Plan de afacere la o societate pe actiuni

3x puncte

categorie: Economie

nota: 8.99

nivel: Facultate

2. Produsele si serviciile oferite
În prezent obiectul de activitate al societății îl reprezointă prestarile de servicii către populație și anume:
- captarea, tratarea si distributia apei potabile ;
- colectarea si epurarea apelor reziduale ;
- monitorizarea cantitativa si calitativa a folosirii apei potabile, cât si a deversarii apelor reziduale în sistemul de canali[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Plan de afacere la o societate pe actiuni

2. Produsele si serviciile oferite
În prezent obiectul de activitate al societății îl reprezointă prestarile de servicii către populație și anume:
- captarea, tratarea si distributia apei potabile ;
- colectarea si epurarea apelor reziduale ;
- monitorizarea cantitativa si calitativa a folosirii apei potabile, cât si a deversarii apelor reziduale în sistemul de canalizare ;
- prestari de servicii si lucrari specifice în domeniul apei si al canalului ;
- transportul de calatori ;
- proiectarea si executia bransamentelor de apa si a racordurilor la canalizare ;
- aprobarea documentatiilor tehnice de apa-canal pe raza municipiului,
- încasarea contravalorii serviciilor prestate catre clienti.

Serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare din cadrul SC BUCURA PREST SA Hațeg sunt activitati de utilitate publica si de interes economic general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale. Ele au drept scop asigurarea apei potabile si a serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul Municipiului Hateg si trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii de functionare :
- continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ;
- adaptabilitate la cerintele utilizatorilor;
- acces fara discriminare la servicii ;
- respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si sanatatii.

Stabilirea cadrului juridic unitar privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare este cuprinsa în Ordonanta Guvernului nr.32/2002. Alimentarea cu apa potabila se asigura din subteran prin 37 de foraje grupate în cinci fronturi de captare, capabile sa asigure un debit de 131 l/s.

Sistemul de alimentare mai cuprinde doua statii de pompare, rezervoare de înmagazinare cu o capacitate maxima de 6500 mc, o statie de tratare (deferizare-demanganizare) si reteaua de distributie a apei potabile catre consumatori, în lungime totala de 43 km.

Sistemul de canalizare colecteaza apele uzate menajere care provin de la consumatorii casnici si apele uzate de la agentii economici. Sistemul de canalizare colecteaza apele uzate menajere care provin de la consumatorii casnici si apele uzate de la agentii economici.

Statia de epurare dispune de o treapta mecanica, de o treapta biologica si de instalatii de tratare a namolului. O mare parte a echipamentelor sunt uzate fizic si moral si au consumuri energetice mari. Atelierul de transport calatori dispune de sase autobuze (IKARUS si UD) si asigura legatura orasului cu localitatile învecinate.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societătii care hotărăște asupra activității acesteia stabilindu-i tactica si strategia economică, financiară și comercială. Societatea comercială ‘Bucura’ Hațeg este condusă de Consiliul de Administrație format din trei membrii, președintele Consiliului de Administrație fiind directorul general al societății . Prețul de livrare al produselor si serviciilor se stabilesc în condițiile legii iar livrarea produselor si serviciilor se face pe baza de contracte încheiate pe categorii de clienți (persoane fizice si juridice).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.