Metodologia procedura si actele controlului financiar

5x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Metodologia procedura si actele controlului financiar
Noțiunea de metodologie își are originea în cuvântul ”methodus”, care în traducere liberă din limba latină semnifică “un mod de acțiune”.
Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă “intercondiționarea cu caracter științific și normativ a procedeelor și modalităților, [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Metodologia procedura si actele controlului financiar

Referat despre Metodologia procedura si actele controlului financiar
Noțiunea de metodologie își are originea în cuvântul ”methodus”, care în traducere liberă din limba latină semnifică “un mod de acțiune”.
Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă “intercondiționarea cu caracter științific și normativ a procedeelor și modalităților, principiilor și mijloacelor care fac posibilă acțiunea de control” și are drept scop realizarea procesului de cunoaștere a unui fenomen, a unui proces sau a unei activități economice prin raportarea modului concret de manifestare a acestora la prevederile legale, normele sau instrucțiunile prin care au fost definite.

Procesul metodologic de exercitare a controlului financiar utilizează atât căi și modalități proprii de cercetare și acțiune, cât și realizarea altor activități, adiacente, ca și a unor analize și judecăți de valoare sau de conformitate și chiar aplicarea și utilizarea unor rutine de calcul.

Este necesar să reținem, că în vederea asigurării unui control cât mai corect și complet, procedeele de control trebuie să fie utilizate “într-un sistem de interrelații, printr-o îmbinare rațională, dar să constituie un tot unitar, în funcție de particularitățile specifice ale agenților economici”. Numai astfel putem vorbi despre un control de calitate având o metodologie logică și unitară și o eficiență sporită.

2. Procedura de control
Documentele care privesc operațiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care inițiază operațiunea.

Documentele privind operațiunile prin care se afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public vor fi însoțite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte și/sau documente justificative și, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" și/sau de un "Angajament individual/global".
Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv parcurg lista de control( check-list ) specifică operațiunii, primită la viză. Parcurgerea listei primite la viză este obligatorie, dar nu și limitativă și pot extinde controlul ori de câte ori este necesar.

Aceste persoane procedează la controlul formal al documentelor. Dacă prin parcurgerea listei de control cel puțin unul dintre elementele controlului nu este îndeplinit, operațiunea nu poate fi autorizată. Sunt elemente ale controlului formal: completarea documentelor în concordanță cu conținutul acestora, existența semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existența actelor justificative specifice operațiunii prezentate la viză. Pentru simplificarea și accelerarea circuitului administrativ, în astfel de situații nu se face consemnarea refuzului de viză, procedându-se la restituirea documentelor către compartimentul care a inițiat operațiunea, indicându-se în scris motivele restituirii.

După efectuarea controlului formal, persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv înregistrează documentele în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv și efectuează verificarea operațiunii din punct de vedere al legalității, regularității și, după caz, al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament. Dacă necesitățile o impun, în vederea exercitării unui control preventiv cât mai complet, se pot solicita și alte acte justificative, precum și avizul compartimentului de specialitate juridică. Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducătorului entității publice, pentru a dispune măsurile legale.

Dacă în urma verificării de fond operațiunea îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului și a semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică. Prin acordarea vizei se certifică implicit și îndeplinirea condițiilor menționate în listele de control.

Documentele vizate și actele justificative ce le-au însoțit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

Acordarea vizei de control financiar preventiv nu exonerează de răspundere persoanele care au întocmit, semnat și aprobat documentele dacă ulterior se constată că toate sau numai anumite operațiuni efectuate în baza acestora nu sunt legale, necesare, oportune și eficiente.

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv nu trebuie să fie implicate, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operațiunii supuse controlului financiar preventiv.


3. Actele controlului financiar
Ca urmare a constatării abaterilor de la prevederile legale sau de la alte norme și a sintetizării concluziilor controlului se întocmesc actele de control.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.