Managementul proiectelor

2x puncte

categorie: Management

nota: 8.98

nivel: Facultate

Practica de până acum a relațiilor economice internaționale arată că răspunsul la această întrebare depinde de măsura în care în relațiile dintre state se respectă principiile dreptului internațional. Dacă este bazat pe cooperare, în adevăratul sens al cuvântului, pe respectarea independenței și suveranității naționale a statelor, multilateralismul conduce la egalitatea de tratament a partenerilo[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Managementul proiectelor

Practica de până acum a relațiilor economice internaționale arată că răspunsul la această întrebare depinde de măsura în care în relațiile dintre state se respectă principiile dreptului internațional. Dacă este bazat pe cooperare, în adevăratul sens al cuvântului, pe respectarea independenței și suveranității naționale a statelor, multilateralismul conduce la egalitatea de tratament a partenerilor, oferă șanse egale de dezvoltare fiecărui stat. Așa stând lucrurile, el nu poate să însemne pierderea identității naționale, să determine, în mod automat, apariția unor formațiuni politice de genul „comunității globale” – după viziunea politologului francez J.F. Revel. Un multilateralism, astfel conceput este chemat să asigure exercitarea deplină a drepturilor suverane ale fiecărui stat printre care și acela de a subscrie la relațiile bilaterale.

De altfel, acestea din urmă, axate pe același principiu, constituie fundamentul dezvoltării unor relații multilaterale; într-adevăr, stadiul multilateralismului presupune existența prealabilă a unui climat de încredere reciprocă în relațiile bilaterale. Se poate vorbi, deci, despre o compatibilitate între multilateralism și bilateralism, despre o interdependență profitabilă pentru toate statele lumii atâta timp cât principiile dreptului internațional sunt respectate cu strictețe. Cooperarea economică internațională reprezintă cea mai modernă și cea mai echitabilă formă a schimbului reciproc de activități dintre state. Amploarea deosebită pe care o cunoaște aceasta în perioada postbelică se explică printr-un șir de factori, printre care trebuie reținuți următorii:

• Dezvoltarea forțelor de producție, a diviziunii mondiale a muncii și a specializării internaționale în producție, în condițiile revoluției științifico-tehnice. Toate acestea au determinat o creștere
considerabilă a interdependențelor pe plan economic și, ca urmare, o tendință de apropiere a diverșilor
producători la scară internațională.
• Creșterea rolului organizațiilor internaționale în viața economică și politică internațională.
• Se creează astfel cadrul instituțional adecvat pentru dezvoltarea cooperării multilaterale.
• Raportată la fluxurile economice internaționale „clasice” cooperarea internațională prezintă o serie de trăsături care o particularizează în cadrul circuitului economic mondial și anume:

1. Cooperarea și comerțul internațional nu se suprapun. Prin intermediul acțiunilor de cooperare, schimbul reciproc de activități dintre diverși agenți economici nu se mai limitează la sfera comercială, la acte de vânzare-cumpărare, ci se extind asupra unor domenii esențiale ale vieții economice.Altfel spus, cooperarea economică internațională reprezintă un complex de fluxuri (de investiții, de cunoștinte tehnice, de produse).
2. Spre deosebire de comerțul internațional, care a avut și are încă, în anumite situații, un caracter discriminatoriu, cooperarea economică internațională, prin natura sa, exclude inechitatea în relațiile dintre state.
3. Dacă investițiile externe de capital au condus, în anumite situații, la încălcarea independenței și suveranității naționale a unora dintre statele lumii, cooperarea, dimpotrivă, presupune respectarea tuturor principiilor dreptului internațional.
4. Cooperare, prin conținutul său, introduce un element de continuitate în relațiile dintre țări, de stabilitate în relațiile economice internaționale. Se creează, astfel, condiții pentru limitarea influenței negative a factorilor conjuncturali, pentru creșterea importanței factorului conștient.
5. Bazată pe avantajul reciproc, pe un tratament nediscriminatoriu, pentru toți partenerii, indiferent de orânduirea socială sau de gradul de dezvoltare economică, cooperarea internațională contribuie la lichidarea decalajelor existente astăzi în lume.
6. Pe masură ce se dezvoltă, cooperarea economică internațională nu se substituie fluxurilor deja existente, ci contribuie la dezvoltarea lor.

Cooperarea și parteneriatul internațional se bazează pe următoarele principii:

a) complementaritatea colaborării internaționale cu programele naționale;
b) abordarea colaborării internaționale în cadrul de cooperare internațională cu cel mai mare impact asupra economiei naționale;
c) existența unui avantaj științific, tehnologic, economic sau comercial reciproc și comensurabil;
d) integrarea în rețele performante naționale, pe plan european și internațional;
e) atragerea unor resurse de cercetare-dezvoltare externe și valorificarea externă a rezultatelor naționale, inclusiv în țări în curs de dezvoltare.

Scopul principal al activităților de cooperare și parteneriat internațional, precum și al măsurilor de sprijin, este acela de a integra comunitatea românească în comunitatea internațională și în primul rând europeană prin: creșterea nivelului de excelență; armonizarea tendințelor naționale de dezvoltare a potențialului științific, tehnologic de producție și servicii cu tendințele înregistrate pe plan internațional; creșterea eficienței și eficacității activităților de cercetare-dezvoltare și inovare, producție și servicii prin însușirea unor tehnici moderne în managementul proiectelor internaționale.

Principalele obiective ale cooperărilor și parteneriatelor internaționale sunt:

a) întărirea capacității naționale de cercetare-dezvoltare producție și servicii și creșterea eficienței utilizării potențialului științific și tehnologic și a aplicabilității rezultatelor obținute;
b) obținerea excelenței științifice și tehnologice pe plan național, în contextul globalizării;
c) realizarea unor contribuții semnificative în îndeplinirea unor obiective de politică specifică, în anumite sectoare ale economiei naționale în domeniul politicii externe;
d) stimularea participării specialiștilor străini în programele naționale de cercetare-dezvoltare, producție și servicii;
e) creșterea nivelului educațional și a nivelului de trai național;
f) stimularea participării specialiștilor din România în programe internaționale;

Principalele obiective strategice ale cooperărilor și parteneriatelor internaționale sunt:

a) promovarea cooperării între întreprinderi și organizații în cadrul unor parteneriate realizate la nivel european și euro-atlantic, cu scopul de a obține beneficii semnificative pentru participanți;
b) formarea și desfășurarea de practici în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială;
c) facilitarea accesului la centre de cercetare de prestigiu și la centre de cercetare din întreprinderi cu realizări științifice și tehnologice de prestigiu, în scopul obținerii unor cunoștințe de nivel științific și tehnologic mondial sau european și utilizarea acestora în proiecte de interes național;
d) stabilizarea și întărirea potențialului național la nivel internațional;
e) instituirea unor concepte moderne de organizare și management în producție, servicii, cercetare-dezvoltare, inovare și integrarea acestora în economia de piață.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.