Operatiuni in devize

7x puncte

categorie: Economie

nota: 9.39

nivel: Liceu

     Operatiuni în devize (efectuate în alte monede decât moneda nationala) se clasifica dupa urmatoarele criterii:

     a) dupa natura operatiunii:

      operatiuni de schimb la vedere

      operatiuni de schimb la termen

      operatiuni de titluri în devize

      operatiuni privind conturile: - curente,

DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Operatiuni in devize

     Operatiuni în devize (efectuate în alte monede decât moneda nationala) se clasifica dupa urmatoarele criterii:

     a) dupa natura operatiunii:

      operatiuni de schimb la vedere

      operatiuni de schimb la termen

      operatiuni de titluri în devize

      operatiuni privind conturile: - curente,

     - de depozit,

     - de corespondent

     b) dupa riscul asumat:

      operatiuni cu risc de schimb care implica intrari sau iesiri de devize din patrimoniu

      operatiuni fara risc de schimb     c) dupa natura participantilor:

      operatiuni în devize cu clientela bancara si financiara

      operatiuni în devize cu clientela nebancara

      operatiuni cu titluri în devize

      operatiuni de SWAP     Riscul valutar se cuantifica prin intermediul pozitiei de schimb - soldul net al patrimoniului într-o anumita deviza, respectiv diferenta dintre total creante (activul bilantului si conturi în afara bilantului) si total angajamente (pasivul bilantului si conturi în afara bilantului) în moneda respectiva.

     Pozitia de schimb scurta este determinata de relatia:

     Pasivele într-o moneda straina > Activele în aceeasi moneda     Pozitia de schimb lunga este determinata de relatia:

     Activele într-o moneda straina > Pasivele în aceeasi moneda     Pozitia de schimb structurala evidentiaza activele imobilizate exprimate în devize.

     Pozitia de schimb operationala este diferenta dintre pozitia de schimb totala si pozitia de schimb structurala.

     Pozitia valutara totala reprezinta diferenta dintre totalul pozitiilor valutare lungi si totalul pozitiilor valutare scurte, în echivalent lei. Echivalentul în lei a pozitiilor lungi si scurte pe fiecare valuta, se determina pe baza cursului de referinta al BNR în vigoare la data întocmirii situatiei.

     În contabilitate se folosesc conturile 3721 "Pozitie de schimb" si 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" care realizeaza corespondenta între contabilitatea în devize si contabilitatea în lei.

     În cazul operatiunilor de export este necesar ca banca exportatorului sa deschida un cont de corespondent în valuta, prin utilizarea uneia din urmatoarele variante:

     - deschiderea contului de corespondent direct la banca importatorului (în valuta);

     - deschiderea contului de corespondent la o alta banca decât banca importatorului (în valuta);

     - deschiderea contului de corespondent la o banca din România care asigura corespondenta pe valuta (intermediara) cu banca importatorului;

     - deschiderea contului de corespondent în valuta la o sucursala a bancii straine deschise în România.

     Fiecare cont de corespondent deschis pe feluri de valuta în strainatate constituie o pozitie NOSTRO.

     Pozitia NOSTRO = Pozitia unei banci pe fel de valuta pe banci

     Pozitiva

     Pozitia NOSTRO poate fi Zero sau para

     Negativa

     Pozitia de trezorerie = suma soldurilor pozitiilor NOSTRO pe fel de valuta

      Pozitiva

     Pozitia de trezorerie poate fi Zero sau para

      Negativa

     OPERATIUNI DE SCHIMB LA VEDERE     Aceste operatiuni numite si operatiuni SPOT, sunt operatiuni de cumparare sau vânzare de devize, încheiate la cursul la vedere (spot), la care tranzactia si decontarea au loc în acelasi timp sau la un interval de cel mult 48 ore (2 zile lucratoare). în acest caz cursul folosit la decontarea peste doua zile este acelasi cu cel din ziua efectuarii tranzactiei.     Se utilizeaza conturile:

     372 "Conturi de ajustare"

     3721 "Pozitie de schimb"

     3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

     3723 "Conturi de ajustare devize"

     3729 "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului"

     931 "Operatiuni de schimb la vedere" - cont extrabilantier

     9311 "Lei cumparati si înca neprimiti"

     9312 "Devize cumparate si înca neprimite"

     9313 "Lei vândutI si înca nelivrati"

     9314 "Devize vândute si înca nelivrate"

     936 "Conturi de ajustare devize"

     9361 "Pozitia de schimb"

     9362 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

     9363 "Conturi de ajustare în devize"

     Contul sintetic de gradul I 372 "Conturi de ajustare" este bifunctional. Contul sintetic de gradul II 3721 "Pozitie de schimb" înregistreaza sumele în devize achizitionate sau vândute. Se crediteaza la intrarea devizelor în patrimoniu si se debiteaza cu iesirea devizelor din patrimoniu, în corespondenta cu un cont de trezorerie. În analitic se desfasoara pe fiecare valuta. Contul 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" functioneaza în paralel cu contul 3721; se debiteaza cu sumele în lei corespunzatoare sumelor în devize intrate în patrimoniu; se crediteaza cu echivalentul în lei al sumelor în devize iesite din patrimoniu, în corespondenta cu un cont de trezorerie.

