Medicul si colectivul

3x puncte

categorie: Psihologie

nota: 9.99

nivel: Liceu

Baza activității sociale a oricărei instituții medicale este reprezentată de colectivul secției sau al cabinetului. El se ocupă în mod direct cu deservirea medicala a populației. Realizarea acestei sarcini importante depinde nu numai de pregatirea profesionala dar și de educația fiecarui colaborator, de gradul de însușire și de respectarea practică a normelor etice și regulilor corespunzătoare în [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Medicul si colectivul

Baza activității sociale a oricărei instituții medicale este reprezentată de colectivul secției sau al cabinetului. El se ocupă în mod direct cu deservirea medicala a populației. Realizarea acestei sarcini importante depinde nu numai de pregatirea profesionala dar și de educația fiecarui colaborator, de gradul de însușire și de respectarea practică a normelor etice și regulilor corespunzătoare în relațiile profesionale dintre membrii colectivului – medici, personalul medical mediu și inferior. Într-un colectiv bun se lucrează cinstit și conștiincios, în el domnesc respectul reciproc, bunavoința. De succesele și insuccesele fiecarui colectiv de muncă în parte depind indicii calitativi ai activității întregii instituții.

Relațiile favorabile în colectivele de medici reprezintă uneori cheia succesului în muncă a instituției medicale. Neînțelegerile, certurile și alte fenomene anormale împiedică desfășurarea activității eficiente in instituție, influențează negativ asupra psihicului bolnavilor care frecventează instituția dată.
Relațiile dintre lucratorii medicali constituie un aspect important al deontologiei medicale care stipulează normele de comportament pentru lucrătorii medicali de toate categoriile(medici, asistente medicale și infirmiere).
Fiecare colectiv medical se deosebește după componența socială și profesională. In el activează bărbați și femei de vîrste diferite – de la 17-18 ani pînă la vîrsta pensionară. După profesie, aceștia sunt medici, lucrători medicali cu studii medii, personalul auxiliar. Toate cerințele și principiile deontologiei medicale , în deosebi cele care se referă la etica relațiilor, sunt obligatorii pentru toți.

În colectivul de medici, trebuie să domine spiritul de colaborare, bunăvoința, stima reciprocă. Relațiile in colectiv sunt determinate, în primul rînd, de cunoașterea la perfecție și îndeplinirea conștiincioasă a funcțiilor sale. Aceasta exclude dublarea de către lucrători medicali diferiți a unora și acelorași funcții. Fiecare asistență medicală(de salon, din sala de proceduri și pansamente etc.) trebuie să-și cunoască bine obligațiile și să le îndeplinească corect. Controlul muncii asistențelor este asigurat de asistenta superioară.
Colectivul medical este unit atunci cind se simte o bună colaborare între oameni, năzuința lor comună de a-și depune toate eforturile pentru cauza comună – păstrarea sănătății oamenilor.

Relațiile prietenești dintre membrii colectivului sunt binevenite, dar ele au specificul lor și nu trebuie confundate cu amiciția.
O condiție a activității cu succes a fiecărui colectiv medical este aspirația permanentă a tuturor membrilor lui spre a îmbunătăți și a perfecționa lucrul instituției proprii. Pentru aceasta se impune îndeplinirea impecabilă a îndatoririlor, /disciplina strictă, prestarea serviciilor la un înalt nivel științific și practic, cultivarea unei atmosfere creatoare.
Istoria Medicinei ne oferă numeroase exemple de lucru creator al colectivelor de medici. Tradițiile acumulate se păstrează pînaă în prezent, ele servind drept exemplu pentru tineri. Este și cazul medicilor din timpul războiului al II-lea mondial, celor care și-au riscat viața în conflictul armat din Transnistria, în Cecenia și alte împrejurări.

Tradițiile formate trebuie apreciate la justa lor valoare și înmulțite. Datoria tânărului specialist care se încadrează într-un colectiv cu bogate tradiții este să se familiarizeze cu ele și să le respecte.
într-o instituție curativo-profilactică nu există sarcini și datorii importante, și mai puțin importante. De aceea și atitudinea lucrătorilor de diferite calificări și funcții trebuie să se construiască pe baza egalității totale.
Medicul, în secție sau în policlinică, este un coleg de serviciu a cărui autoritate ține de cunoștințe, de experiența de muncă pe care le posedă, de tactul și înțelegerea profundă a problemelor ce stau în fața colectivului.

încă de pe băncile studențești viitorul medic trebuie să învețe a prețui lucrul greu și de răspundere al celor din preajma sa: asistente, felceri, infirmiere. O bună experiență sub acest aspect pentru fiecare student-medic este stagierea din timpul verii, mai întâi în calitate de infirmier, iar mai apoi ca lucrător medical mediu.
Medicii trebuie să aibă o atitudine plină de considerație unul față de altul, să evite suprasolicitările psihice cu care și așa ne confruntăm în profesia noastră deloc ușoară. Un exemplu perfect de astfel de atitudine îi găsim în literatură cu referire ia profesorul TA Kuprianov din Sanct-Peterburg Kuprianov s-a îmbolnăvit grav, era nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. Când medicul-șef i s-a adresat cu rugămintea să numească el însuși chirurgul care să-1 opereze Kuprianov a răspuns: "îmi dau seama de starea în care mă aflu. O asemenea operație e ca o pedeapsă. Iar eu nu-mi pot pedepsi atât de crud pe nici unul dintre prietenii mei".

