Managementul institutiilor publice de cultura

5x puncte

categorie: Management

nota: 9.88

nivel: Liceu

Art. 4. - (1) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii organizate la nivelul autoritatilor publice in subordinea sau, dupa caz, in coordonarea carora functioneaza institutiile publice de cultura.
(2) Cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) trebuie sa fie specialisti sau personalitati culturale de[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Managementul institutiilor publice de cultura

Art. 4. - (1) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii organizate la nivelul autoritatilor publice in subordinea sau, dupa caz, in coordonarea carora functioneaza institutiile publice de cultura.
(2) Cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) trebuie sa fie specialisti sau personalitati culturale de prestigiu in domeniile in care isi desfasoara activitatea institutiile publice de cultura pentru care se organizeaza concursul.

(3) Membrii comisiilor nu trebuie sa se afle in raporturi contractuale sau de serviciu cu ordonatorul principal de credite ori cu institutia publica pentru care se organizeaza concursul."
5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) In vederea participarii la concurs candidatii vor depune un dosar cuprinzand, pe langa documentele si inscrisurile prevazute de lege, si proiectul de management prevazut la art. 3.
(2) Dosarele se depun cel mai tarziu cu 7 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru desfasurarea concursului.

(3) Rezultatul concursului se aduce la cunostinta publica in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data desfasurarii acestuia.
(4) Contestatiile se depun in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta publica a rezultatului concursului si se solutioneaza de catre ordonatorul principal de credite in termen de maximum doua zile de la data inregistrarii contestatiilor.
(5) Decizia de solutionare a contestatiilor prevazute la alin. (4) poate fi atacata in instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

(6) Dupa ramanerea definitiva a rezultatului concursului, numele castigatorului este facut public, de indata, prin grija ordonatorului principal de credite.(7) Castigatorul concursului este anuntat in scris de catre ordonatorul principal de credite, in termen de 5 zile de la data ramanerii definitive a rezultatului concursului.
(8) In termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a rezultatului concursului, castigatorul concursului este obligat sa se prezinte la ordonatorul principal de credite pentru incheierea contractului de management.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.