Marketingul serviciilor - Marketingul financiar bancar

5x puncte

categorie: Marketing

nota: 8.10

nivel: Facultate

După 1989, România a fost martora multor schimbări, iar trecerea la o economie de pia?ă a determinat cre?terea continuă a numărului de agen?i economici priva?i. Reforma sistemului bancar a început în 1990-1991, prin elaborarea ?i abordarea unei noi legisla?ii bancare privind organizarea ?i func?ionarea băncii centrale ?i a băncilor comerciale.

Sistemul bancar d[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Marketingul serviciilor - Marketingul financiar bancar

După 1989, România a fost martora multor schimbări, iar trecerea la o economie de pia?ă a determinat cre?terea continuă a numărului de agen?i economici priva?i. Reforma sistemului bancar a început în 1990-1991, prin elaborarea ?i abordarea unei noi legisla?ii bancare privind organizarea ?i func?ionarea băncii centrale ?i a băncilor comerciale.

Sistemul bancar din Romania este structurat pe doua nivele, respectiv o bancă centrală ?i institu?ile financiare, cărora prin lege li s-a acordat statutul de bănci. B.N.R. este banca centrală a ?ării, institu?ia de emisiune a statului român. Prin noile reglementări, Banca Na?ională încearcă să creeze un sistem bancar modern ?i, în acela?i timp, să-?i îndeplinească rolul de bancă centrală. Opera?iunile comerciale îndeplinite până la 1989 de Banca Na?ională au fost transferate unei noi bănci comerciale (B.C.R.). În România, băncile comerciale func?ionează conform legii privind societă?ile comerciale, legii privind activitatea bancară ?i pe baza licen?ei (autoriza?iei ) acordate de B.N.R.

Capitolul 2
Marketingul financiar-bancar

2.1. Importanța marketingului pentru instituțiile financiare
Importanța activității de marketing este demonstrată în condițiile în care, pe de-o parte concurența din sectorul financiar-bancar este într-o dezvoltare continuă, în ciuda unor bariere ridicate de intrare și de ieșire de pe această piață, iar pe altă parte globalizarea și interesul ridicat al jucătorilor de pe această piață fac ca intensitatea acțiunilor comerciale din acest sector să aibă cote înalte.
Datorită acestor elemente specifice pieței financiar-bancare pentru o instituție financiară conceptul de orientare spre piață are următoarea semnificație:

- Instituția financiară întâmpină cu succes nevoile financiare ale clientului prin masuri menite să identifice noi nevoi, să remodeleze produsele și serviciile financiare, să creeze și să lanseze pe piață produse și servicii noi.
- Instituția financiară deține o structură organizatorică și funcțională flexibilă, care îi permite adaptarea continuă la nevoile financiare ale clienților.

În scopul îndeplinirii cu succes a procesului de marketing, instituțiile financiare care subscriu unei orientări spre client ar trebui să urmărească aspecte precum:
- Identificarea piețelor care sunt profitabile în relație cu activitatea lor;
- Analiza atât a nevoilor curente ale clienților cât și a celor viitoare;
- Întocmirea planurilor și strategiilor de marketing pentru atingerea obiectivelor propuse.

2.2. Noțiunea de produs și servicii financiar-bancare
În marketingul clasic definirea și realizarea distincției între produse și servicii se realizează în mod facil. Astfel, produsul este definit ca fiind un bun cu existență materială care este oferit pieței pentru satisfacerea unor nevoi, în timp ce serviciul este reprezentat de o activitate prestată sau de un avantaj intangibil oferit unui consumator nerezultând, prin urmare, un obiect fizic din procesul de cumpărare.
În baza acestor considerente teoria marketingului serviciilor prezintă aceste diferențe ca avându-și esența în trăsăturile generale ale serviciilor.

Astfel, caracteristicile particulare care diferențiază serviciile de produse și trebuie luate în considerare în abordarea de marketing a unei societăți financiar-bancare sunt:
- Intangibilitatea;
- Inseparabilitatea;
- Perisabilitatea;
- Varietatea;
- Gradul înalt de copiere.

Intangibilitatea este principala caracteristică care diferențiază serviciile de produse. Această trăsătură se materializează prin aceea că serviciile, datorită caracterului imaterial, nu pot fi percepute prin intermediul simțurilor așa cum se petrece în cazul produselor. De aceea, valoarea adevărată a serviciilor poate fi evaluată numai după cumpărare, atunci când clientul folosește serviciul și îi sesizează avantajele. Prin urmare, clientul de servicii are nevoie de încredere și siguranță sporită în cel care asigură serviciul pentru a accepta o prestație a cărei utilitate o va resimți ulterior.

Inseparabilitatea deosebește serviciile de produse prin aceea că bunurile cu existență materială pot fi ambalate, depozitate și transportate pentru o vânzare viitoare, în timp ce condiția de existența a cererii de servicii este dată de sincronizarea momentelor de prestare și consum. Această condiție impune existența unei disponibilități ridicate din parteaprestatorilor de servicii, ceea ce, în cazul instituțiilor financiare a condus la prelungirea programelor cu clienții precum și la dezvoltarea unor servicii bancare informatizate care dau libertatea de operare și în afara unui program fix (de exemplu cardul, sistemele de Internet Banking, etc).

Perisabilitatea serviciilor este legată de imposibilitatea stocării cererii de servicii. Această cerere are de cele mai multe ori un caracter imperativ de aceea principala problemă pe care perisabilitatea o poate crea unei bănci este livrarea la cerere. Dacă cererea pentru servicii este durabilă, permanentă, de un nivel ridicat și uniformă societatea financiară își poate planifica și asigura personalul pentru prestarea serviciului. Problemele pot apărea în situațiile în care cererea pentru servicii este disproporționată, înregistrându-se valori ridicate ale cererii doar în anumite intervale orare, în anumite zile sau perioade ale anului.

Varietatea (eterogenitatea) se datorează faptului că nivelul calitativ al serviciilor nu este constant ci fluctuează în funcție de persoana prestatoare, locul și momentul prestării. Gradul înalt de copiere reprezintă o trăsătură specifică serviciilor și implicit serviciilor financiar-bancare. Astfel, spre deosebire de produse unde brevetele de invenții, marca produsului precum și caracteristicile produselor le fac greu de reprodus, nu același lucru poate fi aplicat și în cazul serviciilor unde introducerea pe piață de către o societate financiară a unui nou serviciu financiar este supus unui risc de copiere ridicat, concurența fiind capabilă să reproducă serviciile de succes pe piața într-un timp relativ restrâns și cu costuri mai mici decât în cazul unei dezvoltări individuale.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Marketing

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.