Notiunea obiectul si evolutia dreptului comercial

7x puncte

categorie: Drept

nota: 9.73

nivel: Facultate

În 1887 a fost adoptat Codul comercial care este în vigoare si astăzi. A avut ca model Codul comercial Italian din 1882, fiind însă influentat si de legislatia germană. În 1938 a fost elaborat un nou Cod comercial numit si Codul comercial Carol al IIlea, care a si fost adoptat de Parlamentul tării si care trebuia să intre în vigoare la 1 mai 1939. Datorită evenimentelor politice ale vremii, intern[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Notiunea obiectul si evolutia dreptului comercial

În 1887 a fost adoptat Codul comercial care este în vigoare si astăzi. A avut ca model Codul comercial Italian din 1882, fiind însă influentat si de legislatia germană. În 1938 a fost elaborat un nou Cod comercial numit si Codul comercial Carol al IIlea, care a si fost adoptat de Parlamentul tării si care trebuia să intre în vigoare la 1 mai 1939. Datorită evenimentelor politice ale vremii, interne si externe, Codul comercial Carol al II-lea nu a mai intrat în vigoare, aplicându-se în continuare Codul comercial din 1887.

În perioada socialistă, Codul comercial nu s-a mai aplicat în plan intern, relatiile economice desfăsurându-se pe baza planurilor economice si centralizării. În raporturile juridice comerciale externe la care participau întreprinderile economice românesti a continuat să se aplice Codul comercial român.

În ce priveste alcătuirea Codului comercial român, acesta este împărŃit pe patru cărŃi:
– Cartea I - Despre comert în general. Este împărtită pe 14 titluri: I - Dispozitii generale; II - Despre faptele de comert; III - despre comercianti; IV - Despre registrele comerciantilor; V - Despre obligatiile comerciale în general; VI - Despre vânzare; VII - Despre raport; VIII - Despre societăti si despre asociatiuni comerciale; IX - Despre cambie si despre CEC; X - Despre contul curent; XI - Despre mandatul comercial si despre comision; XII - Despre contractul de transport; XIII - Despre contractul de asigurare; XIV - Despre gaj.
– Cartea II - Despre comertul maritim si despre navigatie. Este împărtită în 9 subtitluri: I - Despre vase si proprietarii lor; II - Despre căpitan; III - Despre înrolarea si salariile persoanelor echipajului; IV - Despre contractul de închiriere, V - Despre împrumutul maritim; VI - Despre asigurare în contra riscurilor navigatiei; VII - Despre avarii si despre contributie; VIII - Despre pagubele cauzate prin lovirea vaselor (abordaj); IX - Despre creantele privilegiate.

– Cartea III - Despre faliment, împărtită în 8 subtitluri: I - Despre declaratia de faliment si despre efectele sale; II - Despre administrarea falimentului; III - Despre lichidarea pasivului; IV - Despre lichidarea activului; V - Despre repartitia între creditori
si despre închiderea falimentului; VI - Despre încetarea si suspendarea falimentului; VII - Dispozitii privitoare la falimentul societătilor comerciale; VIII - Despre infractiuni penale în materie de faliment.

– Cartea IV - Despre exercitiul actiunilor comerciale si despre durata lor cu 3 titluri: I - Despre exercitiul actiunilor comerciale; II - Despre prescriptie; III - Dispozitii tranzitorii. Unele dispozitii ale Codului comercial sunt încă în vigoare, altele au fost abrogate
prin intrarea în vigoare a unor acte normative noi adoptate după anul 1989. Au fost adoptate legi noi prin care fostele întreprinderi socialiste au fost transformate în societăti comerciale si regii autonome – Legea nr. 15/1990. A fost înfiintat Registrul comertului
prin Legea nr. 26/1990 si s-a adoptat o reglementare nouă privind societătile comerciale – Legea nr. 31/1990, iar falimentul a fost reglementat prin Legea nr. 64/1995.

Corelarea cu alte ramuri de drept
a) Cu dreptul civil
Dreptul civil reprezintă dreptul comun. Art. 1 din Codul comercial dispune astfel: „(1) În comert se aplică legea de fată. (2) Unde ea nu dispune se aplică Codul civil.”

b) Cu dreptul procesual civil
La fel ca si în cazul dreptului civil, în afara dispoziŃiilor exprese din Codul comercial, exercitiului actiunilor comerciale îi sunt aplicabile dispozitiile Codului de procedură civilă (conform art. 889 Cod comercial).

c) Cu dreptul comertului international
Raporturilor comerciale cu element de extraneitate le sunt aplicabile conventiile sau uzantele internationale. În spatiul Uniunii Europene se manifestă tendinta de armonizare si unificare.

d) Cu dreptul penal
În legile comerciale sunt numeroase dispozitii care incriminează încălcări a regulilor comerciale. În acelasi timp, unele dispozitii din dreptul comercial fac trimitere la dispozitiile Codului penal.

e) Cu dreptul financiar public
Activitătii comerciale îi sunt aplicabile numeroase dispozitii ce tin de dreptul financiar public, în special în ce priveste veniturile cuvenite bugetului public national: impozitul pe profit, impozitul pe dividende, TVA, accize, taxe vamale, impozite pe clădiri, terenuri, firme, înregistrarea fiscală etc.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.