Oferta de input

7x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Chiria este suma de bani plătită pentru utilizarea unei unități de input dat. Este deci prețul valorificării resursei, care din punctul de vedere al proprietarului reprezintă venit, iar pentru întreprinzător reprezintă un cost al factorilor. Oferta de piață a inputului „i” arată ce cantități oferă împreună proprietarii resursei date, în condițiile diferitelor tarife de închiriere.
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Oferta de input

Chiria este suma de bani plătită pentru utilizarea unei unități de input dat. Este deci prețul valorificării resursei, care din punctul de vedere al proprietarului reprezintă venit, iar pentru întreprinzător reprezintă un cost al factorilor. Oferta de piață a inputului „i” arată ce cantități oferă împreună proprietarii resursei date, în condițiile diferitelor tarife de închiriere.

Are panta pozitivă: dacă tariful crește, în mod normal, crește și oferta de input. Oferta pieței se obține prin însumarea orizontală a ofertelor individuale ale proprietarilor de input „i”. Între diferitele categorii de input există mari deosebiri în privința pantei curbei ofertei.

a) Categoriile de input ale căror ofertă este rigidă și pe termen lung și nu au alternative de utilizare, sunt reprezentate în figura 14.1.
Oferta de input nu poate crește prin producție. Nu există alternative de utilizare, deci venitul de transfer este zero. Exemplu: pământul și alte resurse naturale neregenerabile, capacitățile creative înnăscute ale oamenilor (talente), aptitudinile manageriale native etc. Chiria începe teoretic de la zero și constituie rentă economică pură. depinde de cerere.

b) Categoriile de input a căror ofertă este rigidă și pe termen lung, dar au alternative de utilizare, apar în figura 14.2. Aici, proprietarii de input aleg acea alternativă la care chiria primită de la un întreprinzător depășește costul de oportunitate, adică cel mai mare venit (preț) realizabil cu o altă alternativă de utilizare sacrificată.

c) Categoriile de input la care oferta pe termen lung poate crește dacă chiria crește (bunuri de capital fabricate) și la care există alternative de utilizare, deci cost de oportunitate, sunt prezentate în figura 14.3. Cu câț crește oferta, crește și costul de oportunitate (pt = preț de transfer).

Oferta pe termen scurt este limitată, dar pe termen lung se poate mări. Aici intră și capitalul uman care necesită timp și costuri pentru pregătirea de specialitate. Renta economică se poate realiza doar pe termen scurt și tranzitoriu (cvasirentă).

d) Categoriile de input la care oferta este perfect elastică, adică oferta reacționează sensibil și pe termen scurt la creșterea cererii, apar în figura 14.4. Chiria coincide aproximativ cu costul de oportunitate al factorului dat. Întregul venit al proprietarului este venit de transfer, iar renta economică este nulă.

Chiria trebuie să fie cel puțin atât de mare încât dincolo de costul de oportunitate să acopere și costul transferării factorului de la un domeniul de utilizare la altul (ex. dacă o persoană se angajează departe de locuință, salariul trebuie să fie mai mare cu costul transportului).

Trebuie să avem în vedere și „cererea proprie” a familiilor ca alternativă de utilizare a factorului aflat în proprietatea lor. Aceasta este cererea de rezervare a familiei și cauzează un cost de oportunitate în caz de închiriere a factorului dat, deci aduce un venit de transfer.

Dacă proprietarul decide rațional și-și închiriază factorul conform celor descrise mai sus, atunci venitul său cuprinde:
- venitul de transfer – acea parte a venitului proprietarului de input care se poate aștepta de la următoarea cea mai bună alternativă de utilizare. Deci, din punctul de vedere al proprietarului de input, pt reprezintă costul de oportunitate a alternativei de utilizare alese de proprietar. La acest tarif de închiriere proprietarului îi este tocmai indiferent dacă cedează sau nu factorul său pentru o altă alternativă de utilizare. Deci, întreprinzătorul trebuie să plătească o chirie cel puțin atât de mare ca pt pentru a putea păstra în continuare dreptul de utilizare a factorului dat.

- renta economică – este un venit suplimentar care nu este necesar să se obțină de către proprietarul de input pentru a menține actualul domeniu de utilizare a resursei date. Se determină ca diferență între chirie și venitul de transfer. Se mai numește și surplusul factorului. Pe grafice reprezintă suprafața cuprinsă între prețul pieței și curba ofertei. Cu cât este mai mare ponderea rentei economice în cadrul chiriei, cu atât este mai atractivă alternativa dată de utilizare a factorului în cauză. Deci, mărimea rentei economice influențează alocarea factorilor conform optimului social.

2. Oferta de muncă
2.1. Bunuri materiale versus timp liber
Punctul de pornire a explicației microeconomice a ofertei individuale de muncă este faptul că individul, ca potențial ofertant de muncă, este zi de zi în fața unei decizii coercitive: el trebuie să decidă între două alternative: a consuma anumite bunuri/servicii pentru care are nevoie de venituri, pe care le poate obține numai dacă muncește un anumit număr de ore pe zi, respectiv de a dispune de mai mult timp liber? Deci, coșul său de bunuri cuprinde și acum bunul X și Y, unde X este o anumită cantitate de bunuri consumate, deci un anumit număr de ore de muncă pe zi (I), iar Y este un anumit număr de ore de timp liber pe zi (Z).

Dreapta I’Z’ este restricția de timp a individului, care indică modul de alocare a timpului disponibil/zi: poate munci 24 ore/zi (I’) sau poate avea 24 ore/zi timp liber (Z’) sau poate opta pentru orice combinație:
I (tm) + Z (tl) = 24 ore/zi

Dacă se află în B (ZB, IB) și dorește să trăiască mai bine, să poată consuma mai multe bunuri materiale, va trebui să sacrifice (-ΔZ) ore de timp liber și le va substitui cu (+ΔI) venit/zi: A(ZA < ZB; IA > IB).
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.