Ordonanta presedentiala

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.43

nivel: Facultate

Uneori se consideră că pe calea ordonanței președențiale s-ar putea obține și întoarcerea executării slite, însă această soluție presupune o interpretare mai largă a cerințelor potrivit cărora măsura ordonată trebuie să aibă caracter vremelnic și, totoodată, să nu prejudece fondul, dându-se acestor două condiții de admisibilitate un înțeles special în această materie și anume până la restabilirea [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Ordonanta presedentiala

Uneori se consideră că pe calea ordonanței președențiale s-ar putea obține și întoarcerea executării slite, însă această soluție presupune o interpretare mai largă a cerințelor potrivit cărora măsura ordonată trebuie să aibă caracter vremelnic și, totoodată, să nu prejudece fondul, dându-se acestor două condiții de admisibilitate un înțeles special în această materie și anume până la restabilirea situației anterioare.

Menționăm, că în doctrină, soluția se propune mai ales în cazurile în care executarea silită a constat în evacuarea sau în predarea unui bun, însă, în ce ne privește, apreciem că o asemenea soluție este totuși forțată. În schimb, în mod justificat, s-a decis că nu se poate dispune, pe calea ordonanței președențiale, anularea formelor de excuatre silită.

În materie locativă se recurge frecvent la folosirea ordonanței președențiale, lucru posibil ori de câte ori sunt întrunite condițiile art. 581C. proc. civ. În practică au fost admise ordonanțe președențiale pentru:

- constatrea stării locuzinței închiriate;
- asigurarea folosirii pașnice a locuinței;
- eliberarea accesuluila camera reclamantului;
- a se permite efectuarea unor reparații necesare și urgente;
- încetarea unor abuzuri de folosință, etc.

Cât privește evacuarea locatarului, soluția de principiu eferită de jurisprudență este în sensul că această măsură nu poate fi dispusă pe calea ordonanței președențiale, deoarece vizează fondul dreptului, iar nu o măsură vremelnică.

În materie comercială

Datorită celerității cu care se desfășoară operațiunile comerciale, există tendința de a se recurge frecvent la proceduar ordonanței președențiale în materie comercială. Astfel s-a putea recurge la procedura ordonanței președențiale dacă se solicită:

- Oprirea unor acte de concurență neloială;
- Suspendarea din funcție a administratorului unei societăți comerciale;
- Încetarea faptelor prin care se împiedică folosirea unui spațiu comercial;
- Permiterea accesului la spațiile comerciale.

În schimb nu s-ar putea obține pe calea ordonanței președențiale:
- obligarea la plata unor despăgubiri pentru actele de concurență neloială săvârșite;
- stabilirea valabilității unui contract comercial;
- revocarea din funcție a unui administator al societății comerciale;
- înregistrarea în registrul de acțiuni a cesiunii unor acțiuni;
- stabilirea dreptului de proprietate asupra unor spații comerciale;
- obligarea unei persoane să se asocieze cu o altă persoană etc.

Ordonanța președențială își găsește o eficientă și amplă aplicație în cadrul raporturilor de dreptul familiei. Adeseori ordonanța este folosită în procesele de divorț, chiar legea referindu-se la o atare posibilitate. În acest sens art. 613Č C. proc. civ. precizează că: „instanța, poate lua pe tot timpul procesului, prin ordonanță președențială, măsuri vremelnice cu privire la încredințarea copiilor minori, la obligația de întreținere, la alocația pentru copii și la folosirea locuinței”.

Mai mult, unele măsuri vremelnice pot fi luate în baza art. 581 C. proc. civ., chiar dacă între soți un proces de divoț. Așa este, bunăoară, cazul izgonirii di locuință a unuia dintre soți. Pe calea ordonanței președențiale, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate, se poate obține: restituirea bunurilor de uz personal sau a celor necesare exercitării profesiei; reintegrarea soțului alungat, eventual și a copiilor, în locuința comună; evacuarea provizorie a soțului tulburent; împărțierea provizorie a folosinței locuinței comune; stabilirea unui program provizoriu de vizitare a minorului pânăî la definitivarea procesului privind stabilirea domiciliului minorului etc.

