Logistica Marfurilor

7x puncte

categorie: Economie

nota: 9.23

nivel: Facultate

Distribuitorii din această categorie sunt tot generatori de comenzi, diferența față de categoria anterioară constând în mărimea și valoarea mărfii vândute, în durata negocierii, în natura deciziei de cumpărare, care este luată la nivel de organizație, precum și în scopul pentru care este cumpărat produsul.

In această categorie se încadrează mașinile unelte, avioanele, materiile pr[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Logistica Marfurilor

Distribuitorii din această categorie sunt tot generatori de comenzi, diferența față de categoria anterioară constând în mărimea și valoarea mărfii vândute, în durata negocierii, în natura deciziei de cumpărare, care este luată la nivel de organizație, precum și în scopul pentru care este cumpărat produsul.

In această categorie se încadrează mașinile unelte, avioanele, materiile prime, precum și piesele sau componentele cumpărate în baza unui contract. Sunt necesare aptitudini de negociator și competențe tehnice de nivel înalt, după cum este nevoie și de multă perseverență și un acut simț al afacerilor. Listele de astfel de atribute sunt destul de înșelătoare și incomplete, deoarece categoria de față acoperă o gamă largă de sortimente de produse.

Această clasificare este posibilă numai cu condiția să fie adaptată pentru fiecare produs individual sau organizație cu care are de-a face vânzătorul. In timp ce în vânzarea directă de bunuri de consum agenții de vânzări trebuie să învețe "cum să vândă", în vânzarea industrială directă ei trebuie să învețe "cum să negocieze".

Calitățile de care trebuie să dea aici dovadă sunt puse în practică pe perioade de luni, chiar ani. Incă o dată, aptitudinile și tehnicile de management necesare pentru gestionarea unei forțe de muncă angajate în domeniul vânzărilor industriale nu sunt în nici un caz aceleași în orice situație. Problemele de management sunt, evident, foarte diferite, mai ales că prima companie vinde mașini unelte, în timp ce cealaltă se ocupă de ambalaje.

Agenții de vânzări din această categorie trebuie să posede, pe lângă aptitudinile de comerciant, și un acut simț, al afacerilor. Este important să aibă și cunoștințe de finanțe, deoarece fluxul de numerar și profitabilitatea vor fi printre primele criterii pe care cumpărătorul le va folosi la selectarea furnizorului.
VânzAri directe cAtre guvern Si alte instituTii

Această categorie prezintă unele asemănări, dar și deosebiri față de cele anterioare, prin procesele de achiziție la nivel de organizație și prin modul în care se încheie, de regulă, afacerile. Există și aici un sistem de licitații care cere din partea agenților de vânzări o bună cunoaștere a aspectelor complexe ce țin de structurile organizaționale, precum și a caracteristicilor particulare ale nevoilor cumpărătorilor.

Aici intră achizițiile autorităților guvernamentale și locale, ale spitalelor și caselor de sănătate, ale școlilor, colegiilor și universităților, fiecare dintre aceste institute având propriile ei structuri de organizare și proceduri de achiziție și fiecare necesitând aplicarea unor metode de abordare diferite, câteodată chiar unice.

Unele dintre aceste organizații, cum ar fi Ministerul Apărării, îndustriile naționalizate sau instituțiile și utilitațile de anvergură, distribuie publicații proprii, în care sunt prezentate metodele de vânzare acceptate de organizația respectivă. In unele cazuri, se specifică și regulile de conduită comercială, precum și profitul ce poate fi realizat.

In ceea ce privește agenții de vânzări, activitatea de vânzare în aceste situații împlică o minuțioasă și istovitoare muncă de parcurgere a reglementărilor în vigoare, a procedurilor diverselor comitete, de întocmire a graficelor pentru obținerea tuturor aprobărilor, pentru trecerea prin toate controalele de calitate și de satisfacere a tuturor criteriilor de eligibilitate necesare pentru a putea fi acceptați ca furnizori.

Agentul care vine din partea unui furnizor prezent pentru prima oară la astfel de licitații ajunge să constate că toate aceste formalități pot crea probleme reale chiar înainte de începerea propriu-zisă a negocierilor.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.