momentul realizării proiectului, dar nu mai târziu de 6 luni din ziua obținerii creditului, a 7 persoane înregistrate ca șomeri la Oficiul forței de muncă din teritoriu si anume:

în funcție de barmen - 1 persoană, chelner - 2 persoane, (tineri specialiști care au absolvit instituțiile de învățământ și au specialități corespunzătoare), casier- 1 persoană cu grad de invaliditate (gradul l-II), bucătar, bucătar-cofetar - 2 persoane ( 2 mame care după concediul de maternitate au rămas fără loc de muncă),servitoare - 1 persoană din păturile vulnerabile. 2). Majorarea capitalului statutar a înterprinderii. 3). Deservirea in complex a locuitorilor din cartierul Centru, a tuturor vizitatorilor întreprinderii, administrată și deservită de colectivul de muncă în număr de 13 persoane în fruntea cărora zi de zi cu toate problemele organizatorice, comerciale, financiare și altele coordonează directorul contabilul șef-fcAac^o,^ „Șy,. Costul I etape a proiectului - circa 100 mii lei. Sursele solicitate pentru realizarea proiectului - 40 000 lei. Sursele financiare proprii investite de către acționari - 60000 lei. Termenul de realizare a proiectului - 6 luni din ziua obținerii creditului. Termenul de rambursare a creditului - 2 ani. începutul rambursării - după o perioadă de 12 luni din ziua obținerii creditului.

III. Scurt istoric

întreprinderea S.R.L. " " are certificatul de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera de înregistrare de Stat de pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu număr de înregistrare - , seria A, data înregisrării - , cod fiscal -^uatoșdresa juridică - jud.Ungheni.
Directorul S.R.L. " UWQJ " este a , anul nașterii 1957, studii superioare (Universitatea de Stat din Chișinău, facultatea "Merceologia și organizarea comerțului"), cetățeancă a Republicii Moldova, domiciliată pe adresa -jud.Ungheni.

Societatea are fond statutar înregistrat în mărime de 48718 lei. Această sumă s-a format în urma privatizării pe bonuri patrimoniale la 18 aprilie 1994 și exprimă costul mijloacelor fixe ale întreprinderii. Fondatorii întreprinderii sînt:

care dețin 61,29 % din capitalul statutar. La momentul dat, capitalul statutar alcătuiește 92934 lei format prin investiții din partea fondatorilor (copia certificatelor se anexează).
S.R.L. " 1\^Q ( " desfășoară următoarele activități:

- Comerrtu amănuntul nespecializat (gen principal de activitate), care se ocupa cu realizarea produselor alimentare, propunînd un asortiment bogat de articole de prima necesitate folosite zilnic in alimentație, la fel produse scumpe, delicioase, băuturi răcoritoare și băuturi alcoolice, întrebuințate pentru pregătirea meselor de sărbătoare;

- Comerț cu ridicata efectuat pe bază de contract sau plată, cînd la comanda persoanei fizice sau juridice întreprinderea oferă servicii pe baza de
contract în aprovizionarea cu produse și mărfuri în asortimentul necesar a măsurilor familiare și meselor de sărbătoare;
- Fabricarea produselor de panificație - secția de patiserie a bucatelor și articolelor de patiserie propune cumpărătorilor un asortiment bogat
de legume, carne, pește ș.a. Din produsele de panificație propune prăjituri, chifle, biscuiți, plăcinte ș.a.;
- Alimentație publică, baruri și cantine -barul în complex cu bucătăria propune cumpărătorilor gustări reci și calde, bucate care pot fi servite
rapid, bucate complicate în pregătire dar bogate la gust;

Bufete externe - care oferă deservirea măsurilor ce se petrec pe teritoriul orașului, eșirea cu vînzare pe piața agricolă a orașului în zilele de piață și zilele de sărbătoare, la fel deservirea măsurilor familiare, a meselor de sărbătoare - zile de naștere, cumătrii, nunți.

IV. Managementul și personalul

Conducerea întreprinderii este înfăptuită de către director în persoana doamnei (^^r^VoxcT^ studii - Colegiul de comerț din Chișinău, specialitatea - tehnolog pregătirea bucatelor, 1974-1977, Universitatea de stat din Chișinău, facultatea - Merciologia și organizarea comerțului, specialitatea - Merceolog -produse alimentare, anul 1977-1982, diploma N594 din 26/06/1982.

Directorul este si unul din proprietarii intreprinderii, specialist in ramura comerțului și a alimentației publice cu o vechime în muncă de peste 25 ani.
începutul carierei de muncă este din anul 1977 în funcție de bucătar, șef de producere, directorul Combinatului alimentar, director de restaurant. Din anul 1992 -director la magazinul "Culinarie", care conform programului de privatizare a fost privatizat la 18 aprilie 1994 pe bonuri patrimoniale. Din 22 iulie 1994-director la S.R.L. " ftju
La momentul dat directorul^ coordonează intreaga activitate a intreprinderii, organizează și consultă personalul ocupat în procesul de muncă, transmite tinerilor specialiști teoria dezvoltată în timpul studiilor și experiența, măestria profesională acumulată pe parcursul anilor, se ocupă cu procesul de aprovizionare și desfacere, planuiește procesul de producere și realizare pe viitor.
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.