Metodologia si tehnologia instruirii in activitatea didactica

5x puncte

categorie: Psihologie

nota: 8.39

nivel: Facultate

Metoda : derivat etimologic din grecescul „methodos-(odos-cale, drum, metha-spre), cuvântul metodă semnifică drumul spre, calea de urmat pentru atingerea unui scop, modul de căutare, de descoperire a adevărului sau „ drum care conduce la cunoașterea realității și la transformarea acesteia pe baza cunoașterii”. Ioan Cerghit consideră că metoda este „ o cale eficientă de or[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Metodologia si tehnologia instruirii in activitatea didactica

Metoda : derivat etimologic din grecescul „methodos-(odos-cale, drum, metha-spre), cuvântul metodă semnifică drumul spre, calea de urmat pentru atingerea unui scop, modul de căutare, de descoperire a adevărului sau „ drum care conduce la cunoașterea realității și la transformarea acesteia pe baza cunoașterii”. Ioan Cerghit consideră că metoda este „ o cale eficientă de organizare și conducere a învățării, un mod comun de a proceda care reunește într-un tot familiar eforturile profesorului și ale elevului.”

Gaston Mialaret consideră că orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și din acest punct de vedere, educația va rămâne mereu o artă : arta de a adapta la o situație precisă, indicațiile generale date de cărțile de metodologie.

Metodele de învățământ sunt selectate de profesor în funcție de finalitățile educaționale, particularitățile individuale și de vârstă ale elevilor, conținutul procesului de predare-învățare, natura mijloacelor de învățământ, experiența sa didactică.

1.4. Procedeul didactic : reprezintă o secvență a metodei, un detaliu, o tehnică mai limitată de acțiune.
1.5. Forme de organizare : maniera sau modul de lucru în care se desfășoară activitatea educațională la nivelul parteneriatului profesor-elev, individual sau în grup.
1.6. Strategia instruirii : este o operație de proiectare, organizare și realizare a unei suite de situații de învățare.

1.6.1. Mijloc didactic: este un ansamblu de instrumente materiale, produse adaptate și selecționate în mod intenționat pentru a servi nevoilor organizării și desfășurării procesului instructiv-educativ.
1.6.2. Mod de organizare a învățării : este definit de George Văideanu ca fiind un grupaj de metode sau procedee care operează într-o situație de învățare (ore duble sau succesive, învățare asistată de ordinator, învățare bazată pe manuale și caiete programate etc.)

2. SISTEMUL METODELOR DE INSTRUIRE
2.1. Clasificarea metodelor de învățământ
Educația și școala de azi au renunțat la ideea existenței unei metode absolute, universal valabile, susținând o meteodologie flexibilă, ușor de adaptat, dar și eficientă. Ritmul alert al vieții și noua viziune asupra cunoașterii și rolului ei în istoria dezvoltării personalității umane au deschis noi direcții de diversificare a căilor de realizare a acțiunii instructiv-educative. În opinia Elenei Danciu cele mai cunoscute clasificări de metode adoptă următoareale criterii :

a) Istoric: care face distincția între metode tradiționale (expunerea, conversația, exercițiul) și metode noi ( algoritmizarea, problematizarea, brainstorming-ul, învățarea programată). Considerăm că nimeni nu poate garanta că tot ce e vechi este obligatoriu depășit, iar ce ste nou nu este întotdeauna modern.
b) criteriul gradului de generalitate: metode generale ( expunerea, prelegerea, conversația, cursul magistral) și metode speciale ( exercițiul moral).
c) criteriul bilateralității procesului de învățământ:
-metode de predare
-metode de învățare

d) criteriul funcției fundamentale :
-metode de transmitere și asimilare a noilor cunoștințe
-metode de formare a priceperilor și deprinderilor
-metode de consolidare
-metode de evaluare și autoevaluare
-metode de aplicare

e) criteriul modului de organizare a muncii :
-metode de muncă individuală
-metode de predare învățare în grupuri
-metode frontale, cu întreaga clasă
-metode de lucru în echipă
-combinate

f) criteriul modului de determinare a activității mintale :
-metode algoritmice
-metode euristice

g) criteriul gradului de participare a elevilor :
-metode active
-metode pasive

h) criteriul opoziției dintre învățarea mecanică și învățarea conștientă
-metode bazate pe receptare
-metode care aparțin preponderent descoperirii dirijate
-metode de descoperire propriu-zisă
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.