Management educational - tipurile de lectii

5x puncte

categorie: Management

nota: 9.00

nivel: Facultate

Una din posibilită?ile de optimizare a procesului de predare ?i învă?are este intensificarea motiva?iei.Motiva?ia optimă scurtează timpul necesar pentru instruire ?i înbunătă?e?te calitatea ei.

Principala sarcină în dirijarea procesului cognitiv-afectiv constă în formarea ?i dezvoltarea la elevi a motivelor de învă?are(func?iilor motiva?ionale –ce dispun de stimulare a curi[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Management educational - tipurile de lectii

Una din posibilită?ile de optimizare a procesului de predare ?i învă?are este intensificarea motiva?iei.Motiva?ia optimă scurtează timpul necesar pentru instruire ?i înbunătă?e?te calitatea ei.

Principala sarcină în dirijarea procesului cognitiv-afectiv constă în formarea ?i dezvoltarea la elevi a motivelor de învă?are(func?iilor motiva?ionale –ce dispun de stimulare a curiozită?ii,de trezire a interesului ?i a dorin?ei de a cunoa?te ?i ac?iona) prin intermediul metodilor didactice utilizate în lec?iile de chimie.

Principale tipuri de probleme care se folosesc în predarea –învă?area chimiei sunt probleme întrebări,probleme de calcul ?i probleme practice.În func?ie de natura lor,problemele se pot rezolva oral,în scris sau pe cale experimentală.Pe cât posibil,acestea vor constitui un model pentru rezolvarea altor probleme ,vor fi tipice pentru un anumit capitol,conform nivelelor de dificultate.

Le propun elevilor rezolvarea problemelor cu con?inut de utilizare practică,s-au cu con?inut mixt.
De exemplu:Calcula?i masa acidului sulfuric ce poate fi ob?inut din 200 kilograme pirită,dacă randamentul practic constituie 92%.

În acest caz apare motiva?ia cognitivă ?i este necesar de aplicat cuno?tin?e de matematică,utilizarea sistemului periodic al elementelor,calculul randamentului practic,clasele de compu?i anorganici etc. ?i sunt ni?te probleme de cercetare.
Proiectarea procesului de predare-învă?are să fie mai dezvoltat pentru o activitate creativă în via?ă.

Forma optimă este instruirea problematizată,în care procesul cognitiv se desfă?oară prin rezolvarea unei sau mai multor probleme de chimie ,conform algoritmului de rezolvare a problemei,care este identică cu gândirea creatoare dezvoltând activitatea productivă al elevului prin prizma emiterii ipotezelor,prin controlarea lor,prin aplicarea creatoare a cuno?tin?elor ?i priceperilor în situa?ii noi.De exemplu:E necesar ca elevul să cunoască algoritmul de rezolvare a problemei date.de exemplu se cere de calculat concentra?ia procentualăa unei solu?ii de acid,bază sau sare.Elevul aplică regula de ”trei simple”:msolu?iei...............100%;msării.................ω%, de aici rezultă :msării? 100% /msolu?iei=ω%

Întrucât solu?ia este particulară,pentru a înlătura însu?irea mecanică se va pune întrebarea cum se va schimba partea de masă a solu?iei cu masa sării adăugate ?i invers.Este vorba despre concentra?ia ?i diluarea solu?iei.Dacă elevul nu cunoa?te legătura dintre date ?i cerin?e,apare contrazicerea dintre cerin?e ?i cuno?tin?ele elevului ?i nu va putea rezolva situa?ia dată fără de noi cuno?tin?e.

În acest caz sarcina devine o problemă de acumularea cuno?tin?elor noi.Pentru a facilita procesul de însu?ire se folosesc procedee ?i metode de formare a cuno?tin?elor,de stimulare a activită?ii ?i de evaluare a cuno?tin?elor.Am elaborat la majoritatea temelor lucrări ,teste,serii de probleme,lucrări de laborator,experien?e practice pentru evaluarea cuno?tin?elor ai elevilor câteva exemple sunt reprezentate în ANEXE.

IV.Rezultatele elevilor
Pentru a ob?ine rezultate bune în procesul de predare-învă?are este necesar de a ?ine cont de următoarele principii:
1.Cel care înva?ă să fie activ,dar nu un ascultător pasiv,învă?area prin problematizare ?i exercitare rămâne un cadru necesar.
2.Condi?iile motiva?ionale sunt absolut necesare la învă?are.
3.Conflictele ?i frustările nu trebuie neglijate în învă?are,dar recunoscute ?i solu?ionate.

4.Stabilirea obiectivelor este importantă ca factor motiva?ional al învă?ării,iar succesele ?i insuccesele reglează stabilirea scopurilor ulterioare.
5.Învă?area prin în?elegere este mai eficace decât învă?area mecanică.
6.Abilitatea celui ce înva?ă este importantă pentru învă?area consecutivă,se recomandă folosirea unor ritmuri variante pentru niveluri diferite.
7.Atmosfera grupului de învă?are (de competi?ie-cooperare,autoritară-democratică,izolare-identificare) afectează satisfac?ia de învă?are,precum ?i produsele învă?ării.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.