Mecanisme de promovare a dezvoltarii durabile la nivel de firma

7x puncte

categorie: Management

nota: 9.96

nivel: Facultate

Referat despre Mecanisme de promovare a dezvoltarii durabile la nivel de firma
Oricât de puternică ar fi rezistența, schimbările de mentalitate și comportament sunt inevitabile o dată cu schimbările survenite în sistemul de valori umane. Cu toate acestea, nu trebuie neglijat faptul că schimbările respective au adesea o exprimare vagă și o relevanță incertă, deoarece în general oamenii sunt[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Mecanisme de promovare a dezvoltarii durabile la nivel de firma

Referat despre Mecanisme de promovare a dezvoltarii durabile la nivel de firma
Oricât de puternică ar fi rezistența, schimbările de mentalitate și comportament sunt inevitabile o dată cu schimbările survenite în sistemul de valori umane. Cu toate acestea, nu trebuie neglijat faptul că schimbările respective au adesea o exprimare vagă și o relevanță incertă, deoarece în general oamenii sunt foarte greu de schimbat, întrucât trăsăturile de personalitate ale acestora sunt bine fixate in timp, iar unele valori umane nu au întotdeauna aceleași semnificații, datorită percepțiilor diferite.

Valorile noastre influențează adesea părerile noastre despre comportamentul în organizații. Problema managementului modern este cum să trecem de la munca din obligație, bazată pe conformitatea modului de lucru și a rezultatelor acestuia cu modelele exterioare (standardele), la munca din vocație, care presupune originalitate, ieșirea din tiparele comode sau identitatea cu noi înșine.

Relațiile manageri - subordonați trebuie să fie generate de principiul demnității umane, indiferent de poziția ocupată în cadrul organizației.
Atingerea obiectivelor organizaționale este deosebit de importantă, dar mijloacele de realizare a acestora nu trebuie să încalce demnitatea oamenilor, care trebuie tratați cu mult respect. Thomas Murphy, fost președinte la General Motors, consideră că trebuie să încercăm să tratăm oamenii în modul în care dorim și ne place să fim noi înșine tratați, întrucât va fi mai bine atât pentru individ, cât și pentru organizație.

Eficacitatea utilizării tuturor celorlalte resurse aflate la dispoziția firmei depinde, într-o măsură din ce în ce mai mare de eficacitatea folosirii resurselor umane. Astfel, creșterea gradului de înțelegere a mecanismelor de motivare a angajaților a dus la concluzia că aceștia nu sunt utilizați eficient și este necesar ca managerii să-și intensifice tot mai mult participarea directă la utilizarea cât mai eficientă a resurselor umane. Dintre toate categoriile de resurse ale unei organizații, resursele umane sintetizează și exprimă cel mai sugestiv specificitatea managementului ca tip de activitate umană. Managementul a fost definit de Mary Parker Follet ca fiind arta de a determina realizarea unor lucruri cu ajutorul oamenilor. De aici rezultă că managementul resurselor umane este vital. În concluzie, în concepția modernă, oamenii nu sunt recrutați și selectați pentru a ocupa anumite posturi vacante, ci aceștia sunt căutați și atrași pentru rolul deosebit de important în cadrul organizației.

1.2. CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE
În teoria tradițională a întreprinderii, salariații erau priviți prin prisma modului în care aceștia executau, în mod ”disciplinat” anumite operații prestabilite. Așa au apărut și conceptele folosite și astăzi, de “forță de muncă” sau chiar “mână de lucru”. Ceea ce interesa era capacitatea acestora de a pune în operă, conform regulilor, deciziile conducătorilor. Conceptul de forță de muncă era definit ca fiind “totalitatea aptitudinilor fizice și intelectuale pe care omul le utilizează în procesul obținerii bunurilor și serviciilor”.
Managementul resurselor umane presupune îmbunătățirea continuă a activității tuturor angajaților în scopul realizarii misiunii și obiectivelor organizaționale. Exercitarea unui asemenea tip de management necesită ca fiecare manager să constituie un model de atitudine comportamentală.

În acest sens, managerul trebuie să preia responsabilitatea procesului, să se implice în fiecare acțiune, să discute personal cu angajații progresele obținute de aceștia și să recompenseze rezultatele bune. Acțiunile manageriale iau în considerare fiecare salariat, ca o individualitate distinctă, cu caracteristici specifice.
Aplicarea cu succes a managementului resurselor umane presupune existența unui sistem de evaluare a performanțelor, a unui sistem de stimulare a angajaților și de recompenare a rezultatelor. Acest sistem managerial vizează cooperarea permanentă a tuturor angajaților pentru a îmbunătăți calitatea produselor și a serviciilor oferite de întreprindere, calitatea funcționării acesteia și a obiectivelor sale.

1.3. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMAN
Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza pricepere și experiență în acest domeniu, astfel încât să fie obținute performanțe optime și sigure, folosind cele mai adecvate metode. Indiferent de modul de organizare, activitatea de personal dintr-o întreprindere are două categorii de obiective :
- strategice pe termen lung, care au în vedere organizarea și planificarea resurselor umane;
- operaționale de natură tactică și administrativă, care au în vedere activitățile vizând conducerea zilnică a grupurilor de muncă.

Managerii de vârf din firmele românești nu acordă, încă, o suficientă importanță obiectivelor strategice în acest domeniu, fie datorită limitelor individuale generate de inexistența unui minimum de cunoștințe, fie datorită lipsei de interes. Activitatea de personal este una dintre cele mai importante, astfel că organizațiile care abordează în mod profesionist resursele umane are toate șansele să obțină performanțe ridicate în toate domeniile de activitate.

CAPITOLUL 2. CREȘTEREA OCUPĂRII ȘI A RATEI DE ACTIVITATE PRIN DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR, EDUCAȚIEI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA PIEȚEI MUNCII
Studiile și datele disponibile privind contribuția educației și formării profesionale la promovarea creșterii economice, relevă faptul că educația și formarea profesională sunt principalii contributori ai dezvoltării economice și progresului, orice creștere a nivelului de educație constituind un factor important de creștere economică. Din punct de vedere al educației, în România s-a înregistrat o creștere permanentă a ponderii populației între 25 și 64 ani având cel puțin studii medii, de la 67,9% în 1999 la 73,1% în anul 2005, mai mare chiar decât a multor alte țări europene. Ponderea celor cu studii superioare încheiate este în creștere în România, de la 8,7% în 1999 la 11,1% în 2005 deși este mult mai scăzută față de ratele din țările cu economie dezvoltată.

Modernizarea și îmbunătățirea educației și formării profesionale inițiale și continue vor asigura premisele generale pentru furnizarea competențelor, aptitudinilor cerute pe piața muncii.Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional va fi urmărită cu precădere, o atenție deosebită fiind acordată creșterii atractivității acestui tip de învățământ și dezvoltării capacității de adaptare, de răspuns la cerințele sectoriale și regionale, astfel încât să poată asigura atât profesionalizarea absolvenților în vederea integrării pe piața muncii, cât și posibilitatea continuării educației.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.