Organizarea si functiile cadastrului

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.65

nivel: Facultate

Operatiunile prin care se realizeaza, cadastrul general sunt:
a)identificarea, inregistrarea si descrierea in documentele cadastrale a
terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si
prezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea
datelor pe suporturi informative;
b)asamblarea si integrarea datelor furnizate de cad[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Organizarea si functiile cadastrului

Operatiunile prin care se realizeaza, cadastrul general sunt:
a)identificarea, inregistrarea si descrierea in documentele cadastrale a
terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si
prezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea
datelor pe suporturi informative;
b)asamblarea si integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate;
h) indeplineste sarcinile ce rczulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate.

In subordinea Oficiului de cadastru national se organizeaza Oficiile de cadastru judetene, precum si al municipiului Bucuresti, care au urmatoarele atributii:
a)organizeaza, conduc, indruma si controleaza executarea lucrarilor de
geodezie, topografie, fotogrametrie, teledetectie, cadastru si cartografie la nivelul lor teritorial;
b)avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si alte documente cartografice necesare uzului public;
c)pun la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructile (art.3, alin.2, art.6).

Ministerele, alte institulii centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizeaza cadastrele de specialitate, prin executarea, in functie de domeniile lor specifice de activitate, lucrari geodezice, topografice, fotogrametrice si altele, pentru satisfacerea nevoilor proprii (art.4, alin.2-3).

3 Cadastrele localiatilor baza tehnica a cartilor funciare. Documentele cadastrale finalizate ale comunelor, oragelor si municipiilor sunt cele care stau la baza intocmirii cartilor funciare, care se intocmesc si se tin pe aceste unitati administrativ-teritoriale (art.20 ).
La nivelul localitatilor, lucrarile tehnice de cadastru constau in:
a)stabilirea, potrivit legii, si marcarea pe teren, prin borne, a hotarelor
localitatilor;
b)marcarea pe teren, prin borne, a intravilanului localitatilor, potrivit legii;
c)identificarea bunurilor imobile pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar, masurarea tuturor parcelelor de teren din cuprinsul fiecarei localitati, cu specificarea destinatiei, a categoriei de folosinta si a proprietarului sau a posesorului;

iar pentru terenurile ocupate de constructii si curti, precum si pentru
terenurile cu alte destinatii situate in intravilan sau in extravilan, se vor specifica, pe baza datelor fumizate de cadastrele de specialitate, categoriile de folosinta a terenurilor, incadrarea acestora pe zone in cadrul localitatii, respectiv pe clase de calitate;
d)inregistrarea litigiilor de hotare, in cazul neintelegerilor intre proprietarii si/sau posesorii invecinati;
e)masuratori pentru realizarea si actualizarea planurilor cadastrale ( art. 11 L.c.p.).

Functia tehnica a cadastrului general se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, categorii de folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor. In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor si calcularii impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzactii imobiliare. Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin inscrierea in cartea funciara.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.