Organizarea si desfasurarea activitatii de evaluare

5x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Liceu

Motivul pentru care apare necesara evaluarea unei intreprinderi decurge din existenta unor grupe de factori care influenteaza permanent valoarea unei intreprinderi si anume:
- Influente legate de existenta preturilor libere
- Influente legate de modifcarile raportului de schimb al monedei nationale
- Gestiunea interna a fiecarei intreprinderi , mai ales in ceea ce priveste pol[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Organizarea si desfasurarea activitatii de evaluare

Motivul pentru care apare necesara evaluarea unei intreprinderi decurge din existenta unor grupe de factori care influenteaza permanent valoarea unei intreprinderi si anume:
- Influente legate de existenta preturilor libere
- Influente legate de modifcarile raportului de schimb al monedei nationale
- Gestiunea interna a fiecarei intreprinderi , mai ales in ceea ce priveste politicile de amortizare si contabilizare , cu deosebire contabilitatea costurilor.

Cazurile in care este necesar sa se procedeze la o evaluare a intreprinderii sint foarte numeroase:
- Ca instrument de masurare a calitatii gestiunii intreprinderii
- In tranzactiile comerciale , in special cazurile de vinzare-cumparare si cele de privatizare
- Ori de cite ori au loc schimbari in marimea si structura capitalului social al intreprinderii – pentru a scoate in evidenta eventualele influente determinate de actualizarea valorii bunurilor intreprinderii la data efectuarii modificarilor in capitalul social
- Ori de cite ori au loc schimbari in numarul si componenta actionarilor sau a asociatilor
- La determinarea cursului de introducere la bursa
- In cazul fuziunilor si divizarilor unor intreprinderi – pentru calculul paritatii de schimb
- In actiuni juridice cu scop patrimonial – ce pot avea ca obiect impartirea patrimoniului , lichidarea
- In scopuri fiscale – pentru determinarea maselor impozabile sau a drepturilor de succesiune
- In alte scopuri cum ar fi creditarea , asigurarea etc.

Persoanele care realizeaza evaluarea sint si ele foarte diverse :
- experti contabili
- experti evaluatori
- analisti financiari
- creditori bancari
- inspectori de impozite
- investitori financiari etc.

Elementele pe care aceste categorii de specialisti le au in vedere sint activele reale (echipamente) , activel imateriale (brevete , contracte) , know-how , aptitudinile de rambursare a datoriilor (solvabiliatea finala) , solvabilitatea imediata , capacitatea de a distribui dividende si cea de a realiza plusuri de valoare , existenta de sinergii cu o alta intreprindere si posibilitatea de a realiza economii de scara sau de a atinge marimea critica , controlul unei aprovizionari sau a unei vinzari si altele.

A . CONTRACTAREA ACTIVITATII DE EVALUARE
Formal , documentele prin care se contracteaza o lucrare de evaluare de intreprindere pot fi de doua feluri:
- contractul de prestari servicii
- scrisoarea de misiune

Indiferent de forma utilizata , documentul de contractare este initiat de evaluator si trebuie sa contina in mod obligatoriu prevederi referitoare la :
- obiectul si scopul evaluarii
- estimarea modului de abordare a evaluarii si eventual a metodelor ce vor fi aplicate
- sursele documentare ce vor fi folosite de evaluator
- modul de raportare : eventualele rapoarte intermediare si raportarea finala , documentul de raportare si responsabilitati legate de divulgare
- onorarii
- termene de realizare a lucrarilor
- eventualul arbitraj prealabil recurgerii la actiuni introduse la instantele de drept comun.

B.CUNOSTEREA PRELIMINARA SI PREGATITOARE ACTIVITATII DE EVALUARE
In baza informatiilor primite direct de la intreprindere , prin caiete de sarcini , convorbiri si comunicari cu responsabilii acesteia , solicitarea unor documente sau indirect , prin rapoarte publicate , oferte de servicii , evaluatorul trebuie sa-si faca o imagine globala despre intreprindere , ceea ce ii va permite sa ia in cunostinta de cauza decizia de a contracta si efectua lucrarile de evaluare.

Formindu-si o idee despre ce are de facut , evaluatorul trebuie sa-si evalueze capacitatile sale si sa se asigure ca acestea sint suficiente pentru efectuarea lucrarilor de evaluare in conditii de calitate si la termenele solicitate de beneficiar.

Intrucit evaluarea presupune cunostinte solide in diverse domenii , pe parcursul efectuarii lucrarilor este necesara subcontractarea unor lucrari cu caracter tehnic specifice activitatii intreprinderii respective.

Pentru a asigura credibilitatea lucrarilor de evaluare acestea trebuie realizate in conditii de integritate , cu obiectivitate , in deplina independenta si cu responsabilitate.

Acest lucru presupune ca evaluatorul :
- sa fie drept si cinstit in indeplinirea tuturor actiunilor pe care le presupune o evaluare
- sa nu actioneze cu idei preconcepute
- sa nu se afle in situatii de incompatibilitate sau de conflicte de interese
- sa nu aiba relatii familiare , financiare in cadrul firmei beneficiare sau utilizatoare a raportului de evaluare

C. STRUCTURA RAPORTULUI DE EVALUARE
Etapa finala a procesului de evaluare se concretizeaza in intocmirea unui raport de evaluare. Raportul de evaluare este documentul care inregistreaza instructiunile pentru o anumita misiune de evaluare , bazele si scopul evaluarii , precum si rezultatele diagnosticului de evaluare care au condus la opinia privind valoarea.Este totodata un instrument de prezentare a rezultatelor muncii evaluatorului , de comunicare catre beneficiari a concluziilor asupra valorii si a bazei de evaluare si de stabilire a responsabilitatilor in legatura cu procesul de evaluare.

Raportul trebuie sa ofere o imagine clara asupra opiniilor exprimate de evaluator , asupra bazelor de evaluare folosite , a metodelor si informatiilor care stau la baza raportului.

Astfel , structura standard a unui raport de evaluare va contine:
1. Rezumatul principalelor concluzii si recomandari privind:
-scopul evaluarii
-scara valorilor stabilite si valoarea medie
-perspectivele intreprinderii

2. Prezentarea intreprinderii:
-nume , forma juridica , adresa
-scurt istoric-crearea , faze de dezvoltare , transformare
-prezentare capital social , obiect de activitate , pozitia ocupata in cadrul ramurii respective etc

3. Prezentarea evaluatorului:
-identitatea evaluatorului
-calitatea specifica in care participa la lucrarile de evaluare
-prezentarea CV-ului pentru evaluatorul individual
-declaratia de conformitate
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.