     Valoarea în lei a devizelor schimbate, reflectata în contul 3722, se actualizeaza la cursul zilei cu ajutorul contului 3723 "Conturi de ajustare devize".

     Rezultatul degajat din operatiunea de schimb, datorat modificarii cursului se înregistreaza fie în contul 7061 "Venituri din operatiuni de schimb si arbitraj", daca este favorabil, fie în contul 6061 "Pierderi din operatiuni de schimb si arbitraj", daca este nefavorabil.

     Angajamentele se evidentiaza în contul 936 "Conturi de ajustare devize în afara bilantului" cu functie asemanatoare contului 372, dar folosit în contrapartida cu contul 931 "Operatiuni de schimb la vedere", subcontul respectiv.

     În tranzactiile valutare se opereaza cu valute codificate de International Standards Organisation (ISO).     Codul ISO este format din trei caractere:

     - primele doua caractere reprezinta codul tarii

     - al treilea este codul monedei nationale

     OPERATIUNI DE SCHIMB LA TERMEN     Operatiunile de schimb la termen se caracterizeaza prin urmatoarele: apare un interval de timp între momentul tranzactiei (vânzare sau cumparare de devize) si în momentul livrarii sumelor, interval mai mare de doua zile lucratoare; cursul folosit pentru decontarea operatiunii este stabilit prin contract la încheierea tranzactiei si operabil în viitor, la livrarea sumelor ("curs la termen" sau "curs forward").

     Cursul la termen se determina prin majorarea cursului la vedere cu reportul, sau micsorarea cursului la vedere cu deportul existent pentru valuta tranzactionata.

     Operatiunile de schimb la termen pot fi:

     - Operatiuni de schimb speculative sau la termen sec, reprezentate de vânzari sau cumparari de devize, urmate de rascumparari sau revânzari în scopul obtinerii de profit, în momente conjuncturale favorabile;

     - Operatiuni de schimb de acoperire, efectuate cu scopul reducerii sau eliminarii riscului valutar, în conditiile variatiei cursului valutar.

     Înregistrarea livrarilor de devize este similara cazului de schimb la vedere. Conturi utilizate: 372 "Conturi de ajustare" cu subconturile respective 936 "Conturi de ajustare devize" în afara bilantului, cu subconturile respective, precum si conturile specifice operatiunilor de schimb la termen:     933 "Operatiuni de schimb la termen" - cont extrabilantier

     9331 "Lei de primit contra devize de livrat"

     9332 "Devize de livrat lei de primit"

     9333 "Devize de primit contra lei de livrat"

     9334 "Lei de livrat contra devize de primit"

     9335 "Devize de primit contra devize de livrat"

     9336 "Devize de livrat contra devize de primit"

     934 "Report/deport calculat anticipat"

     9341 "Report/deport de primit"

     9342 "Report/deport de platit"

     Contul sintetic de gradul I 934 "Report/deport calculat anticipat" este bifunctional, desfasurat pe doua conturi sintetice de gradul II:

     9341 "Report/deport de primit" are functie de pasiv; se crediteaza cu deportul de primit la cumpararea devizelor sau reportul de primit la vânzarea devizelor, în corespondenta cu contul 9362 "Contravaloarea pozitiei de schimb" sau cu unul din conturile de operatiuni de schimb la termen (933); se debiteaza la esalonarea reportului sau deportului de primit în corespondenta cu contul 378 "Venituri de primit".

     9342 "Report/deport de platit" are functie de activ; se debiteaza cu deportul de platit la vânzarea devizelor sau reportul de platit la cumpararea devizelor, în corespondenta cu contul 9362 "Contravaloarea pozitiei de schimb" sau cu contul 933 "Operatiuni de schimb la termen"; se crediteaza la esalonarea deportului sau reportului de platit în corespondenta cu contul 377 "Venituri de platit".

     OPERATIUNI DE SWAP     Swap este operatiunea de vânzare si cumparare simultana a aceleiasi sume în doua valute diferite, având decontari la cursurile si datele stabilite la încheierea tranzactiei. La baza operatiunii de swap sta un împrumut obtinut într-o deviza folosit la creditarea într-o alta deviza. Cele doua operatiuni se deruleaza simultan si au aceeasi contrapartida.

     Forme de SWAP:

     - SWAP de trezorerie (SWAP cambist): reprezinta doua operatiuni de schimb ale unei sume nominale în devize, la doua cursuri în devize:

      - cursul la vedere utilizat la încheierea tranzactiei,

      - cursul la termen utilizat la scadenta operatiunii.

     Se realizeaza de fapt combinarea unei operatiuni de schimb la vedere cu o operatiune de schimb la termen. Nu se calculeaza dobânzi pe perioada schimbului, acestea fiind cuprinse în cursul la termen.

     - SWAP financiar (SWAP lung) se caracterizeaza prin plata reciproca de dobânzi la devizele împrumutate, pe perioada schimbului. Este utilizat pentru sume mari, schimbate pe perioade lungi.

     Operatiunile de SWAP de trezorerie se înregistreaza în contabilitate similar cu cele de schimb la termen.

     Operatiunile de SWAP financiar se înregistreaza initial ca o operatiune de schimb la vedere, iar în final ca o operatiune de schimb la termen.
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.