Mihail Kogalniceanu

2x puncte

categorie: Romana

nota: 9.43

nivel: Liceu

Acaparat de activitatea politică și publică a participat la momentul de la 1848, redactând „Dorințele partidei naționale în Moldova”, precum și „Proiect de constituție pentru Moldova”.Ca prim-ministru sub Cuza seculari-zează averile mănăstirești.A fost director al Teatrului Național din Iași.În domeniul științei istoriei, a lăsat o operă fragmentară, alcătuită din inițiati[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Mihail Kogalniceanu

Acaparat de activitatea politică și publică a participat la momentul de la 1848, redactând „Dorințele partidei naționale în Moldova”, precum și „Proiect de constituție pentru Moldova”.Ca prim-ministru sub Cuza seculari-zează averile mănăstirești.A fost director al Teatrului Național din Iași.În domeniul științei istoriei, a lăsat o operă fragmentară, alcătuită din inițiative editoriale, publică „Letopisețele Țării Moldovei”, 1845, „Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională”, rostit în 1843 unde jalonează principii modernizate ale disci-plinei.I se datorează apariția „Daciei literare”, 1840, al cărei program-articol se instituie în manifestul romantis-mulșui pașoptist, revista constituind un model de publi-cație cu largi deschideri, publicarea „Propășirii”, titlul fiind tăiat de cenzură, rămânând doar cu subtitlul „Foaie științifică și literară” și a „Arhivei românești” , 1840-1845, destinată tipăririi de documente istorice.Discursu-rile sale politice, „Pentru împroprietărirea țăranilor”, „Dezrobirea țiganilor”, „Ștergerea pribegiilor boierești”, rămân realizări majore în genul căruia îi aparțin.

Principiile proclamate de Kogălniceanu și prietenii săi la „Dacia” sunt binecunoscute, iar importanța lor a fost subliniată insistent de întreaga noastră istoriografie lite-rară modernă, ele ilustrează o opțiune romantică, larg enunțată, punând accentul, cu o admirabilă intuiție a oportunităților, pe elementul esențial în momentul respectiv.

„Dacia literară” pune capăt ambiguității criteriilor.Ea afirmă că originalitatea națională este „însușirea cea mai prețioasă a unei literaturi” și condamnă înmulțirea imitațiilor și a traducerilor, deoarece ele „s-au făcut la noi o manie primejdioasă, pentru că omoară în noi duhul național”.Programul „Daciei” nu folosește cuvântul „romantic”, dar prin istoricism, descoperirea folclorului, replierea pe elementul specific, recomandarea subliniată a originalității se înscrie net în hotarele romantismului, un romantism cuminte, temperat, național, „deschis”, întrucât formulează o strategie a politicii culturale, indi-când temele, cu modalitatea realizării artistice, drumul ce trebuia urmat, nu mijloacele de a-l parcurge”, după cum spunea Paul Cornea în opera sa, „Originile roman-tismului românesc”.

Neavând încredere în ficțiune, urmărit de respectul is-toricului pentru document și mărturie, moralist prin structură, el amestecă intenția narativă cu pastișa, prelu-crarea cu localizarea, proza cu articolul și cu micul eseu social-istoric.

„Scrisoriile” din vremea studiilor în străinătate ale lui Mihail Kogălniceanu, adresate părintelui său, vornicul Ilie, sunt opera unui copil de geniu.Fără a cuprinde vreo idee originală sau adâncă, fără a ne oferi pagini de ob-servatie interesantă asupra celor văzute, asupra celor cu-noscuți sau asupra celor întâmplate în decursul anilor când au fost așternute pe hârtie, ele cuceresc, în primul rând și supraviețuiesc literar prin extraordinara lor spon-taneitate și ingenuitate.

„Prin însăși finalitatea și cadrul unde-și tipărea scrieri-le de „almanah”, Mihail Kogălniceanu este un inițiator în mediul românesc al genului de „Kalendergeschichte” fiind, în multe privințe, un foiletonist de primă mână”, afrmă criticul Mircea Zaciu în lucrarea sa, „Lecturi și zile”.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.