Piata asigurarilor si reasigurarilor din Romania

7x puncte

categorie: Economie

nota: 9.98

nivel: Facultate

1.2. Conceptul de asigurare
Riscul, elementul de bază de la care pornește o asigurare este utilizat în sensul negativ al evenimentelor pe care nu le dorim. Viața oamenilor a fost și este amenințată de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comportă natura și activitatea complexă pe care aceștia o dezvoltă. Indiferent câtă grijă acordăm evitării problemelor sau protecției familiei și a [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Piata asigurarilor si reasigurarilor din Romania

1.2. Conceptul de asigurare
Riscul, elementul de bază de la care pornește o asigurare este utilizat în sensul negativ al evenimentelor pe care nu le dorim. Viața oamenilor a fost și este amenințată de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comportă natura și activitatea complexă pe care aceștia o dezvoltă. Indiferent câtă grijă acordăm evitării problemelor sau protecției familiei și a bunurilor personale, riscul există în viața noastră, aducând pierderi materiale și financiare.

Cu toate acestea, de-a lungul vremii oamenii au găsit forța necesară nu numai refacerii bunurilor distruse, dar și găsirii de noi metode pentru a se proteja în cazul pericolelor. Asigurarea este conceptul de unire a unei comunități de risc prin care membrii comunității consimt să contribuie financiar la formarea unui fond de asigurare și mai apoi la suportarea în comun a pagubelor produse membrilor acestei comunități. Asigurarea exprimă în principal o protecție financiară pentru pierderile suferite de oameni sau companii, pierderi datorate unor diverse riscuri. Oamenii au organizat această formă de protecție sub forma unor societăți de asigurări care să funcționeze în baza unei legislații, a unor norme, principii economice și de protejare a persoanelor ce consimt să participe la aceste fonduri financiare.

Astfel, asigurarea este o operațiune “prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualității, un fond de asigurare prin contribuția unui număr de asigurați expuși la producerea anumitor riscuri, și îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum și pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activității desfășurate”ł. Exercitarea în România a activității de asigurare desemnează “oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare și reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres și de recuperare, precum și investirea sau fructificarea fondurilor proprii și atrase prin activitatea desfășurată”.

Acordul de voință este primul principiu de bază care permite realizarea unui contract între asigurat și asigurător, prin care asiguratul beneficiază de protecție pentru riscurile pe care asigurătorul și le-a asumat. Asigurătorul, prin contractul de asigurare, în schimbul încasării primei de asigurare, se obligă să plătească asiguratului contravaloarea daunelor în cazul producerii unuia din riscurile asumate.
Un alt principiu pe care îl are asigurarea este principiul mutualității, prin care fiecare asigurat contribuie cu o sumă de bani – prima de asigurare – la crearea fondului de asigurare din care asigurătorul acoperă daunele suferite de asigurați. Asigurătorul este custodele acestui fond de asigurare, având obligația de a administra banii încredințați în interesul asiguraților, astfel încât în orice moment să dispună de lichiditațile necesare pentru a onora obligațiile financiare ce decurg din contractele semnate.

Prin urmare, asigurarea este o operație economică ce permite protecția împotriva consecințelor negative pe plan patrimonial ale producerii unui anumit risc, lucru care este posibil prin difuzarea asupra unei pluralități de subiecți expuși la același tip de risc. Operația de transformare a riscului individual în risc colectiv permite acoperirea împotriva eventualelor consecințe nefavorabile prin suportarea unor costuri inferioare celor care ar trebui susținute în cazul producerii evenimentului. Riscul este transferat de la o persoană la un grup de persoane care astfel fac ca daunele suferite să se compenseze financiar mai ușor.

Folosind calculul probabilităților se poate stabili, cu un grad de aproximație din ce în ce mai ridicat, cât de numeroasă este colectivitatea expusă la un anumit risc, de câte ori se va produce evenimentul respectiv într-o anumită perioadă în interiorul colectivității etc. Se va putea deci estima cât mai corect care vor fi costurile ce vor trebui suportate pentru despăgubirea daunelor derivate din producerea respectivelor evenimente și se vor repartiza aceste costuri asupra întregii colectivități asigurate, acumulând astfel capitalurile necesare despăgubirilor.

Asigurarea este, în sens modern, o operație economică bazată pe un procedeu tehnic complex de determinare a-priori a costului garanției, care determină mijloacele necesare pentru a face față obligațiilor contractuale și neutralizează deci efectele patrimoniale ale evenimentelor viitoare incerte. Acest procedeu presupune în primul rând formarea unei mase a riscurilor, ale căror număr și omogenitate să poată să conducă la compensare, adică la echivalența între primele sau plățile făcute de către subiecții expuși la risc și sumele necesare pentru a face față obligațiilor derivând din producerea evenimentelor.
Esența asigurării constă în dispersia riscului asupra unei comunități special organizate în acest scop. Procesul de identificare, cuantificare, cercetare a reacției la riscuri, reducere a probabilității de producere, implementare a unor măsuri și decizii de limitare a producerii pagubelor este definit astăzi prin conceptul de transfer al riscului.

1.3. Evoluția asigurărilor în România.
Deși manifestări ale protecției împotriva riscurilor pe baze mutuale au apărut în Transilvania încă din secolul al XIV-lea5, iar după Tratatul de la Adrianopole (1829) au apărut în București, la Iași și în porturile dunărene, reprezentanțe ale unor companii care practicau asigurări de transport, de incendiu și asigurări de viață din Austria, Italia, Anglia și Ungaria, primele societăți de asigurări românești, Dacia și România, s-au înființat abia în anii 1871, respectiv 1873. În anul 1881, cele două societăți au fuzionat și au creat o singură societate, DACIA - ROMÂNIA, care a devenit o societate puternică.
În 1882 s-a înființat, de către mari personalități ale vieții socio-politice și economice, societatea Naționala.

Urmare a creării acestor societăți de asigurări și a dezvoltării pieței locale a asigurărilor, rând pe rând reprezentanțele companiilor străine de asigurări au început să se retragă, cedându-și portofoliile societăților românești. Un alt moment de referință îl constituie anul 1923, când a luat ființă societatea Asigurarea Românească, specializată în asigurări de viață fără examinare medicală. Asigurările practicate de societățile de asigurare până la începutul Primului Război Mondial erau asigurări de incendiu și asigurări de viață, asigurări de transport limitate numai la transporturile fluviale și asigurări împotriva grindinei, dar la o scară foarte restrânsă.

După Primul Război Mondial au apărut mai mult de douăzeci de societăți de asigurare, dintre care unele erau succesoare ale societăților străine de asigurare. După anul 1927, Guvernul a autorizat înființarea societăților străine în România, printre care și Norwich, Phoenix, Standard, Sun.În anii '30 activitatea economică și activitatea de asigurări au cunoscut cea mai mare creștere, dezvoltându-se toate ramurile de asigurări care se practicau pe plan internațional, numărul societăților de asigurare variind între 20 și 24. Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial și intrarea României în război au condus la declinul activității de asigurări. Unele societăți străine și-au predat portofoliul și și-au încetat activitatea, astfel incât în anul 1945 mai funcționau în România numai 5 reprezentanțe străine.

Printre societățile românești se numărau și Generala, Dacia - România, Asigurarea Românească, Steaua Românească. Acestea colaborau cu societățile cu capital străin și cu filialele sau reprezentanțele pentru România ale societăților străine (din Italia, Anglia, Germania).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.