Participarea tertilor in procesul civil

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.41

nivel: Facultate

Mentionăm că interventia voluntară principală presupune invocarea de
către un tert a unui drept propriu, fără însă a fi necesar să existe identitate între dreptul pretins de tert si dreptul ce formează obiectul cererii de chemare în judecată. Totusi, între cele două drepturi trebuie să existe o strânsă legătură, care să justifice judecarea lor împreună, întrucât, în caz contrar, cererea de [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Participarea tertilor in procesul civil

Mentionăm că interventia voluntară principală presupune invocarea de
către un tert a unui drept propriu, fără însă a fi necesar să existe identitate între dreptul pretins de tert si dreptul ce formează obiectul cererii de chemare în judecată. Totusi, între cele două drepturi trebuie să existe o strânsă legătură, care să justifice judecarea lor împreună, întrucât, în caz contrar, cererea de interventie voluntară ar fi respinsă ca inadmisibilă, deoarece nu ar face decât să întârzie soluTionarea cererii de chemare în judecată.

Potrivit art. 50 alin. 1 C.proc.civ., cererea de interventie voluntară
principală trebuie făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată, (a se vedea dispoz. Art. 112 C.p.c.), iar alin. 2 prevede termenul până la care se poate face această cerere, respectiv – numai în fata primei instante si numai înainte de închiderea dezbaterilor.

Se permite introducerea cererii de interventie voluntară principală si în instanta de apel, însă numai cu învoirea părtilor. Precizăm că momentul până la care se poate interveni în instanta de apel nu este prevăzut în dispozitiile legale mai sus mentionate, ceea ce ne face a aplica în mod corespunzător, dispoziTia legală de la judecata în primă instantă, momentul fiind acela al închiderii dezbaterilor de fond în instanta de apel.

Interventia voluntară principală este inadmisibilă în recurs datorită
faptului că acesta nu are un caracter devolutiv. În cazul în are un tert formulează o cerere de interventie voluntară principală, prima problemă pe care o are de rezolvat instanTa de judecată este
aceea de a stabili dacă această cerere poate fi încuviintată în principiu, cu alte cuvinte dacă pretenTia terTului poate fi solutionată în litigiul în curs de desfăsurare.

Instanta se va putea pronunta asupra admisibilitătii cererii de
interventie voluntară principală după ascultarea părtilor si a celui care intervine si va decide numai după ce verifică următoarele aspecte: dacă tertul justifică un interes si pretinde un drept propriu; dacă există o legătură strânsă între cererea principală si cererea de interventie, care să justifice solutionarea împreună a celor două cereri; dacă tertul a formulat cererea înăuntrul termenului prevăzut de lege.

Asupra admisibilitătii în principiu a interventiei voluntare principale,
instanta se pronuntă printr-o încheiere interlocutorie, ceea ce înseamnă că instanta nu mai poate reveni asupra ei.

În caz de respingere a cererii de interventie tertul poate ataca
încheierea de respingere odată cu fondul sau poate să reitereze pretentia printr-o cerere separată.

După încuviintarea în principiu, instanta va dispune comunicarea
acesteia către părtile initiale si va fixa un termen în care poate fi depusă întâmpinarea. Din momentul încuviintării cererii de interventie în principiu, tertul devine parte în proces, luând procedura în stadiul în care se afla. Cererea de interventie voluntară principală se judecă odată cu cererea principală, însă, dacă ar duce la întârzierea soluTionării acesteia, instanta poate dispune disjungerea.

b. INTERVENTIA VOLUNTARA ACCESORIE
Definitie
Interventia voluntara accesorie este acea cerere prin care un tert,
care justifică un interes, solicită introducerea sa într-un litigiu în curs de desfăsurare, pentru a apăra drepturile uneia dintre părtile initiale.

Cererea de interventie voluntară accesorie, fiind o simplă apărare în
favoarea uneia dintre părtile între care s-a stabilit raportul juridic procesual initial, poate fi făcută oricând în cursul procesului, chiar înaintea instantei de recurs, si se judecă întotdeauna împreună cu cererea introductivă de instantă. În ceea ce priveste procedura de solutionare, aceasta este acceiasi cu cea a cererii de interventie voluntară principală.

IMPORTANT – Precizăm că judecata cererii de interventie principală nu este influentată de renuntarea reclamantului la judecată sau la dreptul subiectiv pretins, ori de achiesarea pârâtului la pretentiile reclamantului, ipoteze în care însă, cererea de intervenTie accesorie ar rămâne lipsită de obiect sau de interes.

Nu pot fi admise concomitent atât cererea reclamantului cât si cererea de interventie principală, dacă acestea au acelasi obiect si deci se exclud reciproc. Ambele însă pot fi respinse, ori admise numai în parte. Interventia accesorie depinde de solutia care se dă în cazul cererii principale si în favoarea cărei părti este formulată: astfel, dacă cererea a fost formulată în favoarea pârâtului, în cazul în care se admite cererea reclamantului se respinge cererea de interventie; dacă este în favoarea reclamantului, se admite dacă se admite actiunea principală si se respinge, dacă se respinge actiunea principală.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.