Particularitatile dezbaterilor judiciare in privinta minorilor

3x puncte

categorie: Drept

nota: 7.71

nivel: Facultate

Cerințele generale înaintate față de participanții la dezbaterile judiciare constau în concretizarea, obiectivitatea afirmatiilor și influienței educative pentru crearea unei atmosfere prielnice în desfașurarea procesului judiciar. În timpul examinării cauzelor cu inculpați minori în instanța de judecată, pentru procuror pe lîngă cunoașterea regulilor generale de costrucție a discursului este nece[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Particularitatile dezbaterilor judiciare in privinta minorilor

Cerințele generale înaintate față de participanții la dezbaterile judiciare constau în concretizarea, obiectivitatea afirmatiilor și influienței educative pentru crearea unei atmosfere prielnice în desfașurarea procesului judiciar. În timpul examinării cauzelor cu inculpați minori în instanța de judecată, pentru procuror pe lîngă cunoașterea regulilor generale de costrucție a discursului este necesară cunoașterea particularitaților specifice acestei categorii de dosare.

Discursul procurorului : față de procurer, sunt înaintate două sarcini :
- susținerea învinuirii înaintate.
- Exercitarea unei influiețe educative maxime asupra inculpatului minor și celor prezenți la dezbateri.

Cuvîntarea procurorului în cauzele cu minori se deosebește de altele prin volumul și particularitățile reflectării anumitor momente, printr-un caracter specific al narațiunii. În timpul aprecierii faptei, procurorul atrage atenție asupra cicumstanțelor ce caracterizează gradul de pericol social al acesteia, cînd caracterizează inculpatul minor formulează concluzii privind condițiile de viață, de educare, cele care ating influiența negativă a copilului, legătura acestor momente cu infracțiunea, rolul lor în apariția motivului criminal. Nu este rațional de a expune și de a aprecia imediat totalitatea cicumstanțelor cauzei, moment care ar putea genera dificultăți și repetări confuze. Este de dorit de a expune inițial fabula învinuirii pe fiecare episod aparte și apoi analiza probelor ce se referă la acestea.Uneori minorul sbandonează o poziție condamnabilă, legîndu-se de alta de o cu totul de altă natură.

Privind pedeapsa procurorul se expune reieșind din importanța educativ-preventivă a acesteea cu luarea în considerație a tuturor cicumstanțelor care influențează gradul de vinovăție, dar și din necesitatea de individualizare a sancționării. Concluziile procurorului privind volumul și caracterul pedepsei, individualizarea acesteia în corespundere cu circumstanțele cauzei și cu persoana inculpatului este cel mai important moment al aplicării normelor juridice.

În cuvîntarea acuzatorului trebuie să se acorde o atenție deosebită analizei probelor, fiecare probă pe care procurorul își întemeiază învinuirea, trebuie realizată indicarea bunei calități a sursei acesteia, autenticitatea și veridicitatea faptului stabilit. Participarea procororului la examinarea dosarelor cu inculpati minori trebuie să ia forma unei dialogări perceptibile copiilor, argumentul sau contraargumentul trebuie să fie particularizat în funcție de situație.

Dicursul avocatului : în discursul său avocatul trebuie să atingă cîteva scopuri de bază :
- De a convinge instanța de necesitatea aplicării unei pedepse mai blînde sau chiar achitarea inculpatului minor.
- Corectarea și reeducarea minorului.
- Să ofere o perspectivă nouă (un nou viitor).
- Să atragă atenția celor prezenți la împrejurările ce au dus la săvîrșirea infracțiunei.
- Să se refere la măsurile ce pot exercita o influieță educativă asupra inculpatului.
- Să influiențeze pozitiv minorul ajutîndu-l să perceapă corect esența legii.
- Să-l incomodeze în fața faptei comise – să nu rămînă minorul cu sentimentiul iresponsabilității sau cu gîndul că nu poate fi pedepsit.

Este rațional de a arăta aspectele negative din comportamentul său. De altfel, bunul simț dovedește că acest moment nu contravine funcției de apărare, ci dimpotrivă , sporește influiența educativă a procesului judiciar. Uneori avocații încearcă a trece responsabilitatea pe seama părinților, tutorilor, uitînd că inculpatulîși poate forma o închipuire incorectă în privința vinovăției sale , iar aceasta produce acțiuni cu sens contrar celor dorite. Cel vinovat de comiterea infracțiunei trebuie să fie supus răspunderii penale, de aceea trebuie de menționat că vinovăția părinților, tutorilor, curatorilor nu-l eliberează de responsabilitate.

Președintele șrdinței are dreptul să oprească participanții la dezbateri, dacă în cuvîntările lor ei se vor referi la împrejurări ce nu au legătură cu procesul. Cuvîtările participanților la dezbaterile judiciare presupun o polemică, o polarizare a intereselor, însă pînă la o anumită limită. În aceste cazuri polemica trebuie redusă la minimum, pentru ca să nu afecteze influiența educativă a procesului. Concluzile participanților la dezbateri, în privința autenticității faptelor, sunt diferite nu întotdeauna pe deplin obiective , uneori chiar ostile, ceea ce nu face față cerințelor eticii judiciare.

Pînă la retragerea completului de judecată pentru deliberări , judeca ascultă ultimul cuvînt al inculpatului care-și exprimă atitudinea sa definitivă față de învinuire și se adresează cu careva solicitări. Acordîndui ultimul cuvînt inculpatului, președintele ședinței trebuie săi explice în ce constă esența acestei etape a judecății cauzei. Dacă inculpatul relevă fapte sau împrejurări noi, esențiale pentru soționarea cauzei , instanța are obligația să dispună reluarea cercetării judecătorești.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.