Notiuni de vocabular

5x puncte

categorie: Romana

nota: 9.75

nivel: Gimnaziu

Schimbarea valorii gramaticale { conversiunea } este mijlocul de îmbogățire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi prin trecerea de la o parte de vorbire la alta. Adverbele pot provenii din adjective, substantive, { care denumesc anotimpurile, părțile zilei, zilele săptămânii }. Adjectivele pot proveni din verbe la participiu.
Substantivele pot proveni, prin articulare cu articol[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Notiuni de vocabular

Schimbarea valorii gramaticale { conversiunea } este mijlocul de îmbogățire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi prin trecerea de la o parte de vorbire la alta. Adverbele pot provenii din adjective, substantive, { care denumesc anotimpurile, părțile zilei, zilele săptămânii }. Adjectivele pot proveni din verbe la participiu.
Substantivele pot proveni, prin articulare cu articol hotărât sau articol nehotărât, din adjective, verbe la participiu, adverbe, interjecții.

Familia lexicală sau familia de cuvinte cuprinde toate cuvintele obținute prin derivare, compunere sau schimbarea valorii gramaticale de la un cuvânt de bază. Sinonimele sunt cuvinte cu formă diferită și cu sens asemănător. Antonimele sunt cuvinte cu sensuri complet opuse.
Omonime sunt cuvinte cu acceași formă și cu sens complet diferit. Omofonele sunt cuvinte care se pronunță la fel. Omografele sunt cuvinte care se scriu la fel.

Arhaismele lexicale sunt cuvinte care nu se mai întrebuințeazăastăzi în vorbire. Arhaismele intră în masa vocabularului și sunt folosite în literatură pentru a zugrăvi epoci trecute. Arhaismele sunt :
• Lexicale – cuvinte vechi ;
• Fonetice – pronunți vechi ;
• Morfologice – forme gramaticale vechi ;
• Sintactice – construcți sintactice vechi ;
• Semantice – sensuri vechi ale unor cuvinte ;

Regionalismele lexicale sunt cuvinte folosite numai în anumite zone ale țării.Regionalismele intră în masa vocabularului și sunt folosite în literatură pentru a zugrăvii mai plastic un personaj.
Regionalismele sunt :
• Lexicale – cuvinte folosite numai în anumite zone ;
• Fonetice – pronunți folosite în anumite zone ;
• Morfologice – forme gramaticale folosite în anumite zone ;
• Sintactice – construcții sintactice folosite în anumite zone ;

Pleonasmul este o greșeală de exprimare care constă în folosirea alăturată a unor cuvinte sau construcții cu același înțeles. Paronimele sunt cuvinte cu formă asemănătoare și cu sens diferit. Paronimele se deosebesc prin cel mult două sunete. Când vorbitorul nu cunoaște sensul unui cuvânt, are tendnția de a-l apropia unul pe care îl cunoștea, apărând asfel confuzii paronimice. Paralelismul constă în reluarea aceleiași structuri sintactice în mai multe versuri. Procedeul este specific poeziei populare.


Rima constă în identitatea sunetelor de la sfârșitul a două sau mai multe versuri, începând cu ultima vocală accentuată. Rima este de mai multe tipuri :

Eul liric reprezintă voca prin intemediul căreia autorul își exprimă stări sufletești și idei. Acesta depășesc propria experiență de viață a autorului, exprimând sentimente generale umane, cum sunt iubirea, tristețea, bucuria etc. Eul liric nu se confundă cu autorul unui text poetic, așa cum naratorul dintr-o povestire nu se confundă cu autorul.
Sunetele limbii române sunt :
• Vocalele – pot forma singure silabă : a, e, i, o, u, ă, î.
• Consoanele – nu pot forma singure silabă : b, c, d, f, g, h, j, m, n, p, r, s, ș, t, ț, v, z, g, k,.
• Semivocale – seamănă cu vocalele, dar nu pot forma singure silabă : e, i, o, u.

Diftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală și o semivocală, pronunțate în acceiași silabă. Triftongul este grupul de sunete alcătuitdintr-o vocală și două semivocale pronunțate în acceiași silabă. Hiatul apare între două vocale alăturate, pronunțate în silabe diferite.Accentul reprezintă pronunțarea mai intensă a unei silabe dintr-un cuvânt. În limba română, accentul nu are loc fix. Neologismele scrise cu literă e la inițială se pronunță cu vocala e.

Pronumele personale și formelegramaticale ale verbului a fi se scriu cu litera e la inițială și se pronunță cu ie, fiind cuvinte din vondul vechi al limbii. Silaba este formată dintr-o vocală sau dintr-un un grup de sunete care conține o vocală și care se pronunță cu un singur efort expirator.

La despărțirea în silabe :
O consoană între două vocale trece la silaba următoare. Două consoane între două vocale trec, prima, la silaba dinainte și, a doua la silaba următoare.

Trei sau mai multe consoane între două vocale trec, prima, la silaba dinainte și, celelalte, la silaba următoare. Două vocale alăturate trec, prima, la silaba dinainte și, a doua, la silaba următoare.

În cazul cuvintelor formate cu prefixe, se recomandă ca despărțirea să se facă după prefix. În cazul cuvintelor formate cu sufixe, se recomandă ca despărțirea să se facă înaintea sufixului, când acesta începe cu o consoană și se adaugă unei rădăcini terminate într-un grup de consoane.

În cazul cuvintelor formate prin compunere, se recomandă ca la despărțirea în silabe să se țină seamă de elementele componente.
Argumentarea constituie un mijloc de a susține, a întări, a dovedi sau a demonstra o afirmație. Argumentarea se face cu scopul convigerii partenerului de comunicare de justețea opiniei exprimate. Argumentarea cuprinde, de regulă, următoarele elemente : o ipoteză ; argumente pro sau contra ipotezei respective ; o concluzie.

Relatarea constă în povestrea, într-o anumită succesiune, a unor întâmplări sau fapte. Relatarea este realizată la persoana I sau la persoana III-a. Hiperbola este figura de stil care constă în exagerarea ; prin mărire sau micșorare – a trăsăturilor obiectului descris.

Narațiunea poate fi relatată la persoana I sau la persoana a III-a.
• În narațiunea la persoana a I, naratorul povestește despre sine. El își asumă asfel atât rolul de narator, cât și pe acela de personaj implicat în evenimente relatate.
• În narațiunea la persoana a III-a, naratorul povestește despre alții. El pare, adesea, că știe totul despre întâmplările povestite, despre gândurile, intențiile și sentimentele personajelor.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.