Mediul intern si extern al organizatiei

7x puncte

categorie: Management

nota: 7.02

nivel: Facultate

În etapa actuală, în țara noastră se poate aprecia că întreprinderea acționează într-un mediu turbulent, determinat de situația economică, socială și politică din perioada de tranziție, în același timp, constatăm că cele mai multe întreprinderi nu sunt pregătite pentru a acționa într-un astfel de mediu, unele dintre ele fiind puse în situația de a nu se putea adapta rapid la noua configurație a me[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Mediul intern si extern al organizatiei

În etapa actuală, în țara noastră se poate aprecia că întreprinderea acționează într-un mediu turbulent, determinat de situația economică, socială și politică din perioada de tranziție, în același timp, constatăm că cele mai multe întreprinderi nu sunt pregătite pentru a acționa într-un astfel de mediu, unele dintre ele fiind puse în situația de a nu se putea adapta rapid la noua configurație a mediului, contribuind astfel la accentuarea caracterului turbulent al mediului.

Macromediul exercită o gamă variată de influențe asupra întreprinderii, prin intermediul unui complex de factori care, de altfel, constituie componetele lui, care trebuie abordate într-o strânsă interdependență, chiar dacă sunt de natură foarte diversă: economică, demografică, tehnică, politică, juridică, psihosocială, culturală, educațională, ecologică etc.

Mulți autori menționează că nu trebuie luat în cosiderație doar părțile pozitive pe care le oferă mediul dar și cele negative prezente sub forma de riscuri. Astfel, Mathe desemnează cinci tipuri de risc pe care le generează mediul, riscul: politic, economic, juridic, tehnologic, financiar pe care întreprinderea trebuie să le aibă în vedere în alegerea variantei optime a strategiei.

Organizația în general și întreprinderea productivă în special nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc prin care se satisfac anumite nevoi ale societății, în primul rând ale pieței interne și externe, ale mediului extern în cadrul căruia organizația sau întreprinderea se constituie și se dezvoltă.

O puternică influență asupra rezultatelor activității întreprinderii - așa cum am văzut - o exercită mediul extern în care aceasta activează, fizionomia și mecanismul lui de funcționare precum și capacitatea întreprinderii de a fructifica oportunitățile și a evita primejdiile pe care acesta i le furnizează, prin sincronizarea acțiunilor ei cu schimbările din configurația mediului. De aceea, se impune cu necesitate cunoașterii conținutului și a cerințelor mediului, precum și a modificărilor cantitative și calitative care apar în sfera lui, chiar anticiparea evoluției viitoare a mediului, astfel încât întreprinderea să se poate adapta la noua lui structură.

Cunoașterea caracteristicilor și a mutațiilor intervenite în structura mediului extern este o condiție fundamentală a satisfacerii cantitative și calitative a unei anumite categorii de trebuințe de către întreprindere, necesități aflate în continuă creștere și diversificare, care trebuie să stea la baza elaborării unor strategii realiste, bine fundamentate științific.

Ca sistem dinamic, socio-economic, întreprinderea preia din mediul extern resursele de care are nevoie le introduce în procese specifice, din care rezultă produse, servicii sau lucrări care vor fi transferate aceluiași mediu ambiant. În acest sens, întreprinderea este o componentă de bază a mediului extern, ca un sistem de intrări (din mediul extern), procese și ieșiri (către mediul, extern). Prin intrări, întreprinderea se adaptează la mediu, iar prin ieșiri aceasta va influența mediul.

Datorită complexității și multidimensionalității mediului în care iși desfășoară activitatea întreprinderea în literatura de specialitate exista încă numeroase puncte de vedere cu privire la conceptul de mediu extern.

Astfel la modul cel mai general Ph. Kotler consideră că “mediul reprezintă totalitatea forțelor necontrolabile la care întreprinderea trebuie să-și adapteze politica și se constituie din participanții și forțele externe care influențează asupra posibilităților întreprinderii de a dezvolta și menține tranzacții avantajoase”.

La rândul său, un alt autor insistă pe necesitatea tratării mediului extern în strânsă corelare cu calitatea vieții pe care, de altfel, o condiționează decisive. După cum calitatea vieții este definită printr-o multitudine de componente, la fel și mediul extern trebuie definit prin multitudinea elementelor sale componente, numite factori de mediu, care influențează într-un mod specific calitatea vieții.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.