Marketing politic

2x puncte

categorie: Marketing

nota: 7.05

nivel: Facultate

Reprezentând un mod de gândire și acțiune în sfera pieței, marketingul realizează o abordare sistemică a circuitului de activități de producție, distribuție și consum, constituind – mai mult decât un ansamblu de metode și tehnici – domeniul unei tinere științe, cu statut autonom, în câmpul teoriei conducerii științifice a fenomenelor și proceselor economico-sociale.

Ter[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Marketing politic

Reprezentând un mod de gândire și acțiune în sfera pieței, marketingul realizează o abordare sistemică a circuitului de activități de producție, distribuție și consum, constituind – mai mult decât un ansamblu de metode și tehnici – domeniul unei tinere științe, cu statut autonom, în câmpul teoriei conducerii științifice a fenomenelor și proceselor economico-sociale.

Termenul de „marketing”, de origine anglo-saxonă a cunoscut o largă circulație internațională în perioada postbelică, deși originile sale sunt localizate la începutul secolului nostru, în Statele Unite ale Americii.

...

În spiritul conceptului de marketing politic, ele trebuie să conțină mesaje de rezolvare a nevoilor celor cărora li se adresează și trebuie să aibă ca rezultat menținerea și schimbarea adeziunii oamenilor în favoarea partidului.

Acesta trebuie, deci, să aibă compartimente specifice de lucru, atât pentru a-și fabrica produsele cât și pentru a le distribui.
Se pot defini următoarele activități principale ale unui partid, cărora trebuie să le corespundă compartimente de lucru specifice:
1. Activitatea internă de partid: cu o varietate mare de problematici și acțiuni poate avea ca obiectiv relațiile între nivelele ierarhice, acțiunile forumurilor partidului, cluburi politice, elaborare de documente interne de partid, etc.

Această activitate trebuie să aibă ca rezultat final menținerea adeziunii membrilor de partid la cauza acestuia.

2. Activitatea externă de partid, care se desfășoară în mediul extern al partidului: aceasta are mai multe sub-ramuri: - activitatea politică parlamentară și guvernamentală;

- activitatea politică în consiliile locale și județene și în administrația locală;
- activitatea politică în sectorul civic;

Primele două subcategorii de activități trebuie să aibă ca obiectiv rezolvarea nevoilor oamenilor, de la cele generale, la nivelul conducerilor țării (executiv, parlament), până la cele locale (executiv local, consilii locale).

A treia subcategorie de activități trebuie să aibă ca rezultat acțiuni, nu neapărat politice, îndreptate spre sectorul civic dar sprijinite logistic de partid, care trebuie să conducă la susținerea rezolvării nevoilor, propuneri, dezbateri, etc., și în final la câștigarea acceptului, adeziunii oamenilor la politica partidului.

Pentru toate cele patru tipuri de activități enunțate, structura organizatorică a partidului trebuie să aibă compartimente de lucru distincte, care să reprezinte „secțiile de producție și desfacere a produselor partidului”, fiecare dispunând de instrumente de lucru specifice, de eficiență maximă, pentru a putea realiza „produse” specifice fiecărui tip de activitate, care să fie „cumpărate” de oameni și care să conducă în final la realizarea obiectivului urmărit, acela de modificare a adeziunii alegătorilor în favoarea partidului.

Nevoile și cerințele societății, cele mai diverse și la diferite grade de detaliere trebuie cunoscute de către partidul care dorește să-și atingă scopurile – în detaliu – câștigarea alegerilor.

Obiectivul major al partidului este satisfacerea acestor nevoi și cerințe. Fiecare partid, rezolvă această problemă prin mijloace specifice doctrinei politice pe care o promovează.

Cheia succesului pentru realizarea unui asemenea deziderat o constituie orientarea activității partidului într-o viziune de marketing.

Astfel, ia naștere marketingul politic.

Marketingul politic se definește ca fiind elaborarea, punerea în aplicare și controlul programelor, urmărind creșterea adeziunii la o idee, la o doctrină politică, la o cauză socială, la un comportament social, schimbarea sau crearea unui nou tip de comportament, unele opinii, etc, în cadrul unuia sau mai multor grupuri vizate.

Pentru îndeplinirea obiectivelor produse, este decisivă cunoașterea atitudinii factorului interesat de a cunoaște necesitățile și cerințele de o anumită natură, ale mediului social, de a le satisface cât mai bine.

Marketingul politic utilizează segmentarea pieței (în sens figurativ echivalent pentru ansamblul categoriilor de persoane, domenii, instituții sau alte categorii vizate), studii de piață, punerea în valoare a conceptele de comunicație.

Acțiunile politice se cer gestionate rațional, urmărindu-se permanent problema optimizării raportului dintre eforturi (material-financiare, de cele mai multe ori) și efectele obținute, în sensul maximizării rezultatelor sau minimizării eforturilor.
Utilizarea marketingului în această direcție nu are alte restricții decât cele adaptate la specificul politic.

Circulația neîngrădită a informațiilor și asimilarea adoptării deciziilor politice în optica și cu mijloacele marketingului necesită proiectarea și funcționarea în cadrul structurii organizatorice a partidului a unui sistem informațional de marketing.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Marketing

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.