Orientarea psihologica in criminologie - lucrare de licenta

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.45

nivel: Facultate

Pentru că acceptarea ideii de cauzalitate presupune ipse facto acceptarea ideii de determinare – cauzalitatea nefiind altceva decât o latură a procesualității de determinare – este, de la sine înțeles, că implicarea ei în studiul criminologiei presupune mai întâi legitimarea ideii mai generale de determinare. sub acest aspect, o primă constatare ce se impune este aceea că nu toate conc[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Orientarea psihologica in criminologie - lucrare de licenta

Pentru că acceptarea ideii de cauzalitate presupune ipse facto acceptarea ideii de determinare – cauzalitatea nefiind altceva decât o latură a procesualității de determinare – este, de la sine înțeles, că implicarea ei în studiul criminologiei presupune mai întâi legitimarea ideii mai generale de determinare. sub acest aspect, o primă constatare ce se impune este aceea că nu toate concepțiile și teoriile care au frecventat domeniul criminologiei au acceptat ideea unei determinări endo sau exogen a comportamentului criminal, acesta fiind atribuit uneori capacității de decizie și opțiune liberă a individului. în această privință, cităm ca reprezentative : școala clasică de inspirație becariană, teoria rezistenței la frustrați pusă în circulație de w. recless și teoria noii criminologii – toate socotind criminalitatea ca un produs al liberei voințe a individului.

Majoritatea zdrobitoare a concepțiilor și teoriilor care au dominat sau continuă să stea în atenția specialiștilor – oferind sau încercând să ofere și soluții de predicție sau profilaxie a crimei – au însă la bază ideea că infracțiunea se constituie ca un act de comportament determinat de anumite cauze, ceea ce implică recunoașterea caracterului cauzal, procesual al criminalității, condiționarea sa mai mult sau mai puțin complexă.

Examinând din perspectivă globală modul de abordare a cauzalității în criminologie, putem remarca, că până în prezent s-au formulat cu claritate câteva moduri fundamentale de răspuns, unele de tip reducționist tinzând spre o explicație preponderent unifactorială, altele de tip complex, exprimând tendința opusă de a pune criminalitatea pe seama unei determinări complexe, plurifactoriale.

Cea mai cunoscută perspectivă de abordare a genezei comportamentului deviant este cea care susține că etiologia acestuia se sprijină pe factori ce rezidă în personalitatea infractorului. în cadrul acestei orientări, actul infracțional a fost conceput în dependență de personalitatea infractorului, personalitate considerată ca o sinteză de elemente subiective specifice ce conferă atât explicația, cât și factorul dominat de geneză a comportamentului aberant. în criminologie s-au conturat , astfel, numeroase orientări și teorii – unele ridicându-se până la nivelul unor adevărate școli și concepții – cele mai răspândite fiind cea clasică, antropologică, psihologică și psihiatrică.

O altă perspectivă se bazează pe concepția potrivit căreia delincvența este considerată ca un fenomen complex de inadaptare sau neintegrare socială, fenomen ce exprimă o stare de disconfort, de neconcordanță conflictuală produsă între idealul individului, sistemul său valoric și posibilitățile oferite de societate, stare complementară cu o scădere concomitentă a funcțiilor sociale de control, cu rol de socializare, prevenire și integrare socială.

În limita acestui model de abordare a cauzalității s-au grupat cele mai multe teorii psiho-sociologice și sociologice ale devianței, printre care de un mare răsunet s-au bucurat: teoria frustrației sociale, teoria conflictelor culturale, teoria subculturilor delincvente, teoria asociațiilor diferențiale ș.a.

Un al treilea tip fundamental de răspuns, care a polarizat o altă mare parte dintre concepțiile criminologice – mai ales de orientare sociologică – s-a exprimat în așa numita teorie a cauzalității multiple sau a „teoriei factoriale”. adepții acestei orientări acceptă teza unei determinări multicauzale a delincvenței, aceasta fiind considerată ca rezultat al unor serii complexe și variate de factori interni(de natură biologică și psihică) și externi (de natură economică, socială și culturală) aflate în corelație reciprocă. plecând de la ideea că interdependența strânsă a conlucrării acestor factori împiedică separarea și ierarhizarea unor lanțuri cauzale cu caracter general, reprezentanții teoriei cauzalității multiple acordă pondere egală importanței etiologice a fiecărui factor în parte, apreciind că – de principiu – nu se poate ajunge la o explicație cauzală generală(unică) a infracționalității.

Observația ce se impune din examinarea tipurilor de răspuns cu orientare deterministă este aceea că, indiferent de multitudinea și varietatea acestora, ele subscriu și la alte două tendințe : prima vizează direcția eliminării oricărui rol în geneza criminală deciziei libere a individului, orientându-se spre o determinare de tip mecanicist intern sau extern(de tip antropologic, psihopatologic ori sociologic), cealaltă direct unei concilieri prudente a factorilor de personalitate liberă a individului cu cei de determinare exo sau endogenă, recunoscându-se până la urmă ideea unei determinări relative a genezei comportamentului deviant și criminal.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.