Modificarea si completarea normelor privind fondul de garantare

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.98

nivel: Facultate

In coloana 2 se inscrie volumul total al primelor brute incasate, cumulat de la inceputul anului, inclusiv cel aferent lunii pentru care se face raportarea.*) In coloana 3 se inscriu numai sumele aferente lunil pentru ca re se face raportarea.
***) Ori de cate ori se efectueaza viramente se va transmite si copia documentului de plata, cu urmatoarele specificatii: suma totala virata din care[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Modificarea si completarea normelor privind fondul de garantare

In coloana 2 se inscrie volumul total al primelor brute incasate, cumulat de la inceputul anului, inclusiv cel aferent lunii pentru care se face raportarea.*) In coloana 3 se inscriu numai sumele aferente lunil pentru ca re se face raportarea.
***) Ori de cate ori se efectueaza viramente se va transmite si copia documentului de plata, cu urmatoarele specificatii: suma totala virata din care contributia la Fondul de garantare, majorarile de intarziere, si luna pentru care se efectueaza viramentul.

Subsemnatul .................................., in calitate de ............................ (conducator executiv), cunoascand prevederile Codului penal privind infractiunea de fals in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostiinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.Administrarea, gestionarea si utilizarea Fondului de garantare se efectueaza de catre CSA prin organele departamentului specializat din cadrul ei. Atributiile principale ale departamentului specializat in administrarea Fondului de garantare:

verificarea dosarelor de dauna si a creantelor de asigurari inregistrate in evidenta fondului de garantare ;plata de la fondul de garantare a creantelor de asigurari aprobate de comisia speciala, conform listelor creditorilor de asigurari indreptatiti la primirea sumelor cuvenite din disponibilitatile fondului de garantare. (Ordinul C.S.A. nr. 3.115/2005, art. 9)Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare cuprinde venituri si cheltuieli, structurate in 2 parti conform clasificatiei bugetare si in cadrul lor separat pentru cele 2 categorii de asigurari.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.