Nivelul de cunoastere - raport de autoevaluare

5x puncte

categorie: Management

nota: 9.00

nivel: Facultate

Evaluarea rezultatelor școlare este un sistem de activitate educațională constituit din obiective, conținuturi și tehnologii specifice, orientate la măsurarea, aprecierea și luarea de decizii cu privire la formarea / dezvoltarea elevilor în baza obiectivelor curriculare.

Pe lîngă elaborarea obiectivelor de elaborare, și delimitare în domeniului de aplicare a operațiilor, un loc apa[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Nivelul de cunoastere - raport de autoevaluare

Evaluarea rezultatelor școlare este un sistem de activitate educațională constituit din obiective, conținuturi și tehnologii specifice, orientate la măsurarea, aprecierea și luarea de decizii cu privire la formarea / dezvoltarea elevilor în baza obiectivelor curriculare.

Pe lîngă elaborarea obiectivelor de elaborare, și delimitare în domeniului de aplicare a operațiilor, un loc aparte îl ocupă elaborarea și aplicarea tehnologiilor specifice pentru obținerea informației în anumite intervale grafice temporale.
În practica evaluării sunt cunoscute metode tradiționale care include probe orale (observarea și aprecierea verbală, chestionarea orală), probe scrise (lucrări de control, teste, teze, examene), probe practice și metode alternative: portofoliul, proiectului, investigația, autoevaluarea etc.

Observarea și aprecierea verbală constă în urmărirea modului în care elevul participă la asimilarea cunoștințelor, la îndeplinirea diferitelor sarcini și responsabilități. În aceste situații elevii apelează la cunoștințele însușite anterior, astfel am posibilitatea să observ cum au fost asimilate și aplicate în condiții noi aceste cunoștințe.

Pe baza celor constatate în urma aprecierii verbelor desemnez elevul cu foarte bine, sunt mulțumită, ai făcut progrese.
Chestionarea orală. Prin această formă de conversație urmăresc volumul și cantitatea cunoștințelor, priceperilor, deprinderilor și a capacităților elevilor de a opera cu ele. Această metodă o folosesc pentru a-i obișnui pe elevii claselor a V-VI-a cu expunerea unui subiect.

La lucrările de control elevii au posibilitatea să-și etaleze în mod independent cunoștințele și capacitățile, fără intervenția profesorului. Această metodă o folosesc, în special, la finisarea unui capitol la fine de semestru.

Cerințele înaintate elevilor în timpul lucrărilor de control sunt sub formă de itemi cu răspuns scurt (să scrie numele conceptului sau scurta definiție a acestuia, să completeze lipsa dintr-o propoziție, să completeze un desen mut), itemii de tip pereche, itemi cu alegere multiplă.

Aceste tipuri de itemi se folosesc în cadrul orelor claselor a V-VII-a. În clasele IX-XI-a practic se rezolvă problemar și eseurile structurate (exemple de astfel de lucrări sunt prezentate în Anexă).

Dintre metodele alternative apreciez cel mai mult portofoliul. Aceasta prezintă un instrument de evaluare complexă pentru profesori, oferă posibilitatea de a emite o judecată de valoare care reflectă evoluția elevilor. Autoevaluarea ca metodă de puțin timp o implementez în evaluarea elevilor claselor a VI – VII-a. Această metodă ajută elevii în compararea nivelului de studiere în raport cu obiectivele învățării și cu standardele curriculare.

La finele unei sarcini importante de învățare le propun să completeze un chestionar de forma:Am învățat …Am fost surprins de faptul că …Am descoperit că …În realizarea acestei sarcini am întîmpinat următoarele dificultăți…Metodele evaluativ-stimulative, ca temă de cercetare le, practic din 1998.

În practica mea de pedagog am inclus mai multe materiale didactice grupate în dependență de nivelul de dezvoltare intelectuală a elevilor. Dispun de un set de planșe pe care le utilizez conform temei și vîrstei elevilor. Apelez des la informații referitoare la tema zilei colectate atît de mine, cît și de elevi. În dependență de subiectul de studiu sau de subiectul recapitulat adesea întrebuințez fișe, scheme, scheme de reper, tabele, desene mute, teste.

În pregătirea materialelor didactice o mare importanță o are implicarea elevilor. În cadrul practicii mele am observat o activitate sporită din partea elevilor în compunerea desenelor, confecționarea fișelor. Toate aceste activități îi ajută în consolidarea cunoștințelor, le sporește procesul cognitiv în cursul și în afara orelor de biologie, consultă tehnica de lucru cu manualul și alte surse de informație.În fine, aș putea adăuga că anume utilizarea materialelor didactice permite atît dezvoltarea creativității, cît și evaluarea unui număr mai mare de elevi în decursul unei singure ore.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.