Lucrari practice de laborator - chimie generala

5x puncte

categorie: Chimie

nota: 9.58

nivel: Facultate

VERIFICAREA ECHIVALENȚILOR

Considerații teoretice:

Într-o reacție chimică, reactanții reacționează în cantități (m), proporționale cu echivalenții lor chimici (E).
Dacă A + B → produși, expresia generală a legii echivalenților este:

Calculul echivalenților chimici (E):
În ge[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Lucrari practice de laborator - chimie generala

VERIFICAREA ECHIVALENȚILOR

Considerații teoretice:

Într-o reacție chimică, reactanții reacționează în cantități (m), proporționale cu echivalenții lor chimici (E).
Dacă A + B → produși, expresia generală a legii echivalenților este:

Calculul echivalenților chimici (E):
În general E pentru un acid:
unde:
masa molară a acidului;
numărul de protoni cedați de acid;
În general E pentru o bază (hidroxid):

În care:
masa moleculară a bazei (hidroxidului);
numărul grupelor acceptoare de protoni (numărul de grupe hidroxilitice din hidroxid)

În general E pentru o sare:
În care: masa moleculară a sării;
numărul grupelor cationice;
cifre de încărcare a cationului.
Exemple de calcul:
Acizi: ; ;
Baze: ; ;
Săruri: ; ;

Partea experimentală:

a) determinarea echivalentului chimic al acidului sulfuric:
Aparatură și materiale necesare:

• soluție de NaOH
• solutie
• fenolftaleină
• biuretă
• pahare Erlenmayer
• stativ

Modul de lucru:

Pentru determinarea echivalentului gram al acidului sulfuric, acesta se tratează co o soluție de NaOH de concentrație cunoscută. Are loc o reacție de neutralizare conform ecuației chimice:
Cunoscând echivalentul gram al hidroxidului de natriu ca fiind 40 g și cantitățile în greutate ale celor două substanțe care reacționează, se determină echivalentul gram al acidului sulfuric pe baza relației:
de unde:
În care:
cantitatea de grame de acid sulfuric intrată in reacție:
cantitatea în grame de NaOH intrată în reacție:
și reprezintă numărul de mililitri de și Na OH intrați în reacție.
și concentrațiile soluțiilor de acid și bază.
Pentru lucru se iau 25 ml soluție de de concentrație cunoscută și se pun într-un pahar Erlenmeyer. În paharul cu acid se adaugă 2-3 picături de fenolftaleină ca indicator și se tritrează cu hidroxid de natriu (NaOH) de la incolor la viraj roz. Se citește cu exactitate volumul soluției utilizate la titrare .

Cu ajutorul relațiilor de mai sus se determină și . Din formulă se calculează și . Se fac aceste determinări de mai multe ori și se calculează media aritmetică a echivalentului acidului sulfuric.
b) Determinarea echivalenților chimici ai sărurilor ( , , )

Aparatură și materiale necesare:

• Soluții de , ,
• Soluție de
• Albastru de timol (indicator)
• Biuretă
• Pahare Erlenmeyer
• Stativ

Modul de lucru:

Pentru determinarea echivalenților chimici ai sărurilor ( , , ), acestea se titrează cu o soluție de de concentrație cunoscută.
Cunoscând echivalentul gram al acidului sulfuric și cantitățile în greutate ale sărurilor de natriu care reacționează, se determină echivalenții gram ai celor trei săruri.
Relația de calcul este de forma:de unde:
cantitatea in grame de intrată în reacție:
cantitatea in grame de sare intrată în reacție
și - reprezintă numărul de milimetri de și sare intrată în reacție
și - reprezintă concentrațiile soluțiilor de acid și sare (Titrul)

Pentru lucru se iau din fiecare sare ( , , ) câte 25 ml soluție, se pun întrun Erlemeyer și se complectează cu apă distilată până la aproximativ 50 ml soluție.
În paharele cu soluțiile de săruri se adaugă câte 2-3 picături de albastru de timol (indicator) și se titrează cu acid sulfuric de la albastru până la viraj roșu.
Se citesc cu exactitate volumele soluției utilizate la titrare.
Cu ajutorul relațiilor de mai sus se calculeaza pentru toate cele trei cazuri.
Se compară cu rezultatele obținute cu echivalenții chimici ai sărurilor obținuți prin calcul.
Se fac trei determinări de acelaș fel pentru a afla media aritmetică a echivalenților chimici al sării respective.

I. PREPARAREA UNOR SOLUȚII DE DIFERITE CONCENTRAȚII
II. STABILIREA TITRULUI ȘI FACTORULUI SOLUȚIILOR

I. Prepararea unor soluții de diferite concentrații

Considerații teoretice:

Soluțiile sunt amestecuri omogene formate din două sau mai multe substațe ale căror proprietăți variază cu raportul dintre componente.
În orice soluție se disting două componente principale: substanța dizolvată numită solvat și substanța în masa în care este dispersată uniform solvatu numit solvent.
Raportul dintre cantitatea de solvat și solvent exprimă concentrația soluției. Concentrația soluțiilor reprezintă cantitatea de substanță dizolvată intr-o anumită cantitate de soluție sau dizolvant.
Concentrația soluțiilor se poate exprima astfel:
Concentrație procentuală, “%” – reprezintă cantitatea de substanță exprimată in grame conținută în 100 grame soluție:
Concentrația normală “n” –reprezintă numărul de echivalenți gram de substanță dizolvată intr-un litru de soluție
Concentrația molară „m” – reprezintă numărul de moli de substanță dizolvată într-un litru de soluție
Concentrația molală – reprezintă numărul de moli de substanță dizolvată în 1000 g dizolvant

Partea experimentală

1. Prepararea unor soluții a căror concentrații se exprimă procentual - 5% și 10%.

Materiale necesare :

• Sare solidă NaCl și KCl
• Soluție HCl concentrat, 37 %, d=1,19
• Balanță farmaceutică
• Cilindru gradat
• Pahare Berzelius 300ml

Mod de lucru:

Se calculează cantitatea de NaCl solidă necesară pentru 200g soluție 5% și se cântărește cu balanța farmaceutică.

100 g sol. NaCl.......................C % g NaCl
200 g sol. NaCl..................... x g NaCl
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Chimie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.