Metodologia de control pt impozite directe

7x puncte

categorie: Economie

nota: 8.22

nivel: Facultate

1.IMPOZITUL PE PROFIT

Profitul este o categorie economico-financiară specifică sistemului de piață fiind rezultatul obținut în urma investirii unui capital.
Impozitul pe profit este un
venit datorat bugetului, fiind reglementat prin Legea nr.12 din ianuarie 1991, completată de reglementările ulterioare.

1.1. OBIECTIVE URMĂRITE ÎN CADRUL CONTROLULUI IMPO[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Metodologia de control pt impozite directe

1.IMPOZITUL PE PROFIT

Profitul este o categorie economico-financiară specifică sistemului de piață fiind rezultatul obținut în urma investirii unui capital.
Impozitul pe profit este un
venit datorat bugetului, fiind reglementat prin Legea nr.12 din ianuarie 1991, completată de reglementările ulterioare.

1.1. OBIECTIVE URMĂRITE ÎN CADRUL CONTROLULUI IMPOZITULUI PE PROFIT

Stabilirea corectă a bazei de impozitare.
Profitul impozabil se determină ca diferență între veniturile totale încasate din activitatea de bază precum și din alte activități și cheltuieli totale, corespunzătoare activității desfășurate .
În cadrul acestor venituri și cheltuieli se va verifica:
dacă au fost înregistrate toate veniturile aferente perioadei corespunzătoare activității desfășurate;
dacă cheltuielile care s-au scăzut din venituri în vederea determinării profitului impozabil au fost următoarele:
cheltuieli aferente activității desfășurate corespunzător veniturilor încasate
taxa pentru folosirea terenurilor;

taxa asupra mijloacelor de transport cu acțiune mecanică și pe apă, înmatriculate potrivit legii;
cheltuieli cu pregătirea și perfecționarea profesională;
sume plătite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programe prioritare de interes național, fundamentarea strategiilor de dezvoltare și creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse noi, competitive, neincluse în costurile de producție sau cheltuieli de circulație, după caz, ale agenților economici;
comisioane plătite agenților economici cu activitate de comerț exterior;
alocația pentru copii plătită de agenții economici în cazul în care acestea nu se suportă din bugetul public național;
pierderile din anii precedenți în măsura în care acestea nu au putut fi recuperate până ladeterminarea profitului impozabil;
cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate (în limitele prevăzute de legea bugetară anuala);

prelevări la fondul de rezervă și alte fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor legale (în limita de 5% din diferența dintre totalul veniturilor încasate într-un an și cheltuielile aferente activității până la atingerea următoarelor cote):

20% pentru societățile comerciale înființate conform Legii nr. 31/1990
25% pentru societățile comerciale cu participare de capital străin.
În cadrul fondurilor speciale vor fi incluse:
Fondul special pentru cercetare-dezvoltare
Fondul special pentru sănătate
Fondul de risc și accident pentru protecția specială a persoanelor handicapate.
k) Prelevările și donațiile făcute în scopuri umanitare precum și pentru sprijinirea activităților sociale culturale, științifice și sportiveconform legii bugetare anuale;
l) Alte cheltuieli prevăzute de normele legale în vigoare:
Cheltuieli cu sponsorizarea
Alte cheltuieli.

Stabilirea corectă a cotei de impozitare
Conform reglementărilor în vigoare, impozitul pe profit trebuie calculat sub forma unei cote procentuale unice de 25%.
Se va verifica dacă a fost respectată metodologia de calcul, adică impozitul pe profit să fie calculat lunar cumulat de la începutul anului.
În afară de cota procentuală unică de 25% trebuie avute în vedere următoarele cote procentuale adiționale:

25% cotă adițională, pentru contribuabilii care obțin venituri din activitatea barurilor de noapte, a cluburilor de noapte și a cazinourilor. Această cotă se aplică asupra părții din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor înregistrate din aceste activități în volumul total al veniturilor. Această cotă adițională de impozit o plătesc, de asemenea, persoanele fizice și juridice pentru veniturile proprii de aceeași natură, realizate în baza contractelor de asociere în participațiune;

80%, cotă diferențiată de impozit, care se aplică Băncii Naționale a României, asupra veniturilor rămase după scăderea cheltuielilor deductibile și a fondului de rezervă, potrtivit legii;

10%, cotă cu care se impozitează orice majorare de capital efectuată prin încorporarea rezervelor, precum și a profiturilor, cu excepția rezervelor legale și a diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.