Nicolae Grigorescu - pictor

3x puncte

categorie: Istorie

nota: 9.93

nivel: Liceu

Pictura lui Nicolae Grigorescu la Agapia

Ceea ce conferă o valoare deosebită bisericii Mănăstirii Agapia este pictura interioară, realizată la numai 20 de ani de marele pictor național Nicolae Grigorescu, între anii 1858-1862. Opera lui Grigorescu sintetizează tradiția bizantină și stilul neoclasic, cărora li se adaugă elemente specific românești. Pentru realizarea portretelor sfi[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Nicolae Grigorescu - pictor

Pictura lui Nicolae Grigorescu la Agapia

Ceea ce conferă o valoare deosebită bisericii Mănăstirii Agapia este pictura interioară, realizată la numai 20 de ani de marele pictor național Nicolae Grigorescu, între anii 1858-1862. Opera lui Grigorescu sintetizează tradiția bizantină și stilul neoclasic, cărora li se adaugă elemente specific românești. Pentru realizarea portretelor sfinților sau ale Mântuitorului, pictorul pleacă de la modele vii, adică preoții slujitori ai mănăstirii, călugărițe, țărani și copii din satul Agapia.

Nicolae Grigorescu (1838-1907), autoportret

Născut într-o familie mare și săracă, în anul 1838, Nicolae Grigorescu a avut o pasiune deosebită la început pentru pictura de icoane. După cum îi mărturiseșe și lui Vlahuță, de la frageda vârstă de zece ani a fost ucenicul unui pictor ceh din București și picta icoane pe care le vindea mai apoi în obor, pentru a-și întreține familia. Pasiunea sa pentru icoane și zugrăvitul lor era uriașă, după cum însuși pictorul o recunoștea:

În perioada în care la Agapia aveau loc lucrările de restaurare conduse de maica stareță Tavefta Ursache, Grigorescu se afla la Mănăstirea Neamț, unde picta icoane. O astfel de icoană ajunge pe mâinile stareței de la Agapia, care îi propune pictorului să zugrăvească interiorul bisericii "Sfinții Voievozi". Se spune că proba propriu-zisă dată de Grigorescu este "Icoana Maicii Domnului", expusă în sala a doua a muzeului mănăstirii. Contractul dintre Grigorescu și Agapia, prevedea printre altele: "...Icoanele din catapeteasmă vor fi zugrăvite chiar cu mâna mea și le voi face cât se poate mai bine și cu vopselele cele mai bune. Toate tablourile de pe pereți în biserică, însemnate în listă vor fi zugrăvite tot de mâna mea, silindu-mă a face fiecare istorie completă, după descrierea Sfintei Scripturi..." (text preluat după fotocopia contractului, existentă în muzeul mănăstirii).

"Maica Domnului", pictură de N. Grigorescu,
cu care a câștigat în 1858 dreptul de pictare a bisericii

În pictarea bisericii Agapiei, Grigorescu avea să se abată de la canonul bizantin, care în secolul al XVI-lea era urmat cu strictețe de zugravii mănăstirilor Voroneț, Humor, Moldovița sau Sucevița. Lucrând în stil neoclasic, Nicolae Grigorescu aduce o serie de elemente novatoare izvorâte din propria concepție despre artă, din realitățile locale, dar și din marile opere ale titanilor Renașterii: Rafael, Leonardo Da Vinci, Tizian etc.
Realismul din pictura lui Grigorescu este descris și de către scriitorul Alexandru Vlahuță, care remarca: "Sfinții lui Grigorescu sunt vii, omenește vii, și destul de sfinți, prin expresia de bunătate, de îndurare și de evlavie pe care pictorul a știut să le-o dea, fără să-i desfigureze, fără să-i bizantinizeze prea mult, înțelegând instinctiv că un sentiment ceresc nu poate decât înfrumuseța o figură omenească". Astfel se explică vivacitatea chipurilor și a coloritului, mișcările pline de grație, de omenesc și de dinamism, dar care emană o ușoară idealizare.

"Iisus Hristos pe Golgota, înainte de răstignire", pictură murală

În icoanele din catapeteasmă, dar mai ales în portretele și compozițiile murale, domină o puternică idee de realism și de viață, de autenticitate și de mișcare. "Îngerul părăsindu-l pe Tobie", inspirată din Rembrandt și pictată în partea superioară a zidului dintre pridvor și pronaos, "Punerea în Mormânt a Mântuitorului", executată după Tizian pe arcul dintre pronaos și naos, "Cina cea de taină" din catapeteasmă, "Sfânta Treime" din bolta pronaosului, "Ruga în Grădina Ghetsimani", "Iisus ducându-și Crucea spre Golgota", "Ieremia plângând ruinele Ierusalimului" sunt doar câteva dintre picturile de la Agapia care uimesc prin expresivitatea lor.

Pe zidurile de nord și de sud ale naosului, în apropierea absidelor laterale, Nicolae Grigorescu a zugrăvit două portrete de mari proporții, cele ale sfinților Teodor și Eustațiu, sfinți militari - unul dac și celălalt roman - simboluri ale originii poporului nostru. Nici o compoziție nu reușește să pună în evidență geniul și gândirea artistică a lui Nicolae Grigorescu așa cum o face "Intrarea Mântuitorului în Ierusalim", o scenă monumentală ce domină peretele sudic al pronaosului.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Istorie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.