Obligatii - contracte

7x puncte

categorie: Drept

nota: 7.85

nivel: Facultate

4. După modul de executare:
- contracte cu executare imediată – acele contracte a căror executare se
realizează printr-o singură prestatie din partea debitorului;
- contracte cu executare succesivă – acele contracte în care executarea
prestatiei se face în timp sub forma unor prestatii succesive.

5. După efectele produse:
- contracte co[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Obligatii - contracte

4. După modul de executare:
- contracte cu executare imediată – acele contracte a căror executare se
realizează printr-o singură prestatie din partea debitorului;
- contracte cu executare succesivă – acele contracte în care executarea
prestatiei se face în timp sub forma unor prestatii succesive.

5. După efectele produse:
- contracte constitutive – acele contracte care dau nastere la drepturi si obligatii care nu au existat anterior încheierii lor;
- contracte translative – acele contracte prin care are loc transmiterea unui drept patrimonial, de la transmitător la dobânditor;
- contracte declarative – acele contracte prin care se consolidează un drept existent anterior.

6. După modul de reglementare:
- contracte numite – acele contracte care au o denumire si reglementare
proprie;
- contracte nenumite – acele contracte care nu au o denumire si reglementare proprie.

7. După corelatiile existente între ele:
- contracte principale – acele contracte care au o existentă de sine stătătoare, soarta lor juridică nedepinzând de soarta altor contracte;
- contracte accesorii – acele contracte care au o soartă juridică dependentă de alte contracte preexistente.

8. După modul de realizare a acordului de vointă:
- contracte negociate – acele contracte prin care părtile contractante convin asupra clauzelor contractuale;
- contracte de adeziune – acele contracte care cuprind în continutul lor clauze prestabilite de una dintre părtile contractante, cealaltă parte neputând negocia, având însă optiunea de a le accepta, si atunci contractul se încheie, sau de a nu le accepta;
- contracte obligatorii – acele contracte a căror încheiere este impusă prin lege.

Încheierea contractului
Oferta de a contracta. Prin aceasta se întelege o propunere – scrisă,
verbală sau tacită – făcută în acest scop unei anumite persoane sau
publicului de a încheia un contract în anumite conditii. Oferta de a contracta reprezintă prima manifestare de vointă a consimtământului si trebuie să întrunească conditiile generale ale acestuia, adaptate însă la specificul ofertei.

Acceptarea ofertei este a doua latură a consimtământului si reprezintă
un răspuns în care se manifestă acordul cu oferta primită. Momentul încheierii contractului este acela în care acceptarea întâlneste oferta si este format consimtământul. Locul încheierii contractului se determină diferit, după cum încheierea contractului s-a realizat între prezenti, prin telefon sau prin corespondentă.

APLICATII
Alegeti varianta/variantele corecte de răspuns:
1. În continutul raportului juridic obligational intră dreptul
subiectului activ, numit creditor, de a cere subiectului pasiv,
numit debitor :
a)să dea
b)să facă
c)să nu facă ceva
Răspuns: a), b), c)

2. După opozabilitatea lor, obligatiile se clasifică în:
a)obligatii civile perfecte
b)obligatii opozabile si tertilor
c) obligatii civile imperfecte sau naturale
Răspuns: b)
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.