Metodologia sociologica - metode si tehnici de cercetare in sociologie

7x puncte

categorie: Psihologie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Este vorba, cu directA" referinAA" la teorie, de scheme conceptuale mai mult sau mai puAin coerente Ażi consistente, de tentative de explicare Ażi interpretare, de perspective in orientarea analizelor sociale, de eforturi de conceptualizare, clasificare, tipologizare, generalizare Ażi predicAie. Din punct de vedere sociologic, teoria se prezintA" ca un ansamblu de concepte care evidenAiazA" int[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Metodologia sociologica - metode si tehnici de cercetare in sociologie

Este vorba, cu directA" referinAA" la teorie, de scheme conceptuale mai mult sau mai puAin coerente Ażi consistente, de tentative de explicare Ażi interpretare, de perspective in orientarea analizelor sociale, de eforturi de conceptualizare, clasificare, tipologizare, generalizare Ażi predicAie. Din punct de vedere sociologic, teoria se prezintA" ca un ansamblu de concepte care evidenAiazA" intre ele anumite conexiuni logice Ażi care au drept scop interpretarea realitA"Aii sociale.

ExistA" un nivel sistematic superior al teoriei sociologice ca rezultat al pretenAiilor sociologiei de a analiza Ażi valoriza diferitele imagini desprte societate pentru a releva coerenAa internA" a acesteia, gradul de corespondenAA" cu realitatea Ażi capacitatea interpretativA" pe care sociologia Ażi-o revendicA". ExistA" totodatA" un criteriu de istoricitate al conceptelor Ażi teoriilor sociologice, pe care am incercat sA"-l recuperA"m trecand in revistA" succesiunea doctrinelor sociologice, a Ażcolilor Ażi curentelor dominante in sociologie.

Analiza substratului naAżterii teoriilor sociologice, a interacAiunilor acestora Ażi a deschiderii lor spre experienAA" se intemeiazA" pe o concepAie a sociologiei ce vrea sA"-Ażi afirme opAiunea pentru un mai mare grad de aderenAA" la problemele reale ale societA"Aii Ażi pentru o mai mare "vizibilitate" istoricA", privilegiindu-Ażi propriul camp problematic Ażi diversificandu-l continuu, pe anumite coordonate constante dar care sunt in mA"surA" sA" inregistreze variaAii datorate progreselor Ażi dezvoltA"rilor conceptuale

acumulA"rilor teoretice Ażi metodologice interne sau in sfera altor AżtiinAe socio-umane sau exacte.Resursele sociologiei pot fi astfel clasificate la cel puAin trei niveluri: 1) al studiilor ce vizeazA" conAinutul AżtiinAelor sociale, discursul teoretic sistematic, marea sintezA" teoreticA"; 2) al cercetA"rii care coincide cu un modus operandi analitic al sociologiei; 3) cel metodologic ce reconstruieAżte modul in care procedeazA" AżtiinAa socialA" ca atare in confruntarea cu realitatea.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.