Ministerul muncii si solidaritatii sociale

7x puncte

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Facultate

Structura organizatorica a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale este prezentata in anexa 1. Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ministerului este de 273 (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului), din care 256 posturi finantate de la bugetul de stat, 15 posturi finantate din Fondul National de Solidaritate si 2 posturi finantate din venituri extrab[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Ministerul muncii si solidaritatii sociale

Structura organizatorica a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale este prezentata in anexa 1. Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ministerului este de 273 (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului), din care 256 posturi finantate de la bugetul de stat, 15 posturi finantate din Fondul National de Solidaritate si 2 posturi finantate din venituri extrabugetare realizate din comisioanele incasate potrivit legii nr.203/1999 privind permisele de munca, cu incadrarea in cheltuielile prevazute cu aceasta destinatie din veniturile extrabugetare.

Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorica se stabileste prin ordin al minstrului muncii si solidaritatii sociale. Conducerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale este exercitata de un ministru. Acesta reprezinta ministerul in raporturile cu alte cu autoritatle administratiei publice, cu alte persoane fizice si juridice, precum si cu organisme din tara si strainatate. In exercitarea atributiilor sale ministrul emite ordine, norme si instructiuni. Acesta propune si numeste dupa caz reprezentantii Guvernului in toate structurile tripartite, conform legii.

In cazul in care ministrul nu-si poate exercita, din diferite motive, atributiile curente, el poate delega competente secretarilor de stat pentru exercitarea acestor atributii. Ministrul este ajutat in activitatea sa de 4 secretari de stat. Secretarii de stat exercita atributiile stabilite prin ordin de ministru. Sunt secretari de stat urmatoarele persoane: Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Presedintele Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale.

Secretarul general este un functionar public de cariera si se numeste in functie prin ordinul ministrului. Functia de secretar general se ocupa prin examen sau prin concurs in conditiile legii. Secretarul general coordoneaza activitatile stabilite potrivit structurii organizatorice a ministerului, indeplinind atributiile care ii sunt delegatede ministru si actionand pentru aducerea la indeplinire a ordinelor si masurilor stabilite de acesta. El poate indeplini si alte atributii prevazute de regulamentul de organizare si functionare al ministerului sau incredintate de ministru.

In cadrul structurii organizatorice prezentata in anexa 1, prin ordin al ministrului se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare, stabilindu-se numarul posturilor de conducere.
Atributiile directiilor generale si ale directiilor, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al ministerului se stabilesc in conformitate cu structura organizatorica, prin regulament de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Pe langa ministrul muncii si solidaritatii sociale functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului, al carui regulament de organizare si functionare este stabilit de ministru. Colegiul se intruneste periodic sub presedintia ministrului pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.