Medicina legala

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.49

nivel: Facultate

2. CADRUL LEGISLATIV AL ACTIVITĂTII SI STRUCTURA REłELEI DE MEDICINĂ LEGALĂ DIN ROMÂNIA
2.1. Reglementarea activitătii de medicină legală
Activitatea de medicină legală din România se desfăsoară în conformitate cu prevederile stipulate în următoarele acte normative:
– Legea nr. 459/2001 (publicată în M.O. al României, Partea I, nr. 418/27.07.2001), prin care a fost aprob[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Medicina legala

2. CADRUL LEGISLATIV AL ACTIVITĂTII SI STRUCTURA REłELEI DE MEDICINĂ LEGALĂ DIN ROMÂNIA
2.1. Reglementarea activitătii de medicină legală
Activitatea de medicină legală din România se desfăsoară în conformitate cu prevederile stipulate în următoarele acte normative:
– Legea nr. 459/2001 (publicată în M.O. al României, Partea I, nr. 418/27.07.2001), prin care a fost aprobată O.G. nr. 1/2000 (publicată în M.O. al României Partea I, nr. 22/21.01.2000) privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală.

− Legea nr. 271/2004 (publicată în M.O. al României, Partea I nr. 616/07.07.2004) prin care a fost aprobată O.G. nr. 57/2001 (publicată în M.O. al României, Partea I nr. 531/31.08.2001) pentru modificarea si completarea O.G. nr. 1/2000;

− Regulamentul de aplicare a dispozitiilor O.G. nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală (publicat în M.O. al României, Partea I nr. 459/19.09.2000) aprobat prin H.G. nr. 774/2000 si modificat prin H.G. nr. 1204/2002.

− Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor si a altor lucrări medico-legale (publicate în M.O. al României, Partea I, nr. 459/19.09.2000) aprobate prin ordinul comun al Ministerului Justitiei (nr. 1 134/C/25.05.2000) si al Ministerului Sănătătii
(nr. 2554/04.04.2000).

Prin aceste acte normative au fost înlocuite vechile reglementări referitoare la organizarea si functionarea retelei de specialitate, cuprinse în Decretul nr. 446/1996 (publicat în M.O. al României nr.
27/07.05.1996) si Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1085/1996 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Decretului nr. 446/1996.

2.2. Principiile activitătii de medicină legală
Din reglementările legale se pot desprinde următoarele elemente ce caracterizează activitatea de medicină legală, elemente care pot fi considerate ca având valoare de principii:
1. activitatea de medicină legală este parte integrantă a asistentei medicale;
2. activitatea de medicină legală se realizează de medici legisti încadrati în institutiile medicolegale;

3. activitatea de medicină legală asigură mijloace de probă cu caracter stiintific atât organelor judiciare (organe de urmărire penală – procurori si organe de cercetare penală, instante de judecată), cât si persoanelor (fizice sau juridice) interesate;
4. institutiile medico-legale sunt singurele unităti sanitare în care se desfăsoară, potrivit legii, activitatea specifică medico-legală
5. activitatea de medicină legală se desfăsoară în baza unei metodologii unitare;

6. activitatea de medicină legală se desfăsoară cu respectarea principiului independentei si al impartialitătii medicului legist:
7. activitatea de medicină legală se desfăsoară cu respectarea principiului competentei teritoriale si functionale;
2.3. Structura retelei de medicină legală

Institutiile în care se desfăsoară activitatea specifică de medicină legală sunt următoarele:
a) Institutul National de Medicină Legală „Mina Minovici”, cu sediul în Bucuresti.

b) Institutele de medicină legală (fostele laboratoare exterioare de medicină-legală) în număr de 5, din centrele medicale universitare: Timisoara, Târgu-Mures, Cluj-Napoca, Iasi si Craiova;
c) Serviciile de medicină legală judetene (fostele laboratoare medico-legale judetene) din fiecare judet, cu sediul în orasul resedintă de judet;

d) Cabinetele de medicină legală, aflate în structura organizatorică a serviciilor de medicină legală judetene si înfiintate în judetele mari, îsi au sediul în alte localităti decât cele resedintă de judet.

2.4. Consiliul superior de medicină legală
Noua structură creată în conformitate cu legislatia mentionată, ce coordonează activitatea de medicină legală din punct de vedere stiintific si metodologic împreună cu Ministerul Sănătătii Publice, pentru asigurarea unor practici medico-legale unitare, este alcătuită din:
– directorii institutelor de medicină legală;
– profesorii de medicină legală din tară;
– presedintele comisiei de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice;
– seful comisiei de specialitate a Colegiului Medicilor din România;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.