Organizarea bună a lucrului și disciplina în colectivul medical ocupă un loc important în formarea unor relații de lucru normale dintre membrii fui. Conlucrarea dintre medic și asistentă trebuie să fie de așa natură încât tot timpul de lucru al medicului să aparțină bolnavilor, el fiind scutit de funcțiile nelegate cu deservirea lor, cum ar fi documentația medicală, dări de seamă ș.a. Acolo unde este strict determinat volumul de lucru al fiecărui colaborator, iar posibilitatea îndeplinirii lui este asigurată de pregătirea profesională corespunzătoare a cadrelor medicale și prezența mijloacelor materiale necesare (instrumente medicale, aparate de diagnostic), colectivul va lucra în deplină armonie. într-un astfel de colectiv munca prilejuiește bucurie, este sursa unei dispoziții moraî-etice sănătoase și a unor relații corecte dintre medici, personalul medical mediu și cel inferior.

Trebuie condamnată practica unor lucrători medicali cu funcții de răspundere când aceștia își permit să critice de față cu bolnavul tratamentul prescris de medicul curant. In felul acesta nu numai că este subminată autoritatea lucrătorului medical, dar și referirile negative pot influența negativ asupra stării psihice a bolnavului. Discutarea greșelilor și lacunelor nu se dă publicității în presă, ca pacienții să nu piardă încrederea în tratament. în instituțiile medicale trebuie întreținută curățenia și ordinea. Se va face totul pentru formarea condițiilor favorabile pentru tratamentul bolnavilor.
Personalul medical mediu (asistente medicale, felceri, moașe, laboranți, farmaciști) constituie cea mai numeroasă parte a colectivului oricărei instituții medicale. Relațiile între ei și de asemenea cu medicii determină în cea mai mare parte dispoziția de muncă și climatul moral al colectivului, al instituției medicale în general.

Respectul reciproc dintre membrii colectivului și loialitatea sunt imposibile fără încredere reciprocă și sinceŹritate deplină. Fiecăruia dintre noi i se întâmplă să comită în lucru anumite greșeli în colectivele sănătoase ne vin în ajutor colegii mai experimentați și conducătorii astfel încât erorile pot fi corectate fără consecințe nefaste pentru pacienți. Dar aceasta e posibil numai cu condiția că greșeala a fost descoperită la timp, nu este ascunsă, tăinuită.
Dacă asistenta de serviciu fără a măsura temperatura bolnavului scrie în listă o cifră luată din "pod" sau un ordinator a uitat să execute o investigație necesară și comunicătîn timpul vizitei bolnavilor niște rezultate falsifiŹcate, acestea sunt încălcări brutale ale disciplinei, o sfidare a încrederii colectivului, a colegilor de lucru, sunt o minciună.

In munca noastră complicată și grea încrederea în sinceritatea fiecărui coleg are o mare importanță. Și orice încercare de a ascunde greșelile și gafele se prezintă nu numai ca o încălcare a încrederii colegilor dar și, în unele cazuri, aproape ca o infracțiune. Observată la timp greșeala, lucrul neterminat poate fi corectat. In acest caz ea devine o lecție folositoare pentru colectiv. Dar tăinuită ea poate avea urmări neprevăzute atât pentru bolnav cât și pentru acel care a comis greșeala. Niciodată nu trebuie să vă temeți a recunoaște greșelile și lacunele în muncă. Nu trebuie de asemenea să va jenați a le observa în lucrul colegilor de muncă. Autocritica și critica binevoitoare, principială este baza vieții colectivului, o metoŹdă efectivă de educare a lui. Intr-un colectiv bun, membrii lui se controlează reciproc, învață unul de la altul, ajută unul altuia.

Vorbind despre autocritică și controlul reciproc prietenesc în colective medicale nu trebuie uitat de un așa fenomen negativ cum este zâzania, intrigile. Ele împiedică lucrul normal în instituțiile sanitaro-profilactice și științifice.
în ce împrejurări apar intrigi? Când avem printre noi persoane cu un nivel cultural scăzut, bărfitori. Totuși cauza principală a acestui fenomen este organizarea defectuoasă a muncii, când oamenii au prea mult timp liber, nu sunt antrenați în lucrul creator.
Climatul bun în colectiv este asigurat și prin stabilirea unei ordini de rezolvare a problemelor apărute. Este corect ca infirmiera să se adreseze cu probleme de serviciu asistentei medicale, iar aceasta - asistentei medicale superioare. Nu se admite ca lucrătorii medicali de o calificare medie să-1 contaŹcteze pe șeful de secție sau conducerea instituției: această subordonare trebuie respectată cu strictețe.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.