Metode de supraveghere a poluarii mediului

3x puncte

categorie: Biologie

nota: 9.32

nivel: Facultate

Motoarele alimentate cu hidrogen-cum ar fi,spre exemplu,actualele motoare-rachetă au gazele de ardere formate numai din vapori de apă,pentru că oxidul de carbon și oxizii de azot nu au de unde proveni,întrucat nici hidrogenul și nici oxigenul lichid-care servește drept carburant în aceste motoare-rachetă-,nu conțin carbon sau azot.Doar cantități infime de oxizi de azot se formează la ieșirea jetu[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Metode de supraveghere a poluarii mediului

Motoarele alimentate cu hidrogen-cum ar fi,spre exemplu,actualele motoare-rachetă au gazele de ardere formate numai din vapori de apă,pentru că oxidul de carbon și oxizii de azot nu au de unde proveni,întrucat nici hidrogenul și nici oxigenul lichid-care servește drept carburant în aceste motoare-rachetă-,nu conțin carbon sau azot.Doar cantități infime de oxizi de azot se formează la ieșirea jetului de gaze fierbinte în atmosferă,care conține,după cum se știe,4/5 din volum azot.Această infimă poluare se va produce și la motoarele cu ardere internă alimentate cu hidrogen,deoarece acolo arderea nu se va face cu oxigen lichid,ci cu aer atmosferic.Cu toate acestea hidrogenul este considerat la ora actuală combustibilul ideal din punct de vedere al nepoluanței.

Lucrări hidrotehnice pentru combaterea efectelor distructive ale apelor
Acțiunile de prevenire a poluării apelor și combatere a efectelor acesteia sunt coordonate în general în toate țările,pe linie de stat,avand la bază o legislație menită să protejeze resursele de apă ale țării respective.După scopul urmărit există o serie de lucrări hidrotehnice de combatere a efectelor distructive ale apelor:
-lucrări pentru înlăturarea deficitului de apă din sol
-lucrări pentru prevenirea și combaterea excesului dăunător de apă prin:regularizarea cursurilor de apă,îndiguiri,desecări și drenaje.
-lucrări pentru combaterea inundațiilor prin acumulări,derivații,îndiguiri
-lucrări de întreținere a cursurilor de apă:reprofilări,tăieri de coturi,protecția malurilor,combaterea alunecărilor de teren.

Ca și în cazul lucrărilor de utilizare a apelor,și lucrările de combatere a efectelor distructive sunt de mare amploare,dar cu un efect benefic în ceea ce privește mediul înconjurător.

Epurarea apelor
Metodele de epurare de clasifică în trei mari categorii:epurarea mecanică -epurarea chimică
-epurarea biologică

Epurarea mecanică asigură eliminarea din apele uzate a corpurilor mari vehiculate de acestea,a impurităților care se depun și a celor care plutesc sau pot fi aduse în starea de plutire.În treapta de epurare mecanică se rețin suspensiile grosiere și cele fine. Pentru reținerea lor se utilizează: grătarele,sitele,separatoarele de graăsimi, deznisipatoarele și decantoarele. Epurarea chimică mai este cunoscută sub numele de epurare mecano-chimică,deoarece este precedată,în cele mai multe cazuri,de instalațiile de epurare mecanică.În cadrul acestei epurări se folosesc reactivi pentru îndepărtarea prin coagulare a materialelor dispersate și a celor coloidale.

Epurarea biologică este procesul tehnologic prin care impuritățile organice din apele uzate sunt transformate de către o cultură de microorganisme în produși inofensivi(CO2,apa) și în masă celulară nouă(biomasă).

Obiectul activității de imbunătățiri funciare
Prin imbunătățiri funciare se înțeleg lucrările de tehnică agricolă care au drept scop punerea cat mai deplină în valoare a capacității de producție a terenurilor agricole,ridicarea ferilității pămanturilor slab productive,prevenirea și combaterea unor fenomene naturale care influențează negativ productivitatea terenurilor agricole.
Lucrările pentru prevenirea și combaterea excesului dăunător de apă din sol se clasifică în:-regularizarea cursurilor de apă;îndiguiri;desecări și drenaje.

Metode de depoluare fizico-chimice a solului
Aceste metode se clasifică în:
-metoda prin excavare-se extrage pămantul poluat pentru a fi tratat și apoi se pune la loc.
-metoda prin injectare „venting”-se injectează azot,aer sau abur care va capta poluanții.Aerul este aspirat printr-un puț de tragere și filtrat cu biofiltre sau filtre de cărbune.
-metoda de plutire-după extragere pămantul este trecut printr-o sită.I se adaugă apă și agenți tensioactivi.Aerul injectat în acest amestec captează poluanții.
–metoda prin extragere electrică-solul trebuie să aibă o bună conductibilitate(prezența apei).Această tehnică constă ăn crearea unui camp electric printr-o pereche de electrozi.Acest procedeu are avantajul de a limita riscurile de contaminare a muncitorilor cu poluanții respectivi.
-metoda extragerii prin încălzire-tehnica este aplicabilă componenților ușori care pot fi transformați în apă și dioxid de carbon,precum hidrocarburile.Pămantul este excavat și tocat,apoi este încălzit la 600-800 grade C,iar gazele care ies sunt retratate pt că pot conține componente de sulf sau NOx toxice.

În ceea ce privește pesticidele,s-au dat unele indicații pentru reducerea riscului de poluare a mediului ambiant:utilizarea cantității minime de pesticid,perfecționarea echipamentelor tehnice de împrăștiere a lor,modificarea formulei de administrare în sensul administrării concomitente a unor aditivi care să le mărească persistența pe sol.
O metodă care a dat deja rezultate bune este caracterizată prin utilizarea radiațiilor ionizante la sterilizarea masculilor de insecte dăunătoare,iar,deasemenea se pot utiliza sterilizanți chimici,care se introduc în hrana dăunătorilor sau în locurile lor de staționare.Altă metodă se bazează pe alterarea ritmurilor fiziologice.Astfel s-a studiat activitatea hormonului juvenil,care împiedică transformarea larvelor în pupe.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Biologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.