Piete de capital - piata financiara si bursa de valori

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.08

nivel: Facultate

Așadar în concluzie, piața financiară secundară asigură redobândirea lichidității, adică a numerarului prin valorificarea titlurilor financiare. Între piața financiară primară și între piața financiară secundară există o interdependență absolută, existența uneia fără cealaltă nu este posibilă deși funcțiile lor sunt complet distincte. Funcțiile celor două componente sunt deja exprimate.
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Piete de capital - piata financiara si bursa de valori

Așadar în concluzie, piața financiară secundară asigură redobândirea lichidității, adică a numerarului prin valorificarea titlurilor financiare. Între piața financiară primară și între piața financiară secundară există o interdependență absolută, existența uneia fără cealaltă nu este posibilă deși funcțiile lor sunt complet distincte. Funcțiile celor două componente sunt deja exprimate.

Circuitul activelor financiare se desfășoară între ofertanții de fonduri și beneficiarii acestora, tranzacțiile având loc pe piața financiară. Piața financiară este alcatuită din două componente, având în vedere tipul activelor financiare care se negociază și mecanismul prin care acestea sunt introduse în circuitul financiar:

a) Piața monetară. Pe piața monetară națională se efectuează tranzacții monetare, în moneda națională, între rezindenții aceleiași țări. Piața monetară este piața pe care băncile se împrumută între ele, pe termen scurt. Apariția acestei piețe se datorează surplusului de încasări pe care le au unele bănci și surplusului de plăți pe care le au alte bănci. Prin urmare, piața monetară îndeplinește funcția de compensare a deficitului cu excedentul de lichiditate pe două căi:

1) prin creditul acordat între bănci;
2) prin cumpărarea, de la diferite bănci, a unor hârtii de valoare specifice pieței monetare, a căror scadență este relativ apropiată și care prezintă certitudine în ceea ce privește transformarea lor in bani lichizi, fără pierderi. O componentă a pieței monetare este piața valutară, pe care se confruntă cererea și oferta pentru diferite valute, care sunt atât pentru ofertant, cât și pentru solicitant, monede străine, schimbul dintre ele urmând să depășească restricțiile care îngreunează circulația internațională a capitalului.

b) Piața de capital. Piața capitalurilor este specializată în intermedierea de tranzacții cu active financiare care au scadențe pe termene medii și lungi. Prin intermediul ei, sunt satisfăcute nevoile de capital ale solicitanților cu disponibilitățile de capital ale ofertanților. În general, piața capitalurilor mărește posibilitățile financiare.

Principalele funcții ale pieței de capitaluri sunt următoarele:
- emisiunea și vânzarea pentru prima dată de titluri financiare ale emitențilorsau debitorilor către posesorii de capitaluri financiare care doresc să cumpere valori mobiliare;
- negocierea de valori mobiliare, cu condiția ca acestea să fie vândute și transformate în lichidități de primii lor posesori și mai înainte de scadență.

c) Piața bancară se caracterizează prin tranzacții cu active bancare nonnegociabile, a căror lichiditate este maximă.Societățile bancare au rol de intermediere între posesorii de disponibilități bănești și utilizatorii de fonduri, pe baza relațiilor de credit. Rolul acestor piețe este de absorție a excedentului de active monetare ale celor care economisesc și care doresc să dispună de posibilitatea retragerii lor în orice moment.

1.3. Tipurile și caracteristicile pieței de capital

Piețele de capital pot fi grupate în funcție de anumite criterii și caractere, cum ar fi: nivelul de tranzacționare, tiăul de hârtii de valoare trazacționate, procedurile de schimb utilizate, localizarea fizică a pieței.

a) Nivelul de tranzacționare. Conform acestui criteriu există:

- piața primară este piața în cadrul căreia emisiunile de titluri sunt tranzacționate pentru prima dată; emitenții de titluri obțin fondurile necesare pentru dezvoltarea afacerilor lor;
- piața secundară este piața în cadrul căreia sunt tranzacționate titlurile ce sunt deja în circulație. Este piața tranzacțiilor repetate, în funcție de cerera și oferta de capital exprimate. Această piață face obiectul activităților bursiere și al mecanismelor acestora. Ea mai este denumită și piață bursieră;
- a treia piață este piața în cadrul căreia are lor comercializarea titlurilor din afara bursei, printr-o rețea specializată de societăți de servicii de investiții financiare;
- a patra piață sau piața tranzacțiilor directe este piața în cadrul căreia titlurile sunt comercializate în bloc printr-o rețea de instituții financiare la are iau parte cei interesați.
Piața a treia și a patra sunt cele mai noi piețe, dar cu dimensiuni deja notabile și care pot juca, în viitor, un rol de importanță crescândă în tranzacțiile cu titluri.

b) Tipul de titluri. Conform acestui criteriu există, în principal:

- piața de acțiuni. Este piața de tranzacționare a acșiunilor comune și a celor preferențiale, precum și a altor tipuri de acțiuni ce acordă drepturi reziduale asupra veniturilor emitenților;
- piața obligațiunilor. Este piața de tranzacționare a oricărei creanțe ce presupune plăți periodice ale cupoanelor și rambursarea fondului de împrumut la data scadentă;
- piața titlurilor de stat. Este piața titlurilor de valoare puse spre vânzare populației și persoanelor juridice de către stat.
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.