Participarea cetateneasca - element esential al bunei guvernari si al dezvoltarii locale

1x punct

categorie: Economie

nota: 7.94

nivel: Facultate

Referat despre Participarea cetateneasca - element esential al bunei guvernari si al dezvoltarii locale
Iată câteva definiții, percepții ale participării cet?țenești și ale importanței acesteia în îmbun?t?țirea calității guvernării și implicit a relației administrație -cet?țeni. Bineînțeles se pot da o serie de definiții, mai mult sau mai puțin complexe, în ceea ce privește participarea pub[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Participarea cetateneasca - element esential al bunei guvernari si al dezvoltarii locale

Referat despre Participarea cetateneasca - element esential al bunei guvernari si al dezvoltarii locale
Iată câteva definiții, percepții ale participării cet?țenești și ale importanței acesteia în îmbun?t?țirea calității guvernării și implicit a relației administrație -cet?țeni. Bineînțeles se pot da o serie de definiții, mai mult sau mai puțin complexe, în ceea ce privește participarea public? dar toate au același punct de pornire, idee de baza: relația cet?țean –administrație public?, care cu cât este mai strâns? (nu într-o forma coercitiv?) cu atât se v?d mai bine efectele pozitive asupra societ?ții și mediului în care trăim.

Participarea cetățeneasc?, mai bine zis creșterea acesteia este o condiție necesar? unui stat precum Republica Moldova care se afl? din păcate înc? într-o perioad? de tranziție determinat? de numeroasele schimbări politice, economice, sociale în lupta cu problemele specifice și o metod? prin care este reconsiderat rolul și sensul cetățeanului”o angajare activ? și responsabil? pentru schimbarea comunit?ții și a societ?ții și ieșirea din starea de dependenț? creat? de implicarea statului în furnizarea tuturor serviciilor sociale. După cu am văzut mai sus, conceptul de participare publică se bazează pe necesitatea consultării cetățenilor și exprimarea de către aceștia a opiniilor în legătură cu deciziile care se adoptă la diferite nivele și de care ei sunt afectați, într-un fel sau altul.

Intr-o comunitate sănătoasă, cetățenii participă la procesul de luare a deciziilor de interes public, informându-se cu privire la problemele care îi afectează, solicitând autorităților să adopte măsurile pe care ei le consideră de cuviință și participând efectiv la punerea în practică a deciziilor luate.

Pentru a înțelege importantul rol al participării cetatenesti in activitățile, deciziile administrației publice locale,se poate porni de la ideea de baza,aceea ca participarea conferă calitate guvernării iar o buna guvernare poate adduce investiții, afaceri profitabile, mai multe resurse financiare si de bunuri publice, creștere economica. Pentru guvern beneficiile participării sunt foarte importante,prin participarea publică se pot economisi importante resurse financiare; multe programe meritorii nu dispun de resursele financiare necesare punerii lor în practică,dar cetățenii oferindu-se voluntari pot să faciliteze finalizarea acestor programe, autoritățile pot obține informații prețioase de la cetățeni în vederea proiectării și implementării politicilor publice în același timp reducându-se cheltuielile destinate salariilor personalului calificat.

Implicarea cetățenilor poate suplinii atributele organelor guvernamentale în ceea ce privește controlul și metodele de constrângere și astfel se economisesc bani și timp pentru autorit?ți. Se pot imbun?t?ții performanțele și imaginea instituțiilor democratice reducând clientelismul și corupția.

In același timp administrația public local? va fi pregătita s? împ?rt?șeasc? informațiile într-o manier? onest?, complet? și clar?, încurajând cetățenii s?-și exprime opiniile pentru a influența deciziile sale și în același timp cetățenii vor înțelege drepturile și obligațiile care le revin și vor fi pregătiți să lucreze onest și constructiv pentru a asista reprezentanții administrației publice locale în rezolvarea problemelor. Participarea public? oferă populației posibilitatea de a cunoaște riscurile la care este expus? comunitatea în care trăiesc, dreptul și sentimentul c? pot avea o influenț? cu efect pozitiv asupra condițiilor din regiunea lor și vor fi mult mai deschiși la schimbări.

Toate acestea pot avea efecte pozitive si pe plan social imbun?t?țind atitudinea generala a cetățenilor, societatea devenind mai deschis?, transparent?. Participarea cetățenilor este una dintre cele mai importante resurse, un instrument important în activitățile administrației publice de dezvoltare socio-economic? local?, imprim? calitate și legitimează procesul decizional prin suportul acordat de public în atât conceperea cât și implementarea programelor și strategiilor de dezvoltare local?. Oamenii sunt mult mai înclinați să susțină decizii și programe la realizarea cărora au participat. Pe de o parte înțeleg aceste decizii sau programe, iar pe de altă parte sunt implicați afectiv și doresc succesul acestora. „Locuitorii cunosc p?mântul și trăsăturile lui naturale mai bine decât o va putea face vreodată un guvern.

Numărul lor îi face mai penetranți decât cea mai larg? influenț? guvernamental?.” In concluzie se poate spune c? participarea cetățeneasc? realizează edificarea democrației și educația cetățenilor.”Cu cât comunitatea participă mai activ în procesul luării deciziilor în mod democratic, cu atât și-l va însuși mai bine, sporind totodată și eficiența instituțiilor democratice.” Prin angajarea cetatenilor la solutionarea problemelor locale si procesului de luare a deciziilor se constituie niste poduri, canale de comunicare intre autoritatile publice locale si populatie in urma carui fapt ambele au de cistigat. Astfel, administratia publica locala poate cunoaste mai bine necesitatile si tendintele diferitor grupuri sociale si isi asigura un suport din partea populatiei in rezolvarea unor problem de importanta locala.

Populatia poate participa la luarea unor decizii locale, poate contribui cu solutii altenative , resurse si cu suport pe un termen mai indelungat si, nu in ultimul rind, cu un mandat de incredere la urmatoarele alegeri locale. Prin asigurarea participarii cetatenilor la treburile publice administratia publica locala devine mai transparent, mai responsabila si se educa la cetateni simtul identitatii cu colectivitatea locala.

Participarea cetateneasca este un element esential al bunei guvernari si al dezvoltarii locale. Implicarea cetatenilor in procesul de luare a deciziilor si in acordarea serviciilor contribuie la o guvernare locala mai buna, deoarece autoritatile se vor axa in acest caz pe satisfacerea nevoilor acestora, iar cetatenii vor avea un sentiment de apartenenta la comunitate. Democrația presupune participarea cetățenilor la viața societății. În lipsa participării este posibil ca guvernul să monopolizeze puterea și să–și susțină exclusiv propriile intrese.Tocmai de aceea, cetățenii au datoria de a le aminti în permanență guvernanților că sunt aleșii și reprezentanții lor.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.