Literatura universala din secolul al XX lea - tipicitate si inovatie

3x puncte

categorie: Romana

nota: 9.52

nivel: Facultate

„Să ieșim din înțelepciune ca dintr-o carapace oribilă și să ne aruncăm asemenea unor fructe pigmentate de orgoliu în gura imensă și strîmtă a vîntului” (Marinetti, în „manifestul” curentului „futurismul”);

„Nu există nimic în spirit care să nu fie sau să poată deveni literă” (Isidore Isou, reprezentant al „lettrismului”);[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Literatura universala din secolul al XX lea - tipicitate si inovatie

„Să ieșim din înțelepciune ca dintr-o carapace oribilă și să ne aruncăm asemenea unor fructe pigmentate de orgoliu în gura imensă și strîmtă a vîntului” (Marinetti, în „manifestul” curentului „futurismul”);

„Nu există nimic în spirit care să nu fie sau să poată deveni literă” (Isidore Isou, reprezentant al „lettrismului”);

„Exlorarea vieții conștiente de apreciere, (...), îl fac pe om” (A.Breton, reprezentant al suprarealismului);

„Comportamentul nostru uman își relevă tot ridicolul său; orice întîmplare absolută și inutilă; orice realitate; orice limbaj, să articuleze; să se dezagrege; să se golească de conținut, astfel încît totul fiind lipsit de importanță: ce putem face altceva, decît să rîdem de tot?” (E.Ionesco, „Eu și piesele mele”, reprezentantul al „teatrul absurdului”);

„Nașterea „autorului” e o consecință a „morții autorului”?” (R.Barthes în articolul „Moartea autorului”);

„Vreau să fiu un poet nou atît în formă, cît și în fond, dar – în opoziție cu unii moderni care nu au o bază suficientă a artei lor – am gustul profund al marilor epoci, adică vreau să spun că stimez infinit Marele Secol și, în mod particular, pe cei care au dreptul să se cheme clasici” (Guillaume Apollinaire).

Curentele literare de avangardă au promovat idei cu repercusiuni diverse în receptarea lor de către public, care, la rîndul său, a avut intenția de aprobare sau refuz a situației stabilite reacționar în veacul al XX-lea. -

3) În secolul al XX-lea poezia este tributară în mare măsură romantismului. Ea devine o formă „intelectualizată”, direcționată spre mintea și inima cititorului. Lirica deci, privită în aspectele ei teoretice, este transformată într-o adevărată „sărbătoare a intelectului”. Lirica modernă se distinge prin re-crearea limbajului poetic și a tehnicii metaforice, prin incifrarea și ermetizarea poeziei, prin spargerea tiparelor limbii, a gramaticii și a sintaxei tradiționale. Totodată, se afirmă și o poezie axată pe problemele politice și sociale ale contemporaneității, o poezie militantă și angajată, la care au aderat poeți provenind din diferite mișcări și curente literare.

Lirica franceză la începutul secolului al XX-lea este marcată de creația unor poeți greu clasificabili din punctul de vedere al apartenenței la vreun curent literar. Reprezentativ în acest sens este Paul Valéry (1871-1945). Acesta este considerat, pe drept, un poet apolinic, care aduce lumină în explorarea adîncurilor întunecate ale ființei („Narcis”, „Cimitirul marin” ș.a.). Poetul prevede parcă absolutul din versuri, aruncînd ceea ce este străin poeziei. Valéry încearcă să împace clasicismul cu simbolismul, reliefînd din ambele ceea ce i se părea mai trainic și contemplînd erudiția, ermetismul, aluzia.

Guillaume Apollinaire (1880-1918) a contestat curentele tradiționaliste, aderînd la noile direcții. La el este simțit spiritul de inovație, registrul tematic larg și variat (catrenele „Bestiarului”), tradiția poeziei pure a „descriptiviștilor” („Alcooluri”). Reprezentantul poeziei ruse de la începutul secolului al XX-lea, Serghei Esenin (1825-1895), un ultim poet „cu satu-n glas”, a abordat „Motive persane”, dar și motive autohtone: satul, natura, iubirea, omul cu frămîntările sale, viața și moartea. Ceea ce este important de menționat în coordonata lirică eseniană, e faptul că natura și animalele nu sunt doar elemente de decor în poezie, ci forme esențiale ale vieții („Vulpea”, „Cîntecul cățelei”).

Dragostea dispune de risipiri nostalgice („Ana Sneghina”, „Moscova cîrciumăresă”). Federico García Lorca (1898-1936), unul dintre cei mai mari poeți spanioli din secolul al XX-lea, un plenipotențiar al „Generației de aur”, a cîntat literatura și i-a oferit un colorit de aspirație umană de sorginte socială, concretă („Carte de poeme”, „Impresii și peisaje”, „Cante Jondo”, „Romancero țigan”). Jorge Luis Borges (1899-1986), poet latinoamerican ce relevă în spirit miraculos ceea ce se numește fenomenal. Poezia sa, ca o grădină fermecată anunță cumva motive specifice prozei sale scurte. „Simplitate”, „Arta poetică”, „Everness”, „Un orb”, „Fericirea”, „Cenușa lui Adam” și multe alte poezii ale sale conturează ideea că „Nimic nu e atît de vechi sub soare” și „Totul se întîmplă pentru prima oară, dar într-un chip veșnic”.

Poezia din secolul al XX-lea, cu reprezentanții săi destul de lucizi în conturarea armoniei estetico-renovatoare, se caracterizează printr-un continuu proces de înnoire. Chiar dacă este simțită amprenta simbolismului, sub semnul căruia începe și creația poetică a lui R.M.Rilke, Apollinaire, P.Valéry, Ady Endre, distincția va constitui absolutul, certitudinile. Revolta împotriva nedesăvîrșirii condiției umane, descoperirile din lumea inconștientului sunt motive cercetate în spirit dadaist și suprarealist. Încercările în această direcție sunt făcute de T.Tzara, André Breton, P.Eluard.

Interesante sunt conturate atitudinile esențiale și naturale de viață în cadrul futurismului, al ermetismului, al unanimismului. Expresionismul redă, în accepția esteticii sale, o nouă expresie a realității prin raportarea lucrurilor la absolut și printr-o participare patetică la imaginea creată. Aceasta din urmă este reprezentată de Georg Trakl, Th.Däubler, Lucian Blaga, parțial accente expresioniste se vor simțiși la R.M.Rilke. Lirica angajată abordează o poezie a evenimentului, exaltînd eroismul și libertatea prin reluarea firului poeziei orale și al celei patriotice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.