Nulitatea absoluta si nulitatea relativa

5x puncte

categorie: Drept

nota: 8.84

nivel: Facultate

Referat despre Nulitatea absoluta si nulitatea relativa
Asadar, ar trebui distinse doua aspecte:

1) cel al legii in raport cu care se apreciaza existenta cauzei de nulitate; acest aspect este rezolvat de regula tempus regit actum; cauza de nulitate este aratata de legea in vigoare in momentul incheierii actului juridic civil;

2) cel al anularii actului, adica[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Nulitatea absoluta si nulitatea relativa

Referat despre Nulitatea absoluta si nulitatea relativa
Asadar, ar trebui distinse doua aspecte:

1) cel al legii in raport cu care se apreciaza existenta cauzei de nulitate; acest aspect este rezolvat de regula tempus regit actum; cauza de nulitate este aratata de legea in vigoare in momentul incheierii actului juridic civil;

2) cel al anularii actului, adica al producerii efectelor nulitatii; acest aspect trebuie rezolvat tot potrivit regulii tempus regit actum, adica se aplica legea din momentul anularii efective, care, in ipoteza pe care o avem in vedere, este legea noua, in raport cu care actul apare ca valabil. Solutia nevalidarii actului intemeiata pe principiul neretroactivitatii legii civile noi, se izbeste, in cazul de fata, de principiul neretroactivitatii efectelor nulitatii? (Actul e desfiintat ex tunc). Ce inseamna, practice, aceasta? Credem ca s-ar ajunge la ultraactivitatea legii vechi – si, deci, la inlaturarea principiului aplicarii immediate a legii civile noi. Cand se abroga o lege, ea este inlaturata cu tot cortegiul sau de consecinte, appreciate ca negative pentru societate, de catre noua lege. Altfel, abrogarea ar fi pur formala de vreme ce s-ar aplica – in jurisprudenta – o lege abrogata expres.

5. Delimitarea nulitatii
Precizari prealabile
Mai buna intelegere a nulitatii presupune si operatiunea delimitarii ei fata de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil . Nu numai nulitatea este cea care conduce la lipsirea actului juridic civil de efectele in vederea carora a fost incheiat, ci si alte cause, posterioare incheierii lui, precum: rezolutiunea, rezilierea, caducitatea, revocarea, inopozabilitatea.

Delimitarea nulitatii fata de aceste alte cause de ineficacitate a actului juridic este de natura a servi atat la mai buna configuratie a conceptului de “nulitatea actului juridic civil”, cat si la preintampinarea confundarii lor. Confuzia nu este admisibila, intrucat fiecare dintre aceste notiuni – nulitate, rezolutiune, reziliere, caducitate, revocare, inopozabilitate – este un concept juridic de sine statator, presupunand un regim juridic propriu, autonom.

Delimitarea nulitatii fata de rezolutiune, reziliere, caducitate, revocare si inopozabilitate
a) Nulitate - rezolutiune
Delimitarea presupune cunoasterea, mai intai a conceptelor in cauza si, apoi, semnalarea asemanarilor si deosebirilor de regim juridic intre ele. Daca nulitatea este lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat cu nerespectarea normelor privind conditiile sale de validitate, rezolutiunea consta in desfiintarea unui contract sinalagmatic, cu executare uno ictu, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una dn parti.

Asemanarile dintre nulitate si rezolutiune sunt urmatoarele:
- ambele sunt cause de ineficacitate a actului juridic civil;
- ambele produc efecte retroactive (ex tunc);
- ambele sunt (in principiu) judiciare (presupunand o hotarare a organului de jurisdictie competent);

Deosebirile dintre nulitate si rezolutiune sunt, in principal, urmatoarele:
- o deosebire de ipoteza: daca nulitatea presupune un act nevalabil, rezolutiunea presupune un act valabil incheiat;
- o deosebire de domeniu sau sfera de aplicare; daca nulitatea se aplica oricarui act juridic civil, rezolutiunea priveste doar contractele sinalagmatice, cu executare uno ictu;
- o deosebire privind data cauzelor: daca la nulitate cauzele sunt contemporane momentului incheierii actului, la rezolutiune cauza – neexecutarea culpabila de una dintre parti – este ulterioara momentului incheierii;
- prescriptia extinctiva este supusa unor reguli diferite, in ce priveste inceputul ei, in cele doua cazuri.

b) Nulitate - reziliere
Rezilierea este incetarea – desfacerea – unui contract sinalagmatic, cu executare succesiva, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti. Intre nulitate si reziliere exista, in esenta, aceleasi asemanari si deosebiri ca in cazul nulitate-rezolutiune, cu mentiunea ca efectele, de data aceasta, nu sunt retroactive, ci numai pentru viitor – ex nunc.

c) Nulitate – caducitate
Caducitatea este cauza de ineficacitate constand in lipsa actului juridic civil de orice efecte datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului. Bunaoara, neacceptarea ofertei de catre destinatarul ei sau predecesul legatarului ori pieirea bunului ce formeaza obiectul legatului cu titlu particular determina caducitatea ofertei, respectiv a legatului.

Nulitatea si caducitatea se aseamana prin aceea ca sunt cauze de ineficacitate dar se deosebesc prin:
- ipotezele pe care le presupun: nulitatea presupune un act nevalabil, pe cand caducitatea presupune un act valabil incheiat;
- modul de producere a efectelor: daca nulitatea retroactiveaza (ex tunc) caducitatea produce efecte numai pentru viitor (ex nunc), intrucat pentru trecut nu s-au produs nici un fel de efecte ale actului;
- cauze: daca o nulitate presupune cauze contemporane incheierii actului, caducitatea presupune o cauza ulterioara incheierii si straina de vointa autorului actului.

d) Nulitate – revocare
„Revocarea” este un termen cu mai multe intelesuri in domeniul dreptului civil. Aici, prin „revocare” desemnam acea sanctiune civila care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil datorita ingratitudinii gratificatului ori neexecutarii culpabile a actului.
Intre nulitate si revocare exista asemanarea de a fi – ambele – cauze de ineficacitate a actului juridic civil, dar exista si deosebiri, precum:
- cea de ipoteza: pe cand nulitatea presupune un act nevalabil, revocarea presupune un act valabil incheiat;
- cea de data a cauzelor: daca nulitatea presupune cauze contemporane momentului incheierii actului, revocarea presupune cauze ulterioare incheierii actului;
- cea de domeniu: daca nulitatea e aplicabila oricarui act juridic civil, revocarea se aplica, in principiu, actelor cu titlu gratuit (liberalitati);
- cea privind prescriptia extinctiva a actiunilor (supuse unor reguli diferite).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.