Managementul riscului

7x puncte

categorie: Management

nota: 7.47

nivel: Facultate

Dar ce este totuși riscul? La aceastaexista mai multe teori.Solomon (640-558 î.e.n.), unul din cei șapte înțelepți ai Greciei Antice, să scrie: „Orice acțiune, orice întreprindere își are riscul ei și nimeni nu știe unde va ajunge atunci când începe ceva....”.

Adam Smith în opera sa „ Avuția națiunii și cauzele îmbogățirii” a marcat că – „realiz[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Managementul riscului

Dar ce este totuși riscul? La aceastaexista mai multe teori.Solomon (640-558 î.e.n.), unul din cei șapte înțelepți ai Greciei Antice, să scrie: „Orice acțiune, orice întreprindere își are riscul ei și nimeni nu știe unde va ajunge atunci când începe ceva....”.

Adam Smith în opera sa „ Avuția națiunii și cauzele îmbogățirii” a marcat că – „realizările celui mai mic venit întotdeauna sunt legate de un nivel mai mare sau mai mic de risc”.Piter Heine în lucrarea sa „ Modalitatea de gândire economică”, afirmă, că - „venitul apare din cauza incertitudenii, în lipsa căreia totul ce se referă la obținerea venitului, ar fi bine cunoscut, toate posibilitățile sale de obținere ar fi epuizate, și, evident, venitul avea să fie egal cu zero”.

Shumpeter în lucrarea sa „ Teoria dezvoltării economice”, afirmă că „dacă riscurile nu se iau în considerație, atunci ele devin sursă de pierderi pe de o parte, și sursă de venit, pe de altă parte”.
În domeniul comercial:riscul reprezintă un eveniment viitor posibil, a cărui producere poate provoca pierderi materiale, adică este o categorie socială, economică, politică sau naturală care se caracterizează prin următoarele trăsături:este un eveniment incert, dar posibil, originea sa aflându-se în incertitudine;este un eveniment păgubitor; efectele lui odată produse nu mai pot fi înlăturate;

Apare în pericolul activității umane sociale, economice, politice și în raporturile dintre om și natură.Teoria clasică definește riscul;ca o probabilitate matematică de pierderi care pot apărea în cazul primirii unei decizii incorecte. În acest caz riscul apare ca o daună, pagubă care este consecința unei decizii greșite.
Teoria neoclasică definește riscul
Antreprenorul activând în condiții de incertitudine primește un profit care este o variabilă neconstantă și încheind contractul trebuie să se conducă de două criterii:

Mărimea venitului preconizat
Mărimea abaterilor posibile de la venitul preconizat.
În viziunea noastră:riscul este un eveniment posibil, previzibil sau imprevizibil, inevitabil în activitatea antreprenorială, care poartă probabilitatea de obținere a câștigului sau pierderilor în rezultatul luării unei decizii.

Momente de bază caracteristice pentru situații de risc:caracter întâmplător al evenimentelor care determină acea variantă, a cărei probabilitate de realizare este maximă;existența soluțiilor alternative;
posibilități mari în determinarea consecințelor rezultate din aplicarea soluțiilor(deciziilor);probabilitatea de a avea pierderi;probabilitatea de a avea venituri mari.

2.Riscul în management, tipuri, căi de atenuare și evitare a riscului.
Orice activitate de antreprenoriat indiferent de domeniul de acticitate, de mărimea întreprinderii este supusă riscului antreprenorial. Cu alte cuvinte acțiunile antreprenorilor, în condițiile pieței, a concurenței, funcționării întregului sistem economic nu pot fi calculate cu certitudine.

In realitate riscul caracterizează o asstfel de situație cînd sosirea unor evenimente necunoscute este foarte probabilă și poate fi estimată cantitativ. Incertitudinea reprezintă probabilitatea a astfel de evenimente care nu pot fi estimate preventiv.
Intreprinzătorii sunt gata să meargă la risc în condiții de incertitudine, deoareca odată cu riscul pierderilor există și posibilitatea obținerii unor venituri suplimentare.

Dar acceptarea riscului în economia de piață se face în cunojtjntă de cauză pe bază de analiză și previziune. La baza oricărei activități sta un plan de afaceri.I. Sirbu consideră că riscul reprezintă pericolul eșecului, pierderilor imprevizibile, dar îl atribuie în deosebi etapei de demarare și valorificarea afacerii. I.Stratan definește riscul ca un eveniment posibil și nedorit, previzibil, producător de pierderi materiale sau morale, ce se manifestă în raporturile între oameni și raporturile dintre om și natură.

Generalizînd cele spuse mai sus, am defini noțiunea de risc ca pericolul apariției unei pierderi posibile sau ținerea unui profit sub nivelul programat. Necătînd la faptul că riscul mai des se manifestă prin pierderi financiare sau imposibilitatea obținerii profitului așteptat, totuși riscul nu se limitează la obținerea unor rezultate nedorite.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.