SPEȚE

1. Suspendarea judecării cauzei. Imposibilitatea suspendării judecării ordonanței președențiale. Prin încheierea civilă nr. 3/ 03.07.2002, Judecătoria Toplița a dispus suspendarea judecării cauzei din dosarul nr. 912/20002, pe motiv că pe rolul instanței se află spre soluționare cauza penală în care reclamantele l-au chemat înb judecată pe pârât pentru infracțiunea de tulburare în posesie prevăzută de art. 220 C. penal.

Împotriva încheierii au declarat recurs reclamantele, solicitând admiterea recursului și repunerea pe rol a cauzei din dosarul nr. 912/2002. Recurentele motivează că, față de obiectul acestui proces, au solicitat luarea unei măsuri vremelnice, și anume aceea de a intra în curte la garaj și de a se folosi de acea intrare, cazul fiind tipic unei ordonanțe președențiale. Cauza penală promovată tot de recurente are ca obiect tulburarea de posesie solicitâmndu-se condamnarea inculpatului.

Soluționarea cauzei civile – ce presupune o anumită urgență -, nu are nici o autoritate de lucru judecat în cauza penală, cum susține instanța de judecată.
Recurtsul a fost admis ca fondatm, pentru următoarele considerente. Recurentele au calitatea de reclamante în cauza a cărei judecată s-a suspendat, solicitând, pe cale de ordonanță președențială, eliberarea căă de acces la garajul unde își ține autoturismul. Tot recurentele, în calitate de părți vătămate, au formulat plângere penală împotriva aceleiași persoane care are ca obiect tulburarea de posesie prevăzută de art. 220 C. pen.

Hotărârile pronunțate în procedura specială a ordonanței președențiale sunt vremelnice, executorii, procesele având caracter de urgență, în cauză neprejudecându-se fondul. În aceste condiții, existența pe rol a unui dosar penal, chiar dacă se referă la încălcarea aceluiași drept, nu are drept consecință aplicarea prevederilor de art. 244, pct.2 C. proc. civ., tocmai datorită caracterului vremelnic al hotărârii că în această cauză nu se rezolvă fondul.
Trib. Harghita, decizia civilă nr. 885 din 14.08.2002

2. Ordonanța președențială. Aparența dreptului. Admisibilitate.

Judecătoria Sighetu Marmației, prin Sentința civilă nr. 1057 din 16.08.2002, a admiscererea de ordonanță președențială formulată de reclamanții P.S.S. și P.V. împotriva pârâților P. Gh., P.D.F. și B.V. și a obligat pârâții să sisteze lucrările de demolare a casei de locuit până la soluționarea dosarului de fond privind imobilul în litigiu. Tribunalul Maramureș, prin decizia civilă nr. 591/R/24.06.2002, a admis recursul pârâților P.S. și P.E.F., a modificat sentința Judecătoriei Sighetu Marmației și a respins cererea de ordonanță președențială, reținând următoarele.

La 14.01.2002, între reclamnți și numita B.V. s-a încheiat un contract sub semnătură privatănumit „contract de vânzare - cumpărare”, prin care primii au cumpărat de la vânzătorul B.V. casa de lucuit și terenul aferent. Ulterior vânzătorul a încheiat un contract de vânzare cumpărare în formă autentică prin care a vândut terenul de mai sus părților P.G. și P.E.F. cu prețul de 75.000.000 lei. Pentru admiterea cererii de ordonanță președențială, potrivit art. 581 C. proc. civ. se cer a fi întrunite următoarele condiții: urgență, păstrarea unui drept care s-ar păgubiprin întârziere, prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar putea repara.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.