Obligatia de intretinere dintre parinti si copii

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.00

nivel: Facultate

În măsura în care minorul însuși, după împlinirea vârstei de 16 ani realizează câștiguri din muncă, el nu mai este considerat în nevoie și pierde dreptul la întreținere din partea părinților săi. Mai mult, poate fi chiar obligat la întreținere în favoarea părinților, dacă aceștia sunt în nevoie.

În cazul copiilor minori, debitori ai obligației de întreținere sunt părinții, indifer[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Obligatia de intretinere dintre parinti si copii

În măsura în care minorul însuși, după împlinirea vârstei de 16 ani realizează câștiguri din muncă, el nu mai este considerat în nevoie și pierde dreptul la întreținere din partea părinților săi. Mai mult, poate fi chiar obligat la întreținere în favoarea părinților, dacă aceștia sunt în nevoie.

În cazul copiilor minori, debitori ai obligației de întreținere sunt părinții, indiferent că aceștia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție.Referitor la copilul din căsătorie, problema întreținerii se pune doar când relațiile de familie sunt compromise, iar părinții sunt despărțiți în fapt sau chiar divorțați.

În aceste cazuri, părintele la care nu locuiește minorul sau căruia nu i-a fost încredințat spre creștere și educare, își va îndeplini obligația de întreținere prin plata unei sume de bani în limitele stabilite de art. 94 alin. (3) Codul familiei.

Părintele din afara căsătoriei va datora întreținere numai dacă s-a stabilit filiația față de el. O dată cu acțiunea pentru stabilirea paternității față de tatăl din afara căsătoriei se poate cere și pensie de întreținere pe seama copilului minor, numai că, în acest caz, ea devine exigibilă la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a stabilit paternitatea. Data de la care pensia se acordă, în cazul admiterii acțiunii de stabilire a paternității din afara căsătoriei, este data introducerii acțiunii.

Dacă prin cererea de stabilire a paternității, ca și prin cea de divorț, cazurile fiind similare, nu s-a solicitat pensia de întreținere, instanța se va pronunța din oficiu și asupra acesteia, acordând-o când este cazul, tot de la data introducerii acțiunii.

În cazul în care părinții minorului, ca primii ce datorează întreținere, din cauze independente de voința lor, nu dispun de mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente, bunicii pot fi obligați la întreținerea minorilor sau alte persoane, conform ordinii de prioritate stabilite de art. 89 Codul familiei.

Pentru copilul adoptat, debitor al obligației de întreținere este adoptatorul și nu părinții firești, afară de cazul în care adoptatorul este soțul părintelui firesc al adoptatului, când ambii sunt ținuți a presta întreținere copilului minor.

Întrucât în urma adopției rudeniei firești i se substituie rudenia civilă, obligația de întreținere între adoptat și rudele sale firești încetează și ia naștere o nouă obligație între adoptat și rudele sale din adopție. Obligația are aceleași caractere și funcționează în aceleași condiții, ca aceea dintre părinții firești și copii.

La desfacerea adopției sau în cazul nulității acesteia, părinții firești ai copilului redobândesc drepturile și obligațiile părintești, deci și obligația de întreținere (art. 22 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 25/1997 aprobată prin Legea nr. 87/1998).

Părintele decăzut din drepturile părintești este de asemenea obligat a presta întreținerea copilului minor precum și adoptatorul decăzut din drepturile părintești. Situația este aceeași și în cazul părintelui pus sub interdicție.

Copiii minori cu regim asemănător celui al descendenților
a) Minorul la a cărui întreținere a contribuit soțul părintelui firesc
Potrivit art. 87 alin. (1) Codul familiei, “soțul care a contribuit la întreținerea copilului celuilalt soț este obligat să continue a da întreținere copilului cât timp acesta este minor, însă numai dacă părinții săi firești au murit, sunt dispăruți sau sunt în nevoie”.

Din analiza prevederilor legale rezultă că, în acest caz, obligația de întreținere prezintă următoarele caracteristici:
- această obligație are un caracter subsidiar, întrucât soțul părintelui firesc este obligat numai dacă părinții firești ai copilului au murit, sunt dispăruți ori sunt în nevoie;
- obligația este datorată numai până la majoratul copilului, după această dată el pierde dreptul la întreținere, chiar dacă îndeplinește condițiile generale cerute de lege pentru a primi întreținere;

- dispozițiile legale care instituie această obligație au un caracter imperativ, instanța neputând refuza acordarea pensiei, cât timp condițiile prevăzute de lege sunt îndeplinite;
- în cazul în care copilul minor a fost întreținut cel puțin 10 ani de către soțul părintelui său firesc și acesta din urmă este îndreptățit la întreținere în condițiile alin. (1) al art. 87 Codul familiei, obligația devenind reciprocă.

Referitor la această categorie de minori și la obligația analizată mai sus, două sunt problemele care s-au ridicat în literatura juridică.
Prima problemă a fost aceea dacă obligația de întreținere a acestui copil subzistă față de părintele său vitreg și în cazul în care acesta are copii firești.

Soluția pe care o considerăm logică este aceea care are în vedere faptul că obligația copilului vitreg este una facultativă (art. 87 alin. (2) Codul familiei prevede că “el va putea fi obligat să dea întreținere …”) și subsidiară. Ca urmare, într-un astfel de caz, instanța va putea obliga la întreținere pe copilul vitreg, însă numai atunci când copilul firesc nu are mijloace sau acestea nu sunt îndestulătoare pentru a acoperi nevoile părintelui său firesc.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.