Muntii Macin

5x puncte

categorie: Geografie

nota: 8.50

nivel: Liceu

Referat despre Muntii Macin
Cadrul natural
Munții Măcinului sunt cei mai vechi munți din România, rezultat ai orogenezei Hercinice. Altitudinea variază în parc între 7 și 467 metri, pantele fiind abrupte, cu o diferență de altitudine mare pe o distanță mică. Procesele de dezagregare a rocilor sunt active, având ca rezultat surprinzătoare peisaje arhaice.

Clima are preg[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Muntii Macin

Referat despre Muntii Macin
Cadrul natural
Munții Măcinului sunt cei mai vechi munți din România, rezultat ai orogenezei Hercinice. Altitudinea variază în parc între 7 și 467 metri, pantele fiind abrupte, cu o diferență de altitudine mare pe o distanță mică. Procesele de dezagregare a rocilor sunt active, având ca rezultat surprinzătoare peisaje arhaice.

Clima are pregnante caracteristici stepice, cu influențe mediteraneene. Specifică acestor munți este ariditatea nemaiîntâlnită în munții din România, cu veri fierbinți și uscate, toamne lungi și uscate, iar iernile foarte sărace în zăpadă.

Cursurile de apă se încadrează atât în bazinul hidrografic al Dunării (Jijila, Luncavița, Cerna, Sorniac) cât și cel al Mării Negre (Taița). Debitele cursurilor de apă sunt reduse majoritatea având caracter temporar, deseori formând cascade.

Climatul acestor munți a determinat o varietate specifică, unică în Europa, cu interferența tipurilor ecosistemice pontico - submediteraneene, central europene și asiatice, fapt ce conferă Munților Măcin atributul de sinteză în miniatură a două continente – Europa și Asia.

-> Aceeași interferența face posibil ca pe mai puțin de 1% din teritoriul țării, să se întâlnească peste 50% din speciile de floră și faună ale României!

->Acest paradis al biodiversității adună:
Peste 1770 de specii de plante, dintre care 72 sunt protejate ca fiind rare sau vulnerabile, iar 27 de specii sunt endemice pentru regiune;
181 specii de păsări, dintre care 37 sunt strict protejate la nivel internațional, fiind menționate în Directiva Habitate și Convenția de la Berna;
47 de specii de mamifere;
1436 specii de insecte identificate, cu peste 900 de specii de fluturi;
11 specii de reptile;
7 specii de amfibieni.

-> 6 dintre cele 8 grupe de ecosisteme din Europa sunt reprezentate în Parcul Național Munții Măcinului!

->În Parcul Național Munții Măcinului sunt identificate 24 de habitate prioritare, dintre care unul este unic în lume! (Pădurea de fag dobrogeană)

Clima
Parcul Național Munții Măcinului se încadrează în climatul temperat-continental, cu influențe de ariditate determinate de circulația maselor de aer din est. Munții Măcinului se situeaza intr-un climat accentuat continental, cu influente submediteraneene în zonele mai inalte și cu evidente caracteristici stepice în sudul ariei protejate. Clima se caracterizeaza prin veri foarte călduroase și secetoase, toamne lungi și uscate și ierni geroase și cu putina zapada.

Se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 10-11°C și cu cantități medii de precipitații ce nu depășesc 500 mm, încadrându-se astfel în extremele valorilor termice și de precipitații din țară, fiind cei mai arizi munti din Romania. Cantitatea precipitațiilor scade de la nord la sud. Conditiile de vegetatie sunt mai favorabile în zona nordica și centrala a parcului, unde precipitatiile sunt mai abundente și zona are caracter forestier, fiind mai scazute în sud și sud-est, unde se intalneste zona stepei. Vanturile frecvente sunt predominante din nord și nord-est, fără să producă doborâturi masive de arbori.

Apele
Rețeaua hidrografică se caracterizează prin alimentare în principal pluvială, râuri mici și debite mici. Văile Luncavița și Jijila s-au dezvoltat pe linii de sinclinal, în timp ce parte din Taița s-a dezvoltat pe linie de falie. Fac parte din grupa râurilor dobrogene, râuri scurte. Întrucît apele râurilor au în majoritatea cazurilor proveniență pluvială (în foarte mică măsură nivală sau subterană), acestea se caracterizează prin mari variații de debit, consecință a continentalismului climatic.

Cursurile de apă se încadrează atât în bazinul hidrografic al Dunării (râurile Jijila, Luncavița, Cerna, Sorniac), cât și în cel al Mării Negre (râul Taița). Datorită climatului arid, debitele cursurilor de apă sunt reduse, majoritatea acestora având un caracter temporar. În perioadele ploioase, în special primăvara, se formează pe văile stâncoase cascade temporare.

Flora si vegetatia
Marea bogăție de floră și vegetație a Munților Măcin este reprezentată de peste 1.770 specii de plante reprezentând aproximativ 50% din Flora României ce vegetează pe 1% din suprafața țării, din care 72 specii de plante sunt protejate ca specii rare sau vulnerabile și 27 specii sunt endemice pentru regiune.

Studiile de specialitate efectuate pe Culmea Pricopanului – una din zonele reprezentative ale parcului national in ce priveste prezenta xerofitelor - au identificat 14 asociații floristice ierboase și 562 specii de plante superioare, încadrate în 70 familii din care 72 taxoni amenințați cu dis­pariția (5% din speciile amenințate și înscrise în "Lista roșie a plantelor superioare din România").

Importanța fitotaxonilor din Dobrogea, în comparație cu alte plante rare din România, constă în compoziția acestora, în care domină speciile pontico-balcanice (26,4%) și pontice (16,7%), la care se adaugă speciile de proveniență euroasiatică (12,5%), balcanică (11,1%) mediteraneeană (8,3%), medi­teraneeană-pontică (6,9%), precum și alte 18, 1 % specii caucaziene, asiatice, africane și cosmopolite.

Importanța internațională, a acestor taxoni rari, este conferită de prezenăa taxonului vulne­rabil Campanula romanica - endemism dobrogean, a trei taxoni europeni rari Dianthus nardiformis (pontic), Centaurea tenuiflora (pontic, balcanic) și Centaurea gracilenta (balcanic) și a 5 taxoni suben­demici Corydalis solida (balcanic), Euphorbia nicaensis ssp. cadrilateri (mediteraneean-pontic), Moehringia grisebachii (pontic-balcanic), Moehringia jankae (pontic) și Silene cserei (pontic), din care primii 4 (patru) taxoni sunt nominalizați în "Lista roșie europeană" ca specii vulnerabile sau rare. Din cei 72 taxoni amenintați, 18 sunt rari pentru Dobrogea, 5 sunt rari pentru nordul Dobrogei și un taxon - Cachrys alpina (pontic-balcanic) este considerat ca dispărut din Munții Măcinului